Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-03-06

Rote Nr 80 (630) Skrinhult

Före generalmönstring 1697 var Skrinhult nr 277. Bönder 1686: Skrinhult Nils Svensson, Anders Jonasson, Elias Jacobsson. Loftsgård Anders Eriksson. Åsen Per Persson. Blekinge Måns Eriksson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Skrinhult ½ Odensjö Blekinge ¼ ¼ Odensjö Åsen ¼ ¼ Odensjö Loftsgård ¼ ½ Odensjö Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Håkan Nilsson 1686 Zwechert Zwechertsson Rymt 1701. Erik Persson   1701 Till kapten Lejonströms kompani. Adolp Petter   1701     Med vid mönstring 1702. Nils         Känd från mantalsskrivning. Nils Erlandsson Grönberg 1690 1709 1717 Jöns Anderson Grönberg 1698 1718 1733 Bengt Månsson Gröndahl 1712 1740 1741 Död till sjöss. Gunne Johanson Ellman 1724 1743 1748 Sven Larsson Hultenberg 1725 1749 1771   Död vid arbetskommendering i Karlskrona. Daniel Månsson Lundborg 1744 1774 5' 7½" Daniel Svensson Lundborg 1752 1774 1784 5' 8" Senare Rustmästare till nr 34 Skärvö. Samuel Johansson Stussare   1784 1787   Död på roten. Jonas Gustavsson Stussare 1769 1788 1794 5' 9" Vakant enligt kungligt brev   1794 1802     Roten ingick kontrakt 23/6 1794. Gustav Eriksson Stussare 1780 1802 1838 5' 8" Korpral. Död 23/6 1838. Fredrik Jonasson Skytt 1816 1839 1855 5' 11½" Johan Nilsson Ström 1831 1856 1874 5' 8¾" Johan August Jonasson Falk 1854 1875 1901 5' 7" Viceorpral.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-03-06

Rote Nr 80 (630) Skrinhult

Före generalmönstring 1697 var Skrinhult nr 277. Bönder 1686: Skrinhult Nils Svensson, Anders Jonasson, Elias Jacobsson. Loftsgård Anders Eriksson. Åsen Per Persson. Blekinge Måns Eriksson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Skrinhult ½ Odensjö Blekinge ¼ ¼ Odensjö Åsen ¼ ¼ Odensjö Loftsgård ¼ ½ Odensjö Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Håkan Nilsson 1686 Zwechert Zwechertsson Rymt 1701. Erik Persson   1701 Till kapten Lejonströms kompani. Adolp Petter   1701     Med vid mönstring 1702. Nils         Känd från mantalsskrivning. Nils Erlandsson Grönberg 1690 1709 1717 Jöns Anderson Grönberg 1698 1718 1733 Bengt Månsson Gröndahl 1712 1740 1741 Död till sjöss. Gunne Johanson Ellman 1724 1743 1748 Sven Larsson Hultenberg 1725 1749 1771   Död vid arbetskommendering i Karlskrona. Daniel Månsson Lundborg 1744 1774 5' 7½" Daniel Svensson Lundborg 1752 1774 1784 5' 8" Senare Rustmästare till nr 34 Skärvö. Samuel Johansson Stussare   1784 1787   Död på roten. Jonas Gustavsson Stussare 1769 1788 1794 5' 9" Vakant enligt kungligt brev   1794 1802     Roten ingick kontrakt 23/6 1794. Gustav Eriksson Stussare 1780 1802 1838 5' 8" Korpral. Död 23/6 1838. Fredrik Jonasson Skytt 1816 1839 1855 5' 11½" Johan Nilsson Ström 1831 1856 1874 5' 8¾" Johan August Jonasson Falk 1854 1875 1901 5' 7" Viceorpral.