Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2024-03-08

Kronologisk översikt:

År: Sverige: Småland: Odensjö: 1434 Piksborg brändes av Engelbrekts bondehär. 1523 Gustav Vasa blev kung. 1524 Kalmar slott erövrades från Berend von Melen. 1537 Förbjudet att hugga ved i allmänningsskog. 1541 Omfattande konfiskering av kyrkans silver. 1542 Dackefejden inleddes. Fogden i Finnveden Jören Jönsson avsattes. 1545 Fogden Jören Jönsson mördades. Jacob var kyrkoherde. 1549 Severin Michaelsson blev kyrkoherde. 1555 Sunnerbo överfördes till Växjö stift. 1560 Erik XIV blev kung. 1561 Lasse Jönsson Topprider blev fogde i Sunnerbo. 1563 Nordiska sjuårskriget inleddes. Nils blev kyrkoherde. 1565 Danskarna brände prästgården. 1566 Kyrkoherden Nils löper sig till döds på Hästhults gärde förföljd av danskarna. Jon Månsson blev kyrkoherde. 1568 Johan III blev kung på hösten. Danska och svenska trupper tågade genom Sunnerbo 3 gånger. 1569 Anders Björnsson blev fogde i Sunnerbo. 1571 Älvsborgs lösen första gången. 1576 Axel Jönsson blev fogde i Sunnerbo -1591. 1590 Petrus Canuti (Wirænius) blev kyrkoherde. 1592 Sigismund blev kung. 1593 Uppsala möte skapade enighet i Håkan Knutsson Hand från Björkenäs, och Petrus religionsfrågan. Canuti undertecknar Uppsala mötes beslut. 1599 Karl IX blev kung. 1600 Linköpings blodbad. 1611 Gustav II Adolf blev kung och Kalmarkriget Trolldomsprocessen mot Elin i Horsnäs inleddes. inleddes vid Sunnerbo ting. 1613 Freden i Knäred och Älvsborgs lösen. Danskarna hade skövlat prästgården, och därför fick kyrkoherden skattebefrielse. Nils Rasmusson i Torarp dömdes till döden. 1615 Magnus Jonæ blev kyrkoherde. 1616 Häradsskrivaren i Västbo dödades på tings- platsen av uppretad allmoge. 1620 Boskapspenningar infördes. 1621 Kyrkans storklocka göts. 1623 Stående regementen organiseras. Kronobergs, Kalmar och Jönköpings infanteri- reg. samt Smålands kavalleri reg. bildades. 1628 Lantmäteriet grundades av Anders Bure. 1630 Sverige inledde sitt deltagande i 30-åriga kriget. 1632 Gustav II Adolf stupade i spetsen för Smålands ryttare vid Lützen. Kristina blev drottning. 1634 Länen infördes. Göta hovrätt i Jönköping inrättades. 1636 Postväsendet organiserades. 1642 Mantalslängder infördes. 1643 Växjö skola grundades. Odensjöborna ingick bondefred med grannarna i Veinge. 1645 Freden i Brömsebro. Gotland och Halland blev svenskt på 30 år. Första tidningen börjar komma ut. 1647 Jaktförbud för icke adliga infördes förutom för rovdjur. 1648 Westfaliska freden undertecknades. 1650 Petrus (Arvidi) Lannerus blev kyrkoherde. 1654 Karl X Gustav blev kung. 1655 Sverige i krig mot Ryssland och Danmark. 1658 Freden i Roskilde 26 feb där bl.a Skåne och Halland blev svenskt. 1660 Karl XI blir kung. 1662 Prästgården härjades av eld. 1666 Daniel (Olai) Anxelius blev kyrkoherde. 1674 Krig med Danmark och Brandenburg- Preussen. 1676 Slaget vid Halmstad 17 aug. Slaget vid Danskarna krävde brandskatt i Sunnerbo. Lund 4 dec. Kungens fältkassa om ca 50000 daler silvermynt stals. 1677 Slaget vid Landskrona 14 juli. 1678 Möte med allmogen i Sunnerbo före avtåg till Skåne. 1679 Freden i Lund 27 sept. 1680 Karl XI:s reduktion. 1681 Skeens pappersbruk anlades. 1682 Indelningsverket infördes. 1684 Rannsakning av deltagare vid stölden av kungens fältkassa 1676. Missväxt i Sunnerbo. 1685 Sunnerbo häradskarta färdigställdes. 