Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-07-03

Bouppteckningar sorterade efter efternamn

Efternamn: Förnamn: Ort: År: Sunnerbo häradsrätt: Andersdotter Britta Vret Östergård 1785 FII:8 s.561 Andersdotter Anna Skrinhult 1776 FII:6 s.329 Andersdotter Karin Gårdshult 1810 FII:22 s.113 Andersson Jöns Hult 1787 FII:9 s.307 Andersson Måns Moanäs 1811 FII:23 s.125 Andersson Nils Hylte 1778 FII:6 s.1181 Andersson Gudmund Ryd 1772 FII:5 s.284 Andersson Nils Prästgården 1766 FII:3 s.599 Andersson Sven Moanäs 1809 FII:21 s.644 Andersson-Annerstedt Jon Loshult 1790 FII:9 s.351 Arvidsdotter Ingeborg Löckna 1786 FII:8 s.903 Arvidsdotter Anna Loshult 1784 FII:8 s.67 Arvidsdotter Kerstin Gällestorp 1809 FII:21 s.654 Bengtsdotter Kerstin Loshult 1782 FII:7 s.305 Bengtsson Hellman Nils Vret Västergård 1788 FII:9 s.293 Björkman Per Loshult 1768 FII:4 s.443 Borg Johannes Björkenäs soldattorp 1810 FII:21 s.522 Brorsson Johan Karsagård 1810 FII:21 s.1304 Brorsson Nils Bohult 1812 FII:23 s.991 Dolk Johannes Röshult Övra Arvidstorp 1810 FII:22 s.173 Ebbesdotter Marta Karsagård 1785 FII:8 s.275 Eriksdotter Maria Hästhult 1766 FII:1 s.15 Eriksdotter Elin Loshults soldattorp 1805 FII:1 s.76 Eriksdotter Kerstin Annerstad sn Viggåsa 1765 FII:3 s.401 Eriksson Kant Sven Löckna 1811 FII:23 s.133 Flankör Jonas Odensjö soldattorp 1809 FII:20 s.2928 Gudmundsdotter Ingrid Röshult Övra 1812 FII:23 s.1009 Gudmundsdotter Kerstin Gårdshult 1767 FII:4 s.233 Gudm undsson Nils Åsen 1782 FII:7 s.407 Gunnarsdotter Maria Skrinhult 1812 FII:23 s.1005 Göransdotter Leijonflycht Maria Loftsgård 1786 FII:8 s.1157 Göransson Sven Moanäs 1810 FII:22 s.199 Håkansson Nils Vrå sn Össjöhult 1765 FII:3 s.333 Håkansson Jöns Blekinge 1768 FII:4 s.505 Johannesdotter Anna Karsagård 1763 FII:2 s.311 Johansdotter Anna Torarp Västergård 1768 FII:4 s.709 Johansson Gunnar Skrinhult 1778 FII:6 s.1015 Johansson Peter Vret Västergård 1811 FII:22 s.180 Johansson Sakarias Löckna 1776 FII:6 s.529 Johansson Johan Gällestorp 1779 FII:6 s.985 Jonsdotter Lena Åsen 1777 FII:6 s.541 Jönsdotter Ingeborg Hyltan 1765 FII:3 s.459 Jönsson Lars Loshult 1784 FII:7 s.851 Jönsson Lars Lidhult sn 1771 FII:5 s.168 Jönsson Jonas Loshult 1782 FII:7 s.373 Jönsson Jacob Moanäs 1770 FII:5 s.216 Jönsson Anders Gårdshult 1783 FII:7 s.771 Jönsson Elias Stengårdsnäs 1762 FII:2 s.161 Jönsson Anders Björkön 1785 FII:8 s.675 Knutsdotter Kerstin Loshult 1774 FII:5 s.806 Knutsdotter Johanna Torseryd 1784 FII:8 s.747 Knutsson Jöns Stengårdsnäs 1770 FII:5 s.402 Kristofersson Sven Bosagård 1809 FII:20 s.2796 Larsdotter Ingeborg Lidhult sn 1776 FII:6 s.433 Larsdotter Ingegerd Moanäs 1762 FII:2 s.91 Larsson Göran Moanäs 1776 FII:6 s.49 Larsson Jöns Vrå sn Emmeboda 1783 FII:7 s.561 Larsson Anders Loshult 1786 FII:8 s.771 Lönberg Johan Löckna 1776 FII:6 s.533 Mattiasdotter Maria Vret västergård 1785 FII:8 s.321 Mattiasson Anders Röshult Övra 1766 FII:3 s.509 Mattiasson Sakarias Vret 1779 FII:6 s.1149 Månsson Måns Skrinhult 1773 FII:5 s.648 Månsson Erik Loshult 1761 FII:2 s.51 Månsson Erik Loshult 1810 FII:22 s.193 Månsson Svissare Nils Röshult Övra soldattorp 1790 FII:9 s.31 Månsson Per Röshult Övra 1795 FII:12 s.1707 Nilsdotter Karin Vrå sn Håkanshult 1779 FII:6 s.1208 