Ansedel Nils Göransson Stierna

1646-1689

Född 1646.
Död ogift klockan 7 om aftonen 1689-08-06 i Liljenäs, Torskinge (F).
Nils Göransson Stierna
Född 1646.
Död ogift klockan 7 om aftonen 1689-08-06 i Liljenäs, Torskinge (F).
F Göran Andersson Stierna.
Född trol. 1611.
Död 1652-10-20.

FF Anders Göransson Stierna.

Död före 1641-09-08.


FFF Göran Månsson Stierna.

Död 1617.


FFM Carin Andersdotter Lilliehöök af Fårdala.

Begravd 1625-11...

FM Maria Göransdotter Stiernsköld.

Död 1614.


FMF Göran Claesson Stiernsköld.
Född 1552 i Nynäs, Bälinge (C).
Död 1611.


FMM Kerstin Hansdotter Bielkenstierna.M Virginia Johansdotter Reuter.

Död 1688-04-16 i Bredaryd (F).

MF Johan Henriksson Reuter.
Född omkring år 1570-06-24 i Skälboö, Skönberga (E).
Död kl. 5 på morgonen 1644-01-18 i Göteborg (O).


MFF Henrik Nilsson.
MFM Britta Hansdotter.MM Catharina Håkansdotter Hand.
Född Sankt Olofs dag 1585-07-29.MMF Håkan Knutsson Hand.

Död före hustrun mellan 1595 och 1596.


MMM Virginia Eriksdotter.
Född som frillobarn klockan 7 på morgonen 1559-01-01 i Kalmar slott, Kalmar (H).
Död 1633.

Levnadsbeskrivning

Kaptenen
Född 1646.
Död ogift klockan 7 om aftonen 1689-08-06 i Liljenäs, Torskinge (F).
Begravd 1690-04-06 i Bredaryds kyrka, Bredaryd (F).

Landskontorets jordeböcker.
"1683 7 december efter Kungliga Majts resolution H Nils Stierna i lifstiden bekommit [skatterätten för Torarp Västergård i Odensjö (G)], som död död blev 1689".

Liljenäs har även haft namnen Hammar och Bolmsnäs.

1685 hösttinget 12 oktober sidan 171.
Vid samma tid och tillfälle insinuerade och uppvisade majorskans och välborna fru Maria van Innerhults [Innevelts] fullmäktige Lars Spiring, kaptenens välborne Nils Stiernas obligation dat Björkenäs d 10 augusti 1685. Uppå 160 daler silvermynt Hr kaptenen av välbemälte fru till låns bekommit haver, och där före pantsatt frälsehemmanet Strömma i Lidhult socken, som räntar årligen 11 R daler och ½ tunna malt, vilket pantförskrivnings instrumentet bredare utvisar, och blev för den skull således här över denna gången i protokollet annoterat och infört.
Omnämns i Sunnerbo härads dombok vintertinget 1689 nr 140 angående en obligation.
Omnämns i Sunnerbo härads dombok vintertinget 1689 nr 116 angående en obligation.
Omnämns 1691 Sunnerbo härads dombok 24 februari nr 50, där skulder och ägande av fastighet upptages.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2022-05-10 med hjälp av Disgen version 2021.