1686 Ny kyrkolag antogs med bl.a. Per Gudmundsson i Bohult blev straffad för att ha bestämmelser om kyrkobokföring. anlagt Björköns sågkvarn utan tillstånd. 1689 Johannes Austrenius blev kyrkoherde. 1693 Kyrkoherden vållade stor skogsbrand. 1697 Karl XII blev kung. Första kartan över Odensjö prästgård blev färdig. 1700 Krig med Danmark Sachsen-Polen och Ryssland. 1701 Polska fälttåget inleddes med slaget vid Suno Thelin blev kyrkoherde och började föra Düna. kyrkböcker. 1704 Soldaten Per Åbjörnsson Sax dödades av korpralen Zachris Elgman i Skälhult Lidhult. 1709 Kronobergs regemente blir ryska krigsfångar efter slaget vid Poltava. 1710 Slaget vid Helsingborg 28 februari. Domprost Anders Goeding tog sin tillflyckt till Odensjö mot den härjande pesten 1710-11. 1711 Allmogen plundrades vid truppernas marsch från Västergötland till sydkustens hamnar. 1714 Nitton barn begravda på tre månader. 1716 Odensjösoldater fångar i Wismar och sålda till Venedig. 1719 Freden på Fredriksborg. Ulrika Eleonora blev drottning. 1720 Fredrik I blir kung. Förbud för löst folk att bära silke och flor. 1721 Freden i Nystad. 1722 Allmogen i Odensjö inlämnade besvär till landshövd. 1723 Zachris Persson i Bohult klagade på sin mönsterskr. Salomon Ekman till landshövdingen som rapporterade till Stockholm. 1726 Konventikelplakatet infördes. Soldaten Gustaf Ryberg dömd till halshuggning och stegling för mordet på Anders Hindriksson i Hörda Berga efter övertalning av Anders hustru Anna och svärmor Kerstin Jonsdotter vilka båda dömdes till bränning på bål. 1727 Efter 2 års svår missväxt saknades säd, så man bakade bröd på mald torkad halm och ollon enligt domboken. 1731 Sven Granbeck blev kyrkoherde. 1733 Anders Matsson och Ingegerd Svensdotter i Övra Röshult döms till döden för lägesmål, men benådas. 1734 Ny lag ersatte landskapslagarna. Bouppteckningar blev obligatoriska men tillämpades dåligt. 1741 Märta Ljungberg avled och gjorde stora dona- tioner till Ljungby. 1742 Sven Strömvall blev kyrkoherde. 1748 Domkapitlen började utdöma skilsmässor. 1751 Adolf Fredrik blev kung. 1752 Sjömanshus infördes och registrering av sjömän. 1753 Gregoriansk tideräkning infördes. Nicolaus Montelius blev kyrkoherde. 1754 Sunnerbo tingshus brann under vintertinget. 1757 Inträdde i Pommerska kriget. 1762 Freden i Hamburg. 1763 Varje socken skulle föda sina fattiga. 1766 Tryckfrihetsförordning infördes. 1769 Bengt Henrik Rosendahl från Lidhult avrättades i Ljungby. 1770 Magnus Wieslander blev kyrkoherde. 1771 Gustav III blev kung. 1772 Gustav III:s statskupp 19 augusti och ny regeringsform. 1777 Gustav III erkände nya staten USA som Boktryckaren Johannes Lönberg avled i Löckna. första statschef i världen. 1778 Barnamordsplaketet infördes och mödrar till oäkta barn kunde välja att vara anonyma ända till 1917. 1785 28 invånare avled av rödsot. 1788 Förklarade Ryssland krig. 1789 Högsta domstolen infördes. Bönder fick rätt att jaga älg m.m. på egen mark. 1790 Möjlighet att gifta sig i vilken församling Allmogen klagade över den stora missväxten. som helst. 1792 Gustav IV Adolf blev kung. 1794 Anders Huggare blev slagen vid Långaryds marknad så att han avlider. 1808 Ryssland och Danmark förklarar Sverige krig. 1809 Karl XIII blir kung och Sverige får ny Jonas Jaensson i Annerstad mördades. regeringsform. Sista kriget på svensk mark. Freden i Fredrikshamn. Karl August blev svensk kronprins. 