Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-06
Min hobby sedan många år är släktforskning samt hembygdsforskning om Odensjö socken i Kronobergs län. En bygd, där Erik XIV:s oäkta dotter Virginia levde som gift på sin sätesgård Björkenäs med sin man ståthållaren på Kronoberg Håkan Knutsson Hand. I socknen finns därför ett stort antal Vasa ättlingar. Alla personer födda och vigda 1701 - 1899 är registrerade i registerprogrammet DISREG. Med hjälp av släktforsknings- programmet DISGEN är de ordnade i släktrelationer. Hemsidan kommer efterhand under 2018 uppdateras till ett mer mobilvänligt format.
Rolf Carlsson Första Villagatan 16 504 53 Borås
Utmärkelser för bästa genealogisajt
Medalj 2012
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Min hobby sedan många år är släktforskning samt hembygs- forskning om Odensjö socken i Kronobergs län. En bygd, där Erik XIV:s oäkta dotter Virginia levde som gift på sin sätesgård Björkenäs med sin man ståthållaren på Kronoberg Håkan Knutsson Hand. I socknen finns därför ett stort antal Vasa ättlingar. Alla personer födda och vigda 1701 - 1899 är registrerade i registerprogrammet DISREG. Med hjälp av släktforskningspro- grammet DISGEN är de ordnade i släktrelationer. Hemsidan kommer efterhand under 2018 uppdateras till ett mer mobilvänligt format.
Rolf Carlsson Första Villagatan 16 504 53 Borås
Utmärkelser för bästa genealogisajt
Medalj 2012
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-06