Nilsdotter Maria Bohult 1828 FII:31 s.600 Nilsdotter Ingeborg Röshult Övra 1774 FII:5 s.936 Nilsdotter Anna Bohult 1785 FII:8 s.351 Nilsson Sven Hästhult 1777 FII:6 s.405 Nilsson Sven Loshult 1784 FII:8 s.67 Nilsson Per Bohult 1810 FII:22 s.737 Nilsson Säv Bengt Bosagård 1810 FII:21 s.840 Persdotter Bengta Sonhult 1785 FII:8 s.491 Persdotter Ingeborg Loshult 1782 FII:7 s.351 Persdotter Ingegerd Hult 1787 FII:8 s.1329 Persdotter Maria Ånäs 1786 FII:8 s.1041 Persdotter Elin Gällestorp 1784 FII:8 s.185 Persdotter Marta Vrå sn Emmeboda 1810 FII:21 s.1256 Persson Mårten Gällestorp 1791 FII:10 s.823 Persson Nils Röshult Övra Klöverna 1809 FII:21 s.658 Persson Anders Loshult 1782 FII:7 s.305 Persson Hans Björkön 1785 FII:8 s.85 Persson Jöns Hyltan 1810 FII:22 s.185 Persson Nils Röshult Övra 1844 FII:40 s.289 Persson Sven Bosagård 1784 FII:8 s.179 Pålsdotter Britta Torseryd 1811 FII:22 s.771 Sakariasdotter Marta Bosagård 1784 FII:8 s.179 Sakariasson Sven Bosagård 1774 FII:5 s.808 Samuelsson Jöns Moanäs Gransboda torp 1809 FII:21 s.868 Stensdotter Kerstin Torpa sn Norrtorpa 1772 FII:5 s.610 Svensdotter Katarina Vrå sn Emmeboda 1820 FII:27 s.892 Svensdotter Elin Hästhult 1786 FII:8 s.731 Svensdotter Britta Karsagård 1765 FII:3 s.181 Svensdotter Kerstin Bohult 1786 FII:8 s.1179 Svensdotter Kerstin Hult 1766 FII:3 s.515 Svensdotter Anna Löckna 1775 FII:5 s.1128 Svensson Olof Lidhult sn 1769 FII:4 s.831 Svensson Kristofer Bosagård 1775 FII:5 s.1056 Svensson Lars Björkenäs 1787 FII:9 s.299 Svensson Liten Bengt Loshult 1810 FII:22 s.181 Thelin Anna Katarina Annerstad sn Skeen 1773 FII:5 s.750 Torsson Sven Röshult Övra 1788 FII:9 s.457
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-07-03

Bouppteckningar sorterade efter efternamn

Efternamn: Förnamn: Ort: År: Volym: Andersdotter Britta Vret Östergård 1785 FII:8 s.561 Andersdotter Anna Skrinhult 1776 FII:6 s.329 Andersdotter Karin Gårdshult 1810 FII:22 s.113 Andersson Jöns Hult 1787 FII:9 s.307 Andersson Måns Moanäs 1811 FII:23 s.125 Andersson Nils Hylte 1778 FII:6 s.1181 Andersson Gudmund Ryd 1772 FII:5 s.284 Andersson Nils Prästgården 1766 FII:3 s.599 Andersson Sven Moanäs 1809 FII:21 s.644 Andersson-Annerstedt Jon Loshult 1790 FII:9 s.351 Arvidsdotter Ingeborg Löckna 1786 FII:8 s.903 Arvidsdotter Anna Loshult 1784 FII:8 s.67 Arvidsdotter Kerstin Gällestorp 1809 FII:21 s.654 Bengtsdotter Kerstin Loshult 1782 FII:7 s.305 Bengtsson Hellman Nils Vret Västergård 1788 FII:9 s.293 Björkman Per Loshult 1768 FII:4 s.443 Borg Johannes Björkenäs soldatt. 1810 FII:21 s.522 Brorsson Johan Karsagård 1810 FII:21 s.1304 Brorsson Nils Bohult 1812 FII:23 s.991 Dolk Johannes Röshult Arvidstorp 1810 FII:22 s.173 Ebbesdotter Marta Karsagård 1785 FII:8 s.275 Eriksdotter Maria Hästhult 1766 FII:1 s.15 Eriksdotter Elin Loshults soldatt. 1805 FII:1 s.76 Eriksdotter Kerstin Annerstad Viggåsa 1765 FII:3 s.401 Eriksson Kant Sven Löckna 1811 FII:23 s.133 Flankör Jonas Odensjö soldatt. 