Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-06

Ur Domboken för Sunnerbo härad 1735 - 1739.

Här visas några domar och uppbud vid tinget, som berör Odensjö. För att underlätta läsning är avskriften inte bokstavstrogen, och ortsnamn är normerade.