Ansedel Nils Nilsson

Korpralen Musketeraren
Nils Nilsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat 1669.
Transporterad som korpral till nr 72 (70) omkring 1693 i Torarp, Odensjö (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Upptagen på fältskärens lista för avsked 1705-11-06 i Bentschen, Polen.
Avsked 1707-05-15 i Torarp Västerg., Odensjö (G).

Roten hade nr 70 1697.
Upptagen som korpral i mantalslängden 1694 - 1702.Vid mantalsskrivning i Torarp 1703 står i marginalen M död hustr. tigger, vilket upprepas 1704.

1698 vintertinget.
Trumslagaren Anders Persson i Björkön klagar till Joen Persson i Norret å krono, angående en häst han av Joen för 7 daler silvermynt köpt, den korporalen Nils Nilsson i Torarp "såsom uti Blekinge och Östra härad stulen" honom från händt, anhållandes trumslagaren att även att Joen för sin utlagde peng, vederbörlig satisfaktion.
Såsom svarande Joen Persson sig för rätten sisterade föregivandes sig hava både den tillika och en annor häst av en man Per Andersson i Kopparmåla benämnd för 18 daler silvermynt sig tillhandlat, där på nu till betygen Joen intet bevis hade att framta. Korporalen eljest berättandes som hade Joen Persson förlikning honom tillbudit.
Resolutio.
I mangel både av vitttne, som och i hänseende till Korporalen, samt Joen Persson ansökning om delation, blev med utslag i saken till en annan tid differerat. Emellertid åligger korporalen, att hålla trumslagaren som hästen köpt skadelös.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2024-06-06 med hjälp av Disgen version 2023.