in English

Kronologisk översikt: 

År: Sverige: Småland: Odensjö:
1434   Piksborg brändes av Engelbrekts bondehär.  
1523 Gustav Vasa blev kung.    
1524   Kalmar slott erövrades från Berend von Melen.  
1537   Förbjudet att hugga ved i allmänningsskog.  
1541   Omfattande konfiskering av kyrkans nattvardssilver.  
1542   Dackefejden inleddes. Fogden i Finnveden Jören Jönsson avsattes.  
1545   Fogden Jören Jönsson mördades. Jacob var kyrkoherde.
1549     Severin Michaelsson blev kyrkoherde.
1555   Sunnerbo överfördes till Växjö stift  
1560 Erik XIV blev kung.    
1561   Lasse Jönsson Topprider blev fogde i Sunnerbo.  
1563 Nordiska sjuårskriget inleds.   Nils blev kyrkoherde.
1565     Danskarna brände prästgården.
1566     Kyrkoherden Nils löper sig till döds på Hästhults gärde. förföljd av danskarna.
Jon Månsson blev kyrkoherde.
1568 Johan III blev kung på hösten. Danska och svenska trupper tågade genom Sunnerbo 3 gånger.  
1569   Anders Björnsson blev fogde i Sunnerbo.  
1576   Axel Jönsson blev fogde i Sunnerbo -1591.  
1590     Petrus Canuti (Wirænius) blev kyrkoherde.
1592 Sigismund blev kung.    
1593 Uppsala möte skapade enighet i religionsfrågan.   Håkan Knutsson Hand från Björkenäs, och Petrus Canuti undertecknar Uppsala mötes beslut.
1599 Karl IX blev kung.    
1600 Linköpings blodbad.    
1611 Gustav II Adolf blev kung och Kalmarkriget börjar. Trolldomsprocessen mot Elin i Horsnäs inleddes vid Sunnerbo ting.  
1613 Freden i Knäred och Älvsborgs lösen.   Danskarna hade skövlat prästgården, och därför fick kyrkoherden skattebefrielse.
Nils Rasmusson i Torarp dömdes till döden.
1615     Magnus Jonæ blev kyrkoherde.
1616   Häradsskrivaren i Västbo dödades på tingsplatsen av uppretad allmoge.  
1621     Kyrkans storklocka gjöts.
1623 Stående regementen organiseras. Kronobergs, Kalmar och Jönköpings infanterireg. samt Smålands kavallerireg. bildades.  
1630 Sverige inledde sitt deltagande i 30-åriga kriget.    
1632 Gustav II Adolf stupar i spetsen för Smålands ryttare vid Lützen. Kristina blev drottning.    
1634   Göta hovrätt i Jönköping inrättades.  
1636 Postväsendet organiserades.    
1643   Växjö skola grundas. Odensjöborna ingick bondefred med grannarna i Veinge.
1645 Freden i Brömsebro. Gotland och Halland blev svenskt på 30 år. Första tidningen började komma ut.    
1647 Jaktförbud för icke adliga infördes förutom för rovdjur.    
1648 Westfaliska freden undertecknas.    
1650     Petrus (Arvidi) Lannerus blev kyrkoherde.
1654 Karl X Gustav blev kung.    
1655 Sverige i krig mot Ryssland och Danmark.    
1658 Freden i Roskilde där bl.a. Halland blir svenskt.    
1660 Karl XI blir kung.    
1662     Prästgården härjades av eld.
1666     Daniel (Olai) Anxelius blev kyrkoherde.
1674 Krig med Danmark och Brandenburg-Preussen.    
1676   Danskarna krävde brandskatt i Sunnerbo. Kungens fältkassa om 50000 riksdaler själs i trakten av Älmhult.  
1678   Möte med allmogen i Sunnerbo före avtåg till Skåne.  
1679 Freden i Lund.    
1680 Karl XI:s reduktion.    
1681   Skeens pappersbruk anlades.  
1684   Rannsakning av deltagare vid stölden av kungens fältkassa 1676.
Missväxt i Sunnerbo.
 
1685   Sunnerbo häradskarta färdigställdes.  
1686 Ny kyrkolag antogs med bl.a. bestämmelser om kyrkobokföring.   Per Gudmundsson i Bohult blir straffad för att ha anlagt Björköns sågkvarn utan tillstånd.
