Ur Domboken för Sunnerbo härad 1746-1749

Här visas några domar och uppbud vid tinget, som berör Odensjö. För att underlätta läsning är avskriften inte bokstavstrogen, och ortsnamn är normerade.Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2017-07-31.