Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-03-06

Rote Nr 73 (623) Torseryd

Före generalmönstring 1697 var Torseryd nr 266. Bönder 1686: Torseryd Sven Simonsson, Henrik Gunnesson, Lars Svensson. Hylte Jon Persson, Staffan Knutsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Torseryd ½ 1 Odensjö Hylte ¼ ½ Odensjö Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jon Andersson     1688   Rymde från roten. Daniel Erichsson   1689 Per Olufsson   1701 1706   Rymd 14 nov 1706. Jöns Persson Torstman     1710   Död av skador i slaget vid Helsingborg. Carl Jönsson Torsman 1688 1710 1728 Anders Nilsson 1694 1718     Extra soldat antagen 1718 8/9. Sven Jönsson Tornschiöld 1713 1741 1758 Jon Staffason Stenström   1758 1759   Död 1759. Bengt Hansson Enegren 1728 1759 1764   Rymde från roten. Johan Persson Dansare 1743 1773 1782 5' 10" Död 31/3 1782. Håkan Andersson Dansare 1760 1782 1788 5' 8" Anders Persson Dansare 1746 1788 1806 5' 9" Jonas Persson Trygg 1774 1806 1815 5' 8" Avsked i Tyskland. Anders Christiansson Trygg 1797 1816 1826 5' 7" Per Larsson Tvist 1833 1853 1853   Senare soldat KR-06-0816-1854. Jonas Danielsson Strand 1830 1853 1854 5' 11" Senare soldat KR-04-0505-1856. Carl Magnus Magnusson Tvist 1832 1854 1884 6' 2" Vicekorpral. Sven Johan Fredriksson Tvist 1866 1885 1893 6' 1" August Svensson Törnsjö 1873 1893 1903 174 cm Bodde i Realsbo, Unnaryd (N).
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-03-06

Rote Nr 73 (623) Torseryd

Före generalmönstring 1697 var Torseryd nr 266. Bönder 1686: Torseryd Sven Simonsson, Henrik Gunnesson, Lars Svensson. Hylte Jon Persson, Staffan Knutsson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Torseryd ½ 1 Odensjö Hylte ¼ ½ Odensjö Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jon Andersson     1688   Rymde från roten. Daniel Erichsson   1689 Per Olufsson   1701 1706   Rymd 14 nov 1706. Jöns Persson Torstman     1710   Död av skador i slaget vid Helsingborg. Carl Jönsson Torsman 1688 1710 1728 Anders Nilsson 1694 1718     Extra soldat antagen 1718 8/9. Sven Jönsson Tornschiöld 1713 1741 1758 Jon Staffason Stenström   1758 1759   Död 1759. Bengt Hansson Enegren 1728 1759 1764   Rymde från roten. Johan Persson Dansare 1743 1773 1782 5' 10" Död 31/3 1782. Håkan Andersson Dansare 1760 1782 1788 5' 8" Anders Persson Dansare 1746 1788 1806 5' 9" Jonas Persson Trygg 1774 1806 1815 5' 8" Avsked i Tyskland. Anders Christiansson Trygg 1797 1816 1826 5' 7" Per Larsson Tvist 1833 1853 1853   Senare soldat KR-06-0816-1854. Jonas Danielsson Strand 1830 1853 1854 5' 11" Senare soldat KR-04-0505-1856. Carl Magnus Magnusson Tvist 1832 1854 1884 6' 2" Vicekorpral. Sven Johan Fredriksson Tvist 1866 1885 1893 6' 1" August Svensson Törnsjö 1873 1893 1903 174 cm Bodde i Realsbo, Unnaryd (N).