1810 Karl Johan blev vald till kronprins. Freden Växjöbladet grundades. 19 invånare avled av rödsot under två månader. i Paris och Sverige förklarar krig med Storbritanien. 1811 Bondeuppror i Klågerup med 30 döda och Måns Andersson blev av sina gårdsmän ihjälslagen på 20 dödsdömda. Värnplikt infördes. vägen mellan Strömma och Moanäs. 1812 Freden i Örebro med Storbritanien. 1813 Sverige deltog i slaget vid Leipzig. 1814 Sverige slöt fred med Danmark i Kiel. Efter stridigheter i Norge slöts fred 14 aug i Moss 1815 Prästgård och kyrka brinner 14 september. 1816 Smittkoppsvaxinering blir obligatorisk. 1818 Karl XIV Johan blev kung. Storskifte utfördes av Peter Oseen. 1820 Hovrätten över Skåne och Blekinge inrättades. Petrus Nicolaus Wieslander blev kyrkoherde. Volontären Elias Lilja avrättades för hustrumord och begravdes i Odensjö. 1823 Ljungby fick sin första provinsialläkare. 1825 Sven Andersson i Ryd stämmer kronolänsman Carl Fredrik Eggertz inför tinget. 1826 Soldaten Johannes Trogen i Loshult blev ihjälslagen med en påk. 1827 Emilie Flygare-Carlén bosatte sig i Orberg i Kånna. 1828 Sveriges första nykterhetsförening Växjö sparbank bildades. Ljungby blev köping. bildades i Smålands Rydaholm. 1832 Göta kanal öppnades för trafik. Professor E.M. Fries gifte sig med Kristina Wieslander. 1834 Nils Wieslander blev kyrkoherde. 1838 Johan Rydeman blev kyrkoherde. 1842 Folkskola organiserades. 1843 Folkskoleseminarium grundades Växjö. 1844 Oskar I blev kung. 1845 Lika arvsrätt för män och kvinnor på Jönköpings tändsticksfabrik grundades. landet. Kusingiften blev tillåtna. 1846 Barnarbete under 12 år förbjöds. 1847 Fattigvårdsförordningen infördes, där Bystämmoprotokoll började föras i Loshults byalag. varje församling blir ansvarig för sina fattiga. 1850 Sänkning av Bolmen med 90 cm färdigställdes. 1851 Skeens pappersbruk lades ned. 1854 Peter Svensson i Ringargården död i Vrå misshandel. 1855 Bröduppror i Jönköping. 1858 Husaga av vuxna avskaffades. Ogifta kvinnor fick möjlighet att bli myndiga vid 25 års ålder. 1859 Karl XV blev kung. 1860 Pass avskaffades vid inrikes resa. 1862 Kyrka och kommun delades. Nils Peter Jönsson mördad på vägen mellan Årshult och Ramnaryd 22 jan. 1863 Ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 års ålder. Bördsrätten upphävdes. Sunnerbo härads sparbank bildades. Odensjö kommun bildades. 1864 Näringsfrihet infördes, och lägesmål ej längre straffbart. 1865 Obefintligshetsbok infördes. Kurser för småskollärare ordnades på olika platser i Kronobergs län. 1866 Smålandsposten grundades. 1868 14 barn avled av scharlakansfeber. 1869 Sjukhuset i Ljungby togs i bruk. Den ovanligt Odensjö ber om nödhjälp raka vägen Bolmstad-Vislanda blev färdigställd. 1871 Delary sulfatfabrik grundades. 1872 Oskar II blir kung. Johan Lorentz Wieckelgren blev kyrkoherde. 1873 Kronor och ören infördes. 1874 Odensjö fick poststation. 1875 Bönder fick rätt att fälla ekar på egen mark. Ågårds sågverk startade i Ljungby. 1878 Meter och decimal system infördes. Vislanda-Bolmens järnväg invigdes och ångbåten 3 okt. kl 16 ankom S/S Oscar för första gången till Oscar börjar trafikera Bolmen. Odensjö brygga. 1879 Nationell standardtid infördes. Första Poststationen ersattes av lantbrevbärare. godtemplarlogen Klippan bildades i Göteborg. 