Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Min hobby sedan många år är släktforskning samt hembygdsforskning om Odensjö socken i Kronobergs län. En bygd, där Erik XIV:s oäkta dotter Virginia levde som gift på sin sätesgård Björkenäs med sin man ståthållaren på Kronoberg Håkan Knutsson Hand. I socknen finns därför ett stort antal Vasa ättlingar. Alla personer födda och vigda 1701 - 1899 är registrerade i registerprogrammet DISREG. Med hjälp av släktforsknings- programmet DISGEN är de ordnade i släktrelationer. Hemsidan kommer efterhand under 2018 uppdateras till ett mer mobilvänligt format.
Rolf Carlsson Första Villagatan 16 504 53 Borås
Medalj 2012
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-10-09
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Min hobby sedan många år är släktforskning samt hembygs- forskning om Odensjö socken i Kronobergs län. En bygd, där Erik XIV:s oäkta dotter Virginia levde som gift på sin sätesgård Björkenäs med sin man ståthållaren på Kronoberg Håkan Knutsson Hand. I socknen finns därför ett stort antal Vasa ättlingar. Alla personer födda och vigda 1701 - 1899 är registrerade i registerprogrammet DISREG. Med hjälp av släktforskningspro- grammet DISGEN är de ordnade i släktrelationer. Hemsidan kommer efterhand under 2018 uppdateras till ett mer mobilvänligt format.
Rolf Carlsson Första Villagatan 16 504 53 Borås
Medalj 2012
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-10-09