Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-06-06

Odensjö Skolhustomt

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 36,00" E 13° 36' 47,20" (56.860000,13.613111)   RT-90 X 6305836 Y 1366292   Skylt vid torpiventering: 38 uppsatt 1981-05-28.   Fastighetsbeteckning: Odensjö Prästboställe 3:2.
På Kyrkstämman den 2 april 1886 beslutades att uppföra ett nytt skolhus med planteringsland nära kyrkan på pastorsboställets ägor. Den 12 november 1886 klockan 10 inställer sig lantmätare Modeè för att avsöndra och värdera den nya tomten, "vilken på marken redan var uppstakad" som det står i protokollet.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-06-06
GPS-koordinat: WGS-84   N 56° 51' 36,00" E 13° 36' 47,20" (56.860000,13.613111)   RT-90       X 6305836 Y 1366292   Skylt vid torpiventering:    38 uppsatt 1981-05-28.   Fastighetsbeteckning:       Odensjö Prästboställe 3:2. Vill du se flygfoto?

Odensjö Skolhustomt

På Kyrkstämman den 2 april 1886 beslutades att uppföra ett nytt skolhus med planteringsland nära kyrkan på pastorsboställets ägor. Den 12 november 1886 klockan 10 inställer sig lantmätare Modeè för att avsöndra och värdera den nya tomten, "vilken på marken redan var uppstakad" som det står i protokollet.