1881 Skydd mot visst barnarbete infördes. 1882 Första vattenkraftverket i Sverige byggdes vid Rydals spinneri i Viskan. 1883 Peder Hansen innebränd i Sonhult. 1884 Kvinnor blev myndiga vid 21 års åder. 1888 Husförhör blev inte obligatoriska. Lidhults ångsåg byggdes. 1889 Arbetarskyddsbestämmelser infördes. Halmstad-Bolmens järnväg började trafikeras. Metriska systemet infördes 1 januari. 1890 Första 1 maj tåget hölls på 22 platser med 10 barn avled av scharlakansfeber från okt 89- april 150 000 deltagare. 90. J A Andersson förolyckades. 992 invånare 31/12. 1892 Lars Anders Rydin blev kyrkoherde. 1893 Sidospåret Åsen-Unnen togs i bruk, och ångbåten Vega började trafikera sjön Unnen. 15 april brann Karlsdals mangårdsbyggnad. 1894 Halmstad-Bolmens järnväg invigdes av kungen. Löjtnant Möller besökte Åsen och betalade 20000 kr för inköpta torvmossar. 1895 Halmstad-Nässjö järnväg köpte torvmossar för att starta torvströfabrik. 1896 Håkan Nordström blev kyrkoherde. Ryds sågverk började byggas. 1897 Dr C.A. Swensson beskrev en resa genom Odensjö. 1899 Stavsjö torvfabrik bildades. Skåne-Smålands järnväg invigdes. 1900 Befolkningen passerade 5 miljoner, och endast 8% hade rösträtt. 1901 Indelningsverket avskaffades och ersattes Driften vid Ryds sågverk lades tillfälligt ner. av värnplikt. Nobelpriset började delas ut. 1902 Nattlig orkan 25-26 dec vållade stor skada i Gravvårdar nedblåsta i stormen. västra Småland. Lyfttrycket som lägst 956 hPa. 1903 Scania började serietillverka bilar i Sverige. Johan Peter Persson i Hult blev invald i riksdagen Vid tävling kördes Stockholm Uppsala på (1903-1908). 6 timmar och 8 minuter. 1904 Lingonkokeri startades i Lidhult. 1905 Unionen mellan Sverige och Norge upplöstes. 1906 Gammalstavningen avskaffades. Poststationen återinrättades. Föreståndare Utomäktenskapliga barn fick arvsrätt efter CA Ahlgren. Johan Emil Wärneström blev kyrkoherde. modern. 1907 Gustav V blev kung. 1909 Storstrejk utbröt och 300000 arbetare lade Ryds sågverk avvecklades. ner arbetet 4 augusti. 1910 Johan Alfred Andersson Ander blev den siste som avrättades i Sverige. 1914 Bondetåget genomfördes och kungen gick Johan Algot Norbeck blev kyrkoherde. Rekordskörd av emot regeringen Staaf i försvarsfrågan. lingon plåckas i bygden. 1917 Första flygbolaget bildades i Landskrona. Hungerdemonstationer startade i Västervik. Bröduppror på 23 platser i landet. Vera Sandberg född i Ljungby första kvinliga ingenjören utbildad vid Chalmers. 1918 Svensk trupp sändes till Åland. Staten köpte Nya prästgården färdig. Moanäs fick el-ström. Stockholms telefonnät. 27000 dör i Spanska sjukan. Ensittarlagen infördes. 1920 Alkoholransonering med motbok infördes. Missionshus byggdes i Åsen. Makar ärvde varann om bröstarvingar saknades. 1921 Kvinnlig rösträtt infördes, och Sverige blev Tidningen Smålänningen grundades. demokrati. Kerstin Hesselgren blev invald i första kammaren som första kvinna. 1922 Svenskarna röstade nej till spritförbud. Första bilen i socknen inköptes av Oskar Johansson i Hästhult med reg. nr G500. 1923 Behörighetslagen infördes som gav kvinnor Maria Olofsson i Prästgården gav ut sagoboken “Kalle rätt till offentliga och statliga tjänster. Skata och hans kamrater”. Odensjö Kyrkby fick telefoner. 1924 AB Radiotjänst bildades. 1926 Första elloket i ordinarie trafik mellan Kyrkan byggdes om. Stockholm-Göteborg. 