1689     Johannes (Gudmundi) Austrenius blev kyrkoherde.
1693     Kyrkoherden vållade stor skogsbrand.
1697 Karl XII blev kung.   Första kartan över Odensjö prästgård blev färdig.
1700 Krig med Danmark Sachsen-Polen och Ryssland.    
1701 Polska fälttåget inleddes med slaget vid Düna.   Suno Thelin blev kyrkoherde och började föra kyrkböcker.
1704   Soldaten Per Åbjörnsson Sax dödas av korpralen Zachris Elgman i Skälhult Lidhult.  
1709   Kronobergs regemente blir ryska krigsfångar efter slaget vid Poltava.  
1710 Slaget vid Helsingborg.   Domprost Anders Goeding tog sin tillflykt till Odensjö mot den härjande pesten 1710-11.
1711   Allmogen plundras vid truppernas genommarsch från Västergötland till sydkustens hamnar.  
1714     Nitton barn begravde på tre månader
1716     Odensjösoldater fångar i Wismar och sålda till Venedig.
1719 Freden på Fredriksborg. Ulrika Eleonora blev drottning.    
1720 Fredrik I blev kung. Förbud införs för löst folk att bära silke och flor.    
1722     Allmogen i Odensjö inlämnade besvär till Landshövdingen.
1721 Freden i Nystad.    
1723     Zachris Persson i Bohult klagade på sin mönsterskrivare Salomon Ekman till landshövdingen som rapporterade till Stockholm.
1726   Soldaten Gustaf Ryberg dömd till halshuggning och stegling för mordet på Anders Hindriksson i Hörda Berga efter övertalning av Anders hustru Anna och svärmor Kerstin Jonsdotter vilka båda dömdes till bränning på bål.  
1727   Efter 2 års svår missväxt saknades säd, så man bakade bröd på mald torkad halm och ollon enligt domboken.  
1731     Sven Granbeck blev kyrkoherde.
1733     Anders Matsson och Ingegerd Svensdotter i Övra Röshult döms till döden för lägesmål, men benådades senare.
1734 Ny lag ersatte landskapslagarna.    
1741   Märta Ljungberg avled och gjorde stora donationer till Ljungby.  
1742     Sven Strömvall blev kyrkoherde.
1751 Adolf Fredrik blev kung.    
1753 Gregoriansk tideräkning infördes.   Nicolaus Montelius blev kyrkoherde.
1754   Sunnerbo tingshus brann under vintertinget.  
1757 Inträdde i Pommerska kriget.    
1762 Freden i Hamburg.    
1763 Var socken skulle föda sina fattiga.    
1769   Bengt Henrik Rosendahl från Lidhult avrättades i Ljungby.  
1766 Tryckfrihetsförordningen infördes    
1770     Magnus Wieslander blev kyrkoherde.
1771 Gustav III blev kung.    
1772 Gustav III:s statskupp 19 aug. och ny regeringsform.    
1777 Gustav III erkände nya staten USA som första statschef i världen.   Boktryckaren Johannes Lönberg avled i Löckna.
1785     28 invånare dog av rödsot.
1788 Förklarade Ryssland krig.    
1789 Bönder fick rätt att jaga älg m.m. på egen mark.    
1790   Allmogen klagade över den stora missväxten.  
1792 Gustav IV Adolf blev kung.    
1794     Anders Huggare blev slagen vid Långaryds marknad så att han avlider.
1808 Ryssland och Danmark förklarar Sverige krig.    
1809 Karl XIII blir kung och Sverige får ny regeringsform. Freden i Fredrikshamn. Jonas Jaensson i Ramborna Annerstad mördades.  
1810 Karl Johan blev vald till tronarvinge. Freden i Paris och Sverige förklarar krig mot Storbritanien. Växjöbladet grundades. 19 invånare dog av rödsot under två månader.
1811 Bondeuppror i Klågerup med 30 döda och 20 dödsdömda.
Värnplikt började införas.
  Måns Andersson blev av sina gårdsmän ihjälslagen på vägen mellan Strömma och Moanäs.
1812 Freden i Örebro med Storbritanien.    
1813 Sverige deltog i slaget vid Leipzig.    
1814 Sveriges sista krig utkämpades och fred slöts i Kiel.    
1815     Prästgård och kyrka brinner 14 september.
1818 Karl XIV Johan blev kung.   Storskifte utfördes av Peter Oseen.
1820     Petrus Nicolaus Wieslander blev kyrkoherde.
Volontären Elias Lilja avrättades för hustrumord och begrovs i Odensjö.
1823   Ljungby fick sin första provinsialläkare.  
1826     Soldaten Johannes Trogen i Loshult blev ihjälslagen med en påk.
1828 Sveriges första nykterhetsförening bildas i Smålands Rydaholm. Växjö sparbank bildades.
Ljungby blev köping.