1809 FII:20 s.2928 Gudmundsdotter Ingrid Röshult Övra 1812 FII:23 s.1009 Gudmundsdotter Kerstin Gårdshult 1767 FII:4 s.233 Gudm undsson Nils Åsen 1782 FII:7 s.407 Gunnarsdotter Maria Skrinhult 1812 FII:23 s.1005 Göransdotter Leijonflycht Maria Loftsgård 1786 FII:8 s.1157 Göransson Sven Moanäs 1810 FII:22 s.199 Håkansson Nils Vrå sn Össjöhult 1765 FII:3 s.333 Håkansson Jöns Blekinge 1768 FII:4 s.505 Johannesdotter Anna Karsagård 1763 FII:2 s.311 Johansdotter Anna Torarp Västergård 1768 FII:4 s.709 Johansson Gunnar Skrinhult 1778 FII:6 s.1015 Johansson Peter Vret Västergård 1811 FII:22 s.180 Johansson Sakarias Löckna 1776 FII:6 s.529 Johansson Johan Gällestorp 1779 FII:6 s.985 Jonsdotter Lena Åsen 1777 FII:6 s.541 Jönsdotter Ingeborg Hyltan 1765 FII:3 s.459 Jönsson Lars Loshult 1784 FII:7 s.851 Jönsson Lars Lidhult sn 1771 FII:5 s.168 Jönsson Jonas Loshult 1782 FII:7 s.373 Jönsson Jacob Moanäs 1770 FII:5 s.216 Jönsson Anders Gårdshult 1783 FII:7 s.771 Jönsson Elias Stengårdsnäs 1762 FII:2 s.161 Jönsson Anders Björkön 1785 FII:8 s.675 Knutsdotter Kerstin Loshult 1774 FII:5 s.806 Knutsdotter Johanna Torseryd 1784 FII:8 s.747 Knutsson Jöns Stengårdsnäs 1770 FII:5 s.402 Kristofersson Sven Bosagård 1809 FII:20 s.2796 Larsdotter Ingeborg Lidhult sn 1776 FII:6 s.433 Larsdotter Ingegerd Moanäs 1762 FII:2 s.91 Larsson Göran Moanäs 1776 FII:6 s.49 Larsson Jöns Vrå sn Emmeboda 1783 FII:7 s.561 Larsson Anders Loshult 1786 FII:8 s.771 Lönberg Johan Löckna 1776 FII:6 s.533 Mattiasdotter Maria Vret västergård 1785 FII:8 s.321 Mattiasson Anders Röshult Övra 1766 FII:3 s.509 Mattiasson Sakarias Vret 1779 FII:6 s.1149 Månsson Måns Skrinhult 1773 FII:5 s.648 Månsson Erik Loshult 1761 FII:2 s.51 Månsson Erik Loshult 1810 FII:22 s.193 Månsson Svissare Nils Röshult Ö. soldatt. 1790 FII:9 s.31 Månsson Per Röshult Övra 1795 FII:12 s.1707 Nilsdotter Karin Vrå Håkanshult 1779 FII:6 s.1208 Nilsdotter Maria Bohult 1828 FII:31 s.600 Nilsdotter Ingeborg Röshult Övra 1774 FII:5 s.936 Nilsdotter Anna Bohult 1785 FII:8 s.351 Nilsson Sven Hästhult 1777 FII:6 s.405 Nilsson Sven Loshult 1784 FII:8 s.67 Nilsson Per Bohult 1810 FII:22 s.737 Nilsson Säv Bengt Bosagård 1810 FII:21 s.840 Persdotter Bengta Sonhult 1785 FII:8 s.491 Persdotter Ingeborg Loshult 1782 FII:7 s.351 Persdotter Ingegerd Hult 1787 FII:8 s.1329 Persdotter Maria Ånäs 1786 FII:8 s.1041 Persdotter Elin Gällestorp 1784 FII:8 s.185 Persdotter Marta Vrå sn Emmeboda 1810 FII:21 s.1256 Persson Mårten Gällestorp 1791 FII:10 s.823 Persson Nils Röshult Klöverna 1809 FII:21 s.658 Persson Anders Loshult 1782 FII:7 s.305 Persson Hans Björkön 1785 FII:8 s.85 Persson Jöns Hyltan 1810 FII:22 s.185 Persson Nils Röshult Övra 1844 FII:40 s.289 Persson Sven Bosagård 1784 FII:8 s.179 Pålsdotter Britta Torseryd 1811 FII:22 s.771 Sakariasdotter Marta Bosagård 1784 FII:8 s.179 Sakariasson Sven Bosagård 1774 FII:5 s.808 Samuelsson Jöns Moanäs Gransboda 1809 FII:21 s.868 Stensdotter Kerstin Torpa Norrtorpa 1772 FII:5 s.610 Svensdotter Katarina Vrå Emmeboda 1820 FII:27 s.892 Svensdotter Elin Hästhult 1786 FII:8 s.731 Svensdotter Britta Karsagård 1765 FII:3 s.181 Svensdotter Kerstin Bohult 1786 FII:8 s.1179 Svensdotter Kerstin Hult 1766 FII:3 s.515 Svensdotter Anna Löckna 1775 FII:5 s.1128 Svensson Olof Lidhult sn 1769 FII:4 s.831 Svensson Kristofer Bosagård 1775 FII:5 s.1056 Svensson Lars Björkenäs 1787 FII:9 s.299 Svensson Liten Bengt Loshult 1810 FII:22 s.181 Thelin Anna Katarina Annerstad Skeen 1773 FII:5 s.750 Torsson Sven Röshult Övra 1788 FII:9 s.457