Vägmärken

Efter vägarna genom socknen finns ett antal väghållningsstenar, milstolpar och minnesmärken.

Vill du se flygfoto?


 1. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 4:1
  raae4_1 (23K) Placering: Vid vägens östra sida norr om Hästhult före väg 546.
  Position:
  WGS 84 N 56° 49.699', E 13° 33.815' (56.82832, 13.56359)
  RT-90 X 6302407 Y 1363157

  Vill du läsa texten på stolpen?

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 2. Prästastenen RAÄ-nummer Odensjö 5:1
  praestastenen3 (56K) Placering: Vid vägens västra sida och åkerkanten norr om Hästhult.
  Position:
  WGS 84 N 56° 49.542', E 13° 33.863' (56.82570, 13.56438)
  RT-90 X 6302114 Y 1363196

  Till min sidan om "Prästastenen".

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 3. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 12:1
  raae12_1 (23K) Placering: Vid vägen öster Vekadal och vägens sydöstra sida.
  Position:
  WGS 84 N 56° 48.667', E 13° 34.111' (56.81112, 13.56851)
  RT-90 X 6300482 Y 1363395

  Vill du läsa texten på stolpen?

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 4. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 14:1
  raae14_1 (32K) Placering: Där gamla vägen möter nya vägen norr om Skrinhults vägskäl.
  Position:
  WGS 84 N 56° 50.711', E 13° 35.456' (56.84518, 13.59094)
  RT-90 X 6304229 Y 1364887

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 5. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 24:1
  raae24_1 (23K) Placering: Vid väg 546 östra sida i Odensjö by.
  Position:
  WGS 84 N 56° 51.739', E 13° 36.533' (56.86231, 13.60889)
  RT-90 X 6306101 Y 1366043

  Vill du läsa texten på stolpen?

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 6. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 28:1
  Borttagen Placering: Vid gamla vägens västra sida mellan Byholma och Hylte.
  Position:
  WGS 84 N 56° 47.534', E 13° 33.422' (56.79223, 13.55704)
  RT-90 X 6298402 Y 1362625

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 7. Minnesmärke RAÄ-nummer Odensjö 30:1
  raae30_1 (56K) Placering: Vid väg 549 söder om Åsen och vid vägens västra sida.
  Position:
  WGS 84 N 56° 48.925', E 13° 31.556' (56.81541, 13.52593)
  RT-90 X 6301046 Y 1360811

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 8. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 78:1
  raae78_1 (34K) Placering: Södra sidan av gamla vägen mellan Loshult och Yttra Röshult.
  Position:
  WGS 84 N 56° 50.113', E 13° 31.857' (56.83521, 13.53096)
  RT-90 X 6303240 Y 1361191

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 9. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 81:1
  Borttagen. Placering: Har varit norra sidan av gamla vägen mellan Loshult och Yttra Röshult.
  Position:
  WGS 84 N 56° 50.032', E 13° 32.126' (56.83386, 13.53543)
  RT-90 X 6303080 Y 1361459

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 10. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 87:1
  Ej funnen. Placering: 2 meter NV om vägen och söder om Loftsgårds vägskäl.
  Position:
  WGS 84 N 56° 49.916', E 13° 33.957' (56.83193, 13.56595)
  RT-90 X 6302804 Y 1363314

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 11. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 90:1
  raae90_1 (26K) Placering: Ca 2 meter väster gamla vägen norr om Skrinhults vägskäl.
  Position:
  WGS 84 N 56° 50.639', E 13° 35.393' (56.84399, 13.58988)
  RT-90 X 6304099 Y 1364818

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 12. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 91:1
  raae91_1 (32K) Placering: Där gamla vägen möter nya vägen norr om Skrinhults vägskäl.
  Position:
  WGS 84 N 56° 50.715', E 13° 35.451' (56.84525, 13.59085)
  RT-90 X 6304237 Y 1364882

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 13. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 92:1
  raae92_1 (29K) Placering: Där gamla vägen möter nya vägen norr om Skrinhults vägskäl.
  Position:
  WGS 84 N 56° 50.750', E 13° 35.483' (56.84583, 13.59139)
  RT-90 X 6304301 Y 1364917

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 14. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 98:1
  raae98_1 (49K) Placering: Vid väg 546 västra sida mellan Åsen och Odensjö.
  Position:
  WGS 84 N 56° 50.353', E 13° 34.527' (56.83922, 13.57545)
  RT-90 X 6303597 Y 1363921

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 15. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 173:1
  raae173_1 (24K) Placering: Stenen är flyttad till gårdstomt i Björkenäs.
  Position:
  WGS 84 N 56° 51.104', E 13° 37.372' (56.851733, 13.6228647)
  RT-90 X 6304896 Y 1366858

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 16. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 174:1
  Stenen saknas 2012. Placering: Väster om gamla vägen och söder om Kortebokurvan mellan Vret och Önne.
  Position:
  WGS 84 N 56° 53.117', E 13° 34.172' (56.88529, 13.56953)
  RT-90 X 6308737 Y 1363727

  Länk till Riksantikvarieämbetet.

 17. Väghållningssten Vret västergård
  vaegsten_vret (36K) Placering: Väster om gamla vägen vid utfarten från Vret mot Önne.
  Position:
  WGS 84 N 56° 53.012', E 13° 34.625' (56.88353, 13.57709)
  RT-90 X 6308526 Y 1364181

  Vill du läsa texten på stenen?

  Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text:

  No 1104
  Wret W
  957 3/8 ALN

 18. Väghållningssten Hult
  vaegsten_hult (49K) Placering: Vid väg 546 västra sida mellan Åsen och Odensjö.
  Position:
  WGS 84 N 56° 51.098', E 13° 36.269' (56.85163, 13.60448)
  RT-90 X 6304921 Y 1365736

  Vill du läsa texten på stenen?

  Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text:

  No 2329
  HULT
  219 06 Mt

 19. Väghållningssten Loftsgård
  vaegsten_loftsg (50K) Vid väg 546 västra sida mellan Åsen och Odensjö.
  Position:
  WGS 84 N 56° 50.897', E 13° 35.756' (56.84829, 13.59593)
  RT-90 X 6304566 Y 1365203

  Vill du läsa texten på stenen?

  Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text:

  No 2337
  LOFTSGÅRD
  7/72 HEMMAN
  (vänstepil)
  ÅR 1918

 20. Väghållningssten Åsen
  vaegsten_aasen (28K) Vid väg 546 västra sida mellan Åsen och Odensjö.
  Position:
  WGS 84 N 56° 49.973', E 13° 34.034' (56.83289, 13.56723)
  RT-90 X 6302908 Y 1363396

  Vill du läsa texten på stenen?

  Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text:

  No 1028
  Åsen

 21. Minnessten J A Andersson
  11_97_z (46K) Placering: Söder om gamla vägen mellan Skälhult och Moanäs.
  Position:
  WGS 84 N 56° 50,903', E 13° 29,224' (56.84839, 13.48706)
  RT-90 X 6304796 Y 1358561

  Till min sidan om "Minnesstenen".

  Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet.


 22. Minnessten vägombyggnad av väg 544 "Landshövdingestenen"
  vaegsten_v544 (27K) Placering: Öster om väg 544 söder Hyltans vägskäl.
  Position:
  WGS 84 N 56° 51.542', E 13° 33.525' (56.85903, 13.55875)
  RT-90 X 6305835 Y 1362974

  Vill du läsa texten på stenen?

  Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2012-05-23.