1928 Arbetsdomstol inrättades. 1929 Första svenska ljudfilmen “Säg det i toner” hade premiär. 1931 Fem demonstranter dödades och fem Axel Edvin Nilsson blev poststationsföreståndare till skadades i Ådalen. 1951. Tallklinten invigdes. Telefonstationen i Åsen öppnades hos Forsberg. 1933 Simon Rendell blev kyrkoherde. 1936 Hovrätten för Övre Norrland inrättades. Ljungby blev stad. 1938 1910 års s.k. preventivlag upphävdes, och det blev tillåtet att sälja preventivmedel. 1940 Allmän mobilisering utfärdades 11/4. Ångbåten Vega gör sin sista tur med ägaren och skepparen David Lorentzson Dyhult. 1941 Transitering av tyska soldater sker. Driften på sidospåret till Unnen avvecklades. 1943 Nöjesskatt på dans infördes. IKEA grundades. Erik Ahlberg blev kyrkoadjunkt. 1945 Fattigvårdsstrecket avskaffades vid rösträtt. 1947 Födelseort ersattes av födelsehemort. Halmstad-Bolmens järnväg till SJ 1 juli. 1948 Hovrätten för Nedre Norrland inrättades. 1950 Gustav VI Adolf blev kung. 1951 Religionsfrihet infördes. 1952 Kommunsammanslagning till Lidhults kommun. Danske stadsministern Erik Eriksen hade semester i Dyhult och Ekstrebladet hade reportage 15 juli. 1953 Motorvägen Malmö-Lund invigdes. Högsta chef Robert von Bahr med fritidshus i Dyhult. Carl Olof Herrman blev kyrkoadjunkt. 1954 TV-premiär 29 oktober efter test från 1947. 1958 Intervju av Vasaättlingen Kerstin Johansson i Dyhult. 1959 Riksdagen godkände förslaget om ATP. Gustaf Lagerquist blev kyrkoadjunkt. 1962 Beslut om 9-årig grundskola. Sista tjänstgörande präst lämnar prästgården. 1964 Prosten Torsten Cederlund avlider i prästgården. 1966 Sista tåget vände i Åsen. Telefonen automatiserades. 1967 Odlanders affär i Åsen stängdes. Församlingshemmet invigdes 5 april. 1970 Utomäktenskapliga barn fick arvsrätt efter fadern. 1971 Regeringen beslutade att 37 statliga verk Sveriges första kommersiella kärnkraftverk Odensjö blev en del av Ljungby kommun. skulle utflytta från Stockholm. startade i Oskarshamn. Sunnerbo ändrades till Ljungby tingsrätt och domsaga. 1973 Karl XVI Gustav blev kung. 1980 Sommartid infördes. 1992 Styrräntan höjdes till 500% 16 september. 1993 Telemonopolet upphör. Odensjö hade 324 invånare. 1994 Viggenplan landade och startade på allmän väg utan avstängning i Åsen 16/11. 1997 18-årsgräns för inköp av tobaksvaror. Kronobergs regemente avvecklades 24 augusti. 2000 Kyrkan skildes från staten. Utgrävning av blivande bostadsområde gav sten- åldersfynd. 2005 Orkanen Gudrun gjorde 360000 el-kunder Ljungby tingsrätt och domsaga avvecklades. På kvällen 8/1 härjade orkanen och orsakade flera strömlösa i södra Sverige. veckors strömavbrott. 2007 Orkanen Per gjorde 275000 el-kunder Orkanen orsakade veckolångt strömavbrott. strömlösa i södra Sverige. 2011 Storm gjorde ca 85000 el-kunder strömlösa i sydvästra Sverige 27/11. 2012 20/8 invigdes restaurerade Önne å. 2013 Utbrett fusk med mat. Hästkött såldes som nötkött. 2015 Riksbanken sänkte räntan till -0,1% 12/2. 2017 10000 år gammal stubbe funnen i Hultaviken. 2021 Magdalena Andersson vald till Sveriges 88-årige Gunnar Jönsson rikskändis i TV och tidningar första kvinliga statsminister 30/11. efter att ha tillverkat några likkistor i Odensjö. 2023 Antal avlidna av Covid 19 fr. 2020 - 6 nov. 2023 19 676. 2024 Sverige blev medlem i NATO 7 mars.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2024-03-08.

