Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-07-03

Mönsterskrivare Bohult

Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Bengdt Staafh 1653 1692 Levde i Nöttja. Död 1692. Nils Granqvist 1692 1693 Gabriel Wijdhman 1693 1699 Abraham Crantzberg 1699 1702 Drunknade i Wollin 1702. Peter Lund 1702 Död i rysk fångenskap. Salomon Ekman 1685 1709 1736 Abraham Lemchen 1702 1736 1745 Georg Ekegren 1699 1745 1772 Hade 19 tjänsteår 1745. Anders Christopher Kryger 1757 1772 1795 Ej boende på stället. Nils Sundvall 1770 På extra stat. Gustav Fredrik Bråkenhjelm 1772 1795 1802 Ej boende på stället. Anders Harald Branting 1778 1802 1810 Ej boende på stället. G W Branting 1781 1810 1816 Ej boende på stället. G G Branting 1793 1816 1817 Ej boende på stället. Samuel Dahlquist 1784 1817 1819 Död 28/9 1819. Ej boende på stället. David Koraen 1797 1819 1861 Ej boende på stället.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-07-03

Mönsterskrivare Bohult

Namn Född Antagen Avsked Anmärkning Bengdt Staafh 1653 1692 Levde i Nöttja. Död 1692. Nils Granqvist 1692 1693 Gabriel Wijdhman 1693 1699 Abraham Crantzberg 1699 1702 Drunknade i Wollin 1702. Peter Lund 1702 Död i rysk fångenskap. Salomon Ekman 1685 1709 1736 Abraham Lemchen 1702 1736 1745 Georg Ekegren 1699 1745 1772 Hade 19 tjänsteår 1745. Anders Christopher Kryger 1757 1772 1795 Ej boende på stället. Nils Sundvall 1770 På extra stat. Gustav Fredrik Bråkenhjelm 1772 1795 1802 Ej boende på stället. Anders Harald Branting 1778 1802 1810 Ej boende på stället. G W Branting 1781 1810 1816 Ej boende på stället. G G Branting 1793 1816 1817 Ej boende på stället. Samuel Dahlquist 1784 1817 1819 Död 28/9 1819. Ej boende på stället. David Koraen 1797 1819 1861 Ej boende på stället.