Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-03-06

Rote Nr 70 (620) Ånäs

Före generalmönstring 1697 var Ånäs nr 269, och sedan t.o.m. 1721 nr 71. Bönder 1686: Ånäs Arvid Arvidsson, Nils Larsson. Stengårdsnäs Jon Månsson. Strömma i Lidhult sn Lars Nilsson, Sven Andersson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Ånäs 3/8 ¾ Odensjö Strömma ¼ ¼ Lidhult Äspenäs ½ ½ Annerstad Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Måns Andersson   1673 Bengt Håkansson   1701 Simon Nilsson Åman 1684 1709 1710   Skadad i slaget vid Hälsingborg. Per Lustig         Mönstrad i Karlskrona 1711. Jon Persson Åman    1715   Försvunnen i Stralsund. Erland Larsson Åhman 1698 1716 1719   Död 1719. Carl Månsson 1699 1718     Extra soldat på roten antgen 10/7 1718. John Persson Åman 1669 1720 1721 Håkan Månson Ågren 1706 1725 1742 Sven Ågren 1696 1742 1744 Pehr Svensson Ågren 1727 1748 1764 Fredrik Adolf Lagerbjelke 1755 1772 1776   Överförd från nr 87 Tjuvarp 1772. Anders Nilsson Hjerter 1755 1777   5' 8" Måns Nilsson Hjerter 1755 1777 1795 5' 8" Deltog i Finland, rymde 1795. Nils Wilhelm Unér 1770 1796 1798   Rustmästare. Blev Fältväbel. Peter Andersson Ström 1772 1799 1836 5' 9" Sven C. Danielsson Lindgren 1814 1837 1863 6' Korpral. Bodde ej på torpet. Carl Pettersson Åstrand 1842 1864 1882 6' 2" Död 31/12 1882. Nils Åstrand   1883 1884 Carl Peter Hurtig 1869 1885     Trumslagare. Henrik Hjalmar Simeon Morén 1877 1891     Trumslagare.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-03-06

Rote Nr 70 (620) Ånäs

Före generalmönstring 1697 var Ånäs nr 269, och sedan t.o.m. 1721 nr 71. Bönder 1686: Ånäs Arvid Arvidsson, Nils Larsson. Stengårdsnäs Jon Månsson. Strömma i Lidhult sn Lars Nilsson, Sven Andersson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Ånäs 3/8 ¾ Odensjö Strömma ¼ ¼ Lidhult Äspenäs ½ ½ Annerstad Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Måns Andersson   1673 Bengt Håkansson   1701 Simon Nilsson Åman 1684 1709 1710   Skadad i slaget vid Hälsingborg. Per Lustig         Mönstrad i Karlskrona 1711. Jon Persson Åman    1715   Försvunnen i Stralsund. Erland Larsson Åhman 1698 1716 1719   Död 1719. Carl Månsson 1699 1718     Extra soldat på roten antgen 10/7 1718. John Persson Åman 1669 1720 1721 Håkan Månson Ågren 1706 1725 1742 Sven Ågren 1696 1742 1744 Pehr Svensson Ågren 1727 1748 1764 Fredrik Adolf Lagerbjelke 1755 1772 1776   Överförd från nr 87 Tjuvarp 1772. Anders Nilsson Hjerter 1755 1777   5' 8" Måns Nilsson Hjerter 1755 1777 1795 5' 8" Deltog i Finland, rymde 1795. Nils Wilhelm Unér 1770 1796 1798   Rustmästare. Blev Fältväbel. Peter Andersson Ström 1772 1799 1836 5' 9" Sven C. Danielsson Lindgren 1814 1837 1863 6' Korpral. Bodde ej på torpet. Carl Pettersson Åstrand 1842 1864 1882 6' 2" Död 31/12 1882. Nils Åstrand   1883 1884 Carl Peter Hurtig 1869 1885     Trumslagare. Henrik Hjalmar Simeon Morén 1877 1891     Trumslagare.