Ansedel Nils Medelberg

1840-1907

Sågverksägaren
Född 1840-09-27 i Allsta, Tuna (Y).
Död 1907-06-07 i Minneapolis MN.
Nils Medelberg
Född 1840-09-27 i Allsta, Tuna (Y).
Död 1907-06-07 i Minneapolis MN.
F Nils Eriksson Medelberg.
Född 1805-06-08 i Mellberg, Ljustorp (Y).
Död 1882-10-14 i Abbeshult, Vrå (G).

   
 
   
 
M Brita Andersdotter.
Född 1803-09-29 i Lövberg, Ljustorp (Y).
Död 1862-07-03 i Morvall, Ljusdal (X).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1840-09-27 i Allsta, Tuna (Y).
Flyttade med föräldrarna 1853 från Tuna (Y) till Morvall, Ljusdal (X).
Flyttade 1868-11-06 från Morvall, Ljusdal (X) till Skeen Norreg., Annerstad (G).
Flyttade 1872-11-06 från Skeen Norreg., Annerstad (G) till Abbeshult, Vrå (G).
Var vid vigseln arbetskarl vid Laholms sågverk.
Erhöll fastebrev tillsammans med hustrun enligt Lagfartsboken 1875-06-10.
18770223hvadnytt.jpg Tidningen Hvad Nytt 1877-02-23

Nils var delägare i sågverket i Önne enligt Ingrid Palms bouppteckning.
Fastställs ägobyte mellan gårdarna och Nils kallades flottningschefen 1878 i Abbeshult, Vrå (G).
Borgenärerna i Nils konkurs kallades till sammanträde 1886-07-07 i Bolmens järnvässtation, Angelstad (G).

År 1887 svarade Nils för Nättrabyåns upprensning i Nättraby.
Flyttade 1888-01-31 från Lunden, Abbeshult, Vrå (G) till N.Amerika.
Flyttade via 1888-02-01 från Köpenhamn.
Anlände för vidare transport till St Paul Minnesota med Allan-Linjens S/S Sarmatian 1888-02-16 i Halifax, Canada.
Levde 1900 i St Paul, MN.
Död 1907-06-07 i Minneapolis MN.

Tidningen Skaffaren 1890-01-08.
Minnen från en färd genom Amerika.
Af Axel E. Lindwall.XXX.
På Återfärd.
Innan jag nu för sista gången lemnade Minneapolis gjorde jag en runda kring staden, kring dess lummiga parker, och boulevarder samt besåg de vackra vattenfallen.
Under denna promenad observerade Jag att vid de mest trafikerade gatorna just i krogarnas omedelbara närhet hade andliga sällskap lokaler med stora portar åt gatan. I portarna stodo qvinnor, som pft det vänligaste inbjödo förbigående att åhöra och deltaga i de andaktsöfnlngar, som derinne höllos och hvilka bestodo i korta andliga föredrag samt musik och sång.
Tiden var nu inne att skiljas från mitt angenäma ressällskap, redaktör Lundeberg.
Efter att hafva något hvilat ut efter de ansträngannde färderna, ämnade han begifva sig till Gelesburg i Illinois för att ingå såsom lärare vid ett läroverk. Vi hade nu färdats tillsammans bortåt 7,000 eng. mil.
Som jag beslutit mig för att taga en annan väg mot Chicago, köpte jag biljett å The Burlington railway, hviiken bana följer Mississippi-floden bortåt 500 mil mot Savannah.
I St. Paul gjorde jag ett af skedsbesök hos den, som bevisat mig så mycken välvilja redaktören för tidn. Skaffaren, mr. Berndt Andersson, hviiken äfven nu visade sig samme rättframme, enkle och tillmötesgående gentleman. Af honom och den vänliga värdinnan erhöll jag det angenäma uppdraget att framföra helsningar till deras slägtingar i Karlstad, och sade så mitt tack och mitt farväl.
I sista stund fick jag af en händelse spörja, att en bekant, förmannen vid arbetet med Nettrabyåns upprensning, mr. Medelberg från Wrå församling i Kronobergs län befann sig här i staden. Jag beslöt öfverraska honom. Icke utan rätt mycket besvär fann jag det "boardinghouse", der han hade sitt logis. Jag ingick der med värdfolket den komplotten, att jag vid "dit nei"-bordet skulle öfverraska vännen Medelberg. En stol! lemnades ledig invid hans plats vid det långa bordet. Så snart spisgästerna intagit sina platser trädde jag stilla in genom en sidodörr, slog mig tyst ner och deltog lugnt i måltiden. På en god stund märkte Medelberg ingenting, men hvad det led, började han att iaktaga sin tyste sidokamrat.
Och så ett, tu, tre ett slag på axeln och ett förvånadt utrop: "hvad, är det möjligt"? Vi sprungo upp från bordet och gåfvo hvarandra ett kraftigt handslag.
Medelberg arbetade nu vid husbyggnader.

Kallades Nels Medelberg.
Begravdes:
Minneapolis Pioneers and Soldiers Memorial Cemetery, Minneapolis , Hennepin County , Minnesota , USA.
Gravplats: LOT 25 BLOCK W

Relationer och barn

Gift 1873-06-24 i Abbeshult, Vrå (G).
Charlotta Olsson Medelberg. uparrow.png Född 1848-02-21 i Underbacken, Mölltorp (R).
Död 1935-01-11 i Grönaslätt, Grimshult Norreg., Annerstad (G).
Britta Lovis Medelberg. Född 1874-07-20 i Abbeshult, Vrå (G).
Död 1891-12-14 i Abbeshult, Vrå (G).
Nils Olof Medelberg. Född 1875-07-25 i Abbeshult, Vrå (G).
Död ogift i trafikolycka 1951-01-29 i Grönaslätt Grimshult norreg., Annerstad (G).
Anna Charlotta Medelberg Ekberg. Född 1876-09-25 i Abbeshult, Vrå (G).
Död 1962-08-31 i Ystad (M).
Märta Sofia Medelberg Andersson. Född 1878-01-03 i Abbeshult, Vrå (G).
Död 1950-05-10 i Flädie (M).
Anders Erik Medelberg. Född 1879-01-07 i Abbeshult, Vrå (G).
Död 1880-01-30 i Abbeshult, Vrå (G).
Sigrid Ingeborg Medelberg Jardevall. Född 1881-10-07 i Abbeshult, Vrå (G).
Död 1950-05-24 i Ljungby (G).
Vilhelm Ferdinand Medelberg. Född 1883-04-03 i Abbeshult, Vrå (G).
Död 1945-03-20 i Sankt Göran (AB).
Adolf Teodor Medelberg. Född 1884-07-01 i Abbeshult, Vrå (G).
Död 1964-02-21 i Karlskrona stadsförsamling (K).
Gertrud Elisabet Medelberg. Född 1886-02-01 i Abbeshult, Vrå (G).
Död 1886-12-01 i Abbeshult, Vrå (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2024-06-06 med hjälp av Disgen version 2023.