Kronologisk översikt:

Händelser i Sverige=1, Småland=2 och Odensjö=3 för respektive årtal: 1434 2 Piksborg brändes av Engelbrekts bondehär. 1523 1 Gustav Vasa blev kung. 1524 2 Kalmar slott erövrades från Berend von Melen. 1537 2 Förbjudet att hugga ved i allmänningsskog. 1541 2 Omfattande konfiskering av kyrkans silver. 1542 2 Dackefejden inleddes. Fogden i Finnveden Jören Jönsson avsattes. 1545 2 Fogden Jören Jönsson mördades. 3 Jacob var kyrkoherde. 1549 3 Severin Michaelsson blev kyrkoherde. 1555 2 Sunnerbo överfördes till Växjö stift. 1560 1 Erik XIV blev kung. 1561 2 Lasse Jönsson Topprider blev fogde i Sunnerbo. 1563 1 Nordiska sjuårskriget inleddes. 3 Nils blev kyrkoherde. 1565 3 Danskarna brände prästgården. 1566 3 Kyrkoherden Nils löper sig till döds på Hästhults gärde förföljd av danskarna. Jon Månsson blev kyrkoherde. 1568 1 Johan III blev kung på hösten. 2 Danska och svenska trupper tågade genom Sunnerbo 3 gånger. 1569 2 Anders Björnsson blev fogde i Sunnerbo. 1571 1 Älvsborgs lösen första gången. 1576 2 Axel Jönsson blev fogde i Sunnerbo -1591. 1590 3 Petrus Canuti (Wirænius) blev kyrkoherde. 1592 1 Sigismund blev kung. 1593 1 Uppsala möte skapade enighet i religionsfrågan. 3 Håkan Knutsson Hand från Björkenäs, och Petrus Canuti undertecknar Uppsala mötes beslut. 1599 1 Karl IX blev kung. 1600 2 Linköpings blodbad. 1611 1 Gustav II Adolf blev kung och Kalmarkriget inleddes. 2 Trolldomsprocessen mot Elin i Horsnäs inleddes vid Sunnerbo ting. 1613 1 Freden i Knäred och Älvsborgs lösen. 3 Danskarna hade skövlat prästgården, och därför fick kyrkoherden skattebefrielse. Nils Rasmusson i Torarp dömdes till döden. 1615 3 Magnus Jonæ blev kyrkoherde. 1616 2 Häradsskrivaren i Västbo dödades på tingsplatsen av uppretad allmoge. 1620 1 Boskapspenningar infördes. 1621 3 Kyrkans storklocka göts. 1623 1 Stående regementen organiseras. 2 Kronobergs, Kalmar och Jönköpings infanterireg. samt Smålands kavalleri reg. bildades. 1628 1 Lantmäteriet grundades av Anders Bure. 1630 1 Sverige inledde sitt deltagande i 30-åriga kriget. 1632 1 Gustav II Adolf stupade i spetsen för Smålands ryttare vid Lützen. Kristina blev drottning. 1634 1 Länen infördes. 2 Göta hovrätt i Jönköping inrättades. 1636 1 Postväsendet organiserades. 1642 1 Mantalslängder infördes. 1643 2 Växjö skola grundades. 3 Odensjöborna ingick bondefred med grannarna i Veinge. 1645 1 Freden i Brömsebro. Gotland och Halland blev svenskt på 30 år. Första tidningen börjar komma ut. 1647 1 Jaktförbud för icke adliga infördes förutom för rovdjur. 1648 1 