in English

Historia från Odensjö (G)

odensj.jpg (33533 bytes

Min hobby sedan många år är släktforskning samt hembygdsforskning om Odensjö socken i Kronobergs län. En bygd, där Erik XIV:s oäkta dotter Virginia levde som gift på sin sätesgård Björkenäs med sin man ståthållaren på Kronoberg Håkan Knutsson Hand. I socknen finns därför ett stort antal Vasaättlingar.

Alla personer födda och vigda 1701 - 1899 är registrerade i registerprogrammet DISREG. Med hjälp av släktforskningsprogrammet DISGEN är de ordnade i släktrelationer.

Min gamla hemsida hade 2001-08-26 haft 8021 besökare. Har du några ytterligare uppgifter eller synpunkter på förbättringar av hemsidan, så låt mig ta del av dem.

Rolf Carlsson
Första Villagatan 16
504 53 Borås

Utmärkelser för bästa genealogisajt
medalj2012 (29K)
Medalj 2012

Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2012-12-03.