Ansedel Kristian Isaksson Lundberg

1712-

Soldaten
Född omkring 1712 i Bohuslän (O).
Kristian Isaksson Lundberg
Född omkring 1712 i Bohuslän (O).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1712 i Bohuslän (O).
Christiern Isacsson-Lundborg (gmr 1744).
Antagen som soldat nr 78 1731-09-26 i Löckna, Odensjö (G).
Levde som gift 1734 i Hylte, Odensjö (G).
Rymde från roten 1736-08-01 i Löckna, Odensjö (G).
Rymde åter från roten 1738-06-20 i Löckna, Odensjö (G).
Antagen som soldat nr 78 1742-02-22 i Löckna, Odensjö (G).
Rymde från nr 78 1742-03-12 i Löckna, Odensjö (G).
Enligt rullan 1733 född i Västergötland (gmr 1733).
Roten uppvisar Christiern Isacsson Lundborg 30 år gammal från Bohuslän och gift (gmr 1742:2). Vid mönstring 1733 uppgiven som västgöte. I rullorna har både Lundborg och Lundberg använts. I dombok och kyrkböckerna i Odensjö är namnet Lundberg.

1733 hösttinget 10 november nr 12.
Efter stämning klagar kronolänsman välaktade Bengt Appelgren till gifta soldaten Christian Lundberg i Löckna och ogifta kvinnfolket Karin Jönsdotter i Bassarås, för begånget lägesmål i Bassarås, varav hon blivit havande och för 3 veckor sedan framfött ett pigebarn, som är levande och som svaranden detta tillmäle frivilligt vidgå, ingen av dem för detta sig veterligt med lägesmål försett; fördenskull pådömdes de så som för första gången förövat lönskeläge och plikta han sine 40 och hon sina 20 marker silvermynt, börandes vardera dess utan undergå en söndag uppenbara kyrkoplikt och det i kraft av 3 kap giftemålsbalken P P Kungliga Majts resolution av 3 januari 1694 samt kungliga Majts kyrkolag av år 1686 Kap 9 § 4; eljest angiver svarandena sig om barne födslen vara så överens att Lundberg jämte sin egen betalar också de Karin Jönsdotter nu ådömde böter som annoteras.

Relationer och barn

Gift 1735-04-03 i Hylte, Odensjö (G).
Ingegerd Knutsdotter. Född 1709-09-28 i Hylte, Odensjö (G).
Anna Kristiansdotter. Född före äktenskap 1734-02-26 i Hylte, Odensjö (G).
Isak Kristiansson. Född 1736-03-19 i Hylte, Odensjö (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.