 
1832 Göta kanal invigs och öppnas för trafik.   Professor Elias M. Fries gifte sig med Kristina Wieslander.
1834     Nils Wieslander blev kyrkoherde.
1838     Johan Rydeman blev kyrkoherde.
1842 Folkskola organiserades.    
1843   Folkskoleseminarium grundades i Växjö.  
1844 Oskar I blev kung.    
1845 Lika arvsrätt för män och kvinnor på landet. Jönköpings tändsticksfabrik grundades.  
1846 Barnarbete under 12 år förbjöds.    
1847 Fattigvårdsförordning införs, där varje församling blir ansvariga för sina egna fattiga.   Bystämmoprotokoll började föras i Loshults byalag.
1850   Sänkningen av Bolmen med 90 cm blev färdigställt.  
1851   Skeens pappersbruk lades ned.  
1854     Peter Svensson i Ringargård död av annan mans våld i Vrå.
1855   Bröduppror i Jönköping.  
1858 Husaga av vuxna avskaffades.    
1859 Karl XV blev kung.    
1860 Pass avskaffades vid inrikes resa.    
1862 Kyrka och kommun delades.    
1863 Alla ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 års ålder.
Bördsrätten upphävdes.
Sunnerbo härads  sparbank bildas. Odensjö kommun bildas.
1864 Näringsfrihet infördes, och lägesmål ej längre straffbart.    
1865   Kurser för småskollärare ordnades på olika platser i Kronobergs län.  
1866   Smålandsposten grundades.  
1868     14 barn dog av scharlakansfeber.
1869   Sjukhuset i Ljungby togs i bruk. Den ovanligt raka vägen mellan Bolmstad och Vislanda blev färdigställd. Odensjö ber om nödhjälp.
1871   Delary sulfatfabrik grundades.  
1872 Oskar II blir kung.   Johan Lorentz Wickelgren blev kyrkoherde.
1873 Kronor och ören infördes.    
1874     Odensjö fick poststation
1875 Bönder fick rätt att fälla ekar på egen mark. Ågårds sågverk startade i Ljungby.  
1878 Meter och decimal-system infördes. Vislanda-Bolmens järnväg invigdes och ånbåten Oscar började trafikera Bolmen.  
1879 Nationell standardtid infördes. Första godtemplarlogen Klippan bildades i Göteborg.   Poststationen ersattes av lantbrevbärarlinje.
1881 Skydd mot visst barnarbete infördes.    
1882 Första vattenkraftverket i Sverige byggdes vid Rydals spinneri i Viskan.    
1883     Peder Hansen innebränd i Sonhult.
1888   Lidhults ångsåg byggdes.  
1889 Arbetarskyddsbestämmelser infördes.
Metriska systemet infördes 1 januari.
Halmstad-Bolmens järnväg började trafikeras.  
1890 Första 1 Maj tåget i Sverige hålls på 22 platser med 150000 deltagare.   10 barn dog av scharlakansfeber från okt.-89 - april -90.
J A Andersson förolyckades.
1892     Lars Anders Rydin blir kyrkoherde.
1893     Sidospåret Åsen-Unnens station togs i bruk, och ångbåten Vega började trafikera sjön Unnen.
1894   Halmstad-Bolmens järnväg invigdes av kungen. Löjtnant Möller besökte Åsen och betalade 20.000 kr för inköpta torvmossar.
1895     Halmstad-Nässjö Järnvägs AB köpte torvmossar för att starta torvströfabrik.
1896     Håkan Nordström blir kyrkoherde. Ryds sågverk började byggas.
1897     Dr C.A. Swensson beskrev en resa genom Odensjö.
1899   Stavsjö torvfabrik bildades. Skåne-Smålands järnväg invigdes.  
1900 Befolkningen passerade 5 miljoner, och endast 8% hade rösträtt.    
1901 Indelningsverket avskaffades och ersattes av värnplikt. Nobelpriset började delas ut.   Driften vid Ryds sågeverk läggs tillfälligt ner.
1902   Nattlig orkan 25-26 dec. vållade stor skada i västra Småland. Lufttrycket var som lägst 956 hPa. Gravvårdar nedblåsta i stormen.
1903 Scania började serietillverka bilar i Sverige. Vid biltävling kördes Stockholm Uppsala på 6 timmar och 8 minuter.   Johan Peter Persson i Hult blev invald i riksdagen (1903-1908).
1904   Lingonkokeri startades i Lidhult  
1905 Unionen mellan Sverige och Norge upplöstes.    
1906 Gammalstavningen avskaffas.   Poststationen återinrättades. Föreståndare C A Ahlgren. Johan Emil Wärneström blev kyrkoherde.
