Skatteköp i Odensjö

År 1701 gav Karl XII order genom ett brev från huvudkvarteret i Lais Livland, där han uppehöll sig efter slaget vid Narva. Rådet fick i uppdrag att söka sälja skatterättigheten på vissa Kronogårdar till det pris som gick att erhålla.
Flera gårdar i socknen kom att utnyttja möjligheten att köpa skatterätten av kronan, en möjlighet som endast förekommit några få gånger tidigare i historien. Nils Larsson i Ånäs köpebrev finns bevarat (se nedanstående bilder).

För flera var köpet ett stort ekonomiskt risktagande.
När Gabriel Wikman avled var sterbhusdelägarna instämda till tinget för uppbörd till kronan som inte redovisats. Skulderna översteg tillgångarna efter försäljning av gårdar och rusthåll.

Anders Svensson i Moanäs hade varit tvungen att låna 40 daler silvermynt av Sven Collin. Dessa skulle varit betalda vid jultid 1714 vilket inte skedde. Säkerhet för lånet, gav Collin rätt att sätta sonen Lars Andersson till soldat för en vakant rote. Även om han var ende sonen och skulle ta över gården. Collin gick därför till tinget 10 juni 1715 för att få ut sin fordran. Anders och Lars bad om anstånd till den 24 augusti vilket Collin och rätten godkände.


Gård Hemmansstorlek Köpeskilling daler silvermynt Köpare
Torarp Mellangård ½ 80 åbon Per Svensson
Ånäs 3/8 35 åbon Nils Larsson
Ånäs 3/8 35 åbon Jöns Knutsson
Moanäs ½ 100 åbon Anders Svensson
Björkenäs Norregård 5/8 75 befallningsmannen Gabriel Wikman
Hult 5/8 60 kyrkoherden Suno Thelin
Skrinhult 3/16 35 åbon Nils Svensson
Skrinhult 3/16 35 åbon Bengt Larsson
Björkenäs Södergård 3/16 75 befallningsmannen Gabriel Wikman


aanaes_skattekoep_1min (24K) aanaes_skattekoep_2min (23K) aanaes_skattekoep_3min (17K)
Klicka på någon av bilderna för att öppna den i nytt fönster.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2014-08-13.