1907 Gustav V blev kung.    
1909 Storstrejk utbröt och 300 000 arbetare lade ner arbetet 4 augusti.   Ryds sågverk lades ner.
1910 Johan Alfred Andersson Ander blev den siste som avrättades i Sverige.    
1914 Bondetåget genomfördes och kungen gick i sitt tal emot regeringen Staaf i försvarsfrågan.   Johan Algot Norbäck blev kyrkoherde.
1917 Första flygbolaget bildades i Landskrona.
Bröduppror på 23 platsder i landet.
Hungerdemonstrationer i Västervik ägde rum.  
1918 Svensk trupp sändes till Åland.
Staten köpte Stockholms telefonnät.
27 000 dör i Spanska sjukan.
Ensittarlagen infördes.
  Nya prästgården färdig.
Moanäs fick el-ström.
1920 Alkoholransonering med motbok infördes.   Missionshus byggdes i Åsen.
1921 Kvinnlig rösträtt infördes, och Sverige blev demokrati. Kerstin Hesselgren blev invald i första kammaren som första riksdagskvinnan. Tidningen Smålänningen grundades.  
1922 Svenskarna röstar nej till spritförbud.   Första bilen i socknen inköptes av Oskar Johansson i Hästhult med reg. Nr G500
1923     Maria Olofsson i Prästgården gav ut sagoboken "Kalle Skata och hans kamrater".
1924 AB Radiotjänst bildades.    
1926 Första elloket i ordinarietrafik mellan Stockholm och Göteborg.   Kyrkan byggdes om.
1928 Arbetsdomstol inrättades.    
1929 Första svenska ljudfilmen "Säg det i toner" hade premiär.    
1931 Fem demonstranter dödades och fem skadades i Ådalen.   Axel Edvin Nilsson blev poststationsföreståndare till 1951. Tallklinten invigdes.
1933     Simon Rendell blev kyrkoherde.
1936   Ljungby blev stad.  
1938 1910 års s.k. preventivlag upphävdes, och det blev tillåtet att offentligt sälja preventivmedel.    
1940     Ångbåten Vega gör sin sista tur med ägaren och skepparen David Lorentzon Dyhult.
1941 Transitering av tyska soldater genom Sverige.   Driften på sidospåret till Unnen avvecklades.
1943 Nöjesskatt på dans infördes. IKEA grundades. Erik Ahlberg blev kyrkoadjunkt.
1947   Halmstad-Bolmens järnväg överfördes till SJ 1 juli.  
1950 Gustav VI Adolf blev kung.    
1951 Religionsfrihet infördes.    
1952   Kommunerna Lidhult, Odensjö och Vrå slås samman till Lidhults kommun. Danske statsministern Erik Eriksen har semester i Dyhult Odensjö och Ekstrabladet har reportage 15 juli.
1953 Motorvägen Malmö-Lund invigdes.   Carl Olof Herrman blev kyrkoadjunkt.
1954 TV-premiär 29 oktober efter testsändningar från 1947.    
1959 Riksdagen godkände förslaget om ATP.   Gustav Lagerkvist blev kyrkoadjunkt.
1962 Beslut om 9-årig grundskola.   Sista tjänstgörande präst lämnade prästgården.
1966     Sista tåget vände i Åsen. Telefontrafiken automatiserades.
1967     Odlanders affär i Åsen stängdes.
1971   Sveriges första kommersiella kärnkraftverk startade i Oskarshamn.
Sunnerbo ändras till Ljungby tingsrätt och domsaga.
Odensjö blir en del av Ljungby kommun.
1973 Karl XVI Gustav blev kung.    
1980 Sommartid infördes.    
1992 Styrräntan höjdes till 500% den 16 september.    
1993     Odensjö hade 324 invånare.
1994     Viggenplan landade och startade på allmän väg utan avstängning i Åsen 16/11.
1997   Kronobergs regemente avvecklades 24 augusti.  
2000 Kyrkan skildes från staten.   Utgrävning av blivande bostadsområde gav stenåldersfynd.
2005 Orkanen Gudrun gör 360 000 el-kunder strömlösa i södra Sverige. Ljungby tingsrätt och domsaga avvecklas. På kvällen 8/1 härjade orkanen Gudrun och orsakar flera veckors strömavbrott.
2007 Orkanen Per gjorde 275 000 el-kunder strömlösa i södra Sverige.   Orkanen Per 14/1 orsakade veckolångt strömavbrott.
2011 Storm gjorde ca 85 000 el-kunder strömlösa i sydvästra Sverige 27/11.    
2012     20/8 invigdes restaurerade Önne å.
2013 Utbrett fusk med mat. Hästkött såldes som nötkött.    
2015 Riksbanken sänker räntan till -0,1% den 12 februari.    
2017     10000 år gammal stubbe funnen i Hultaviken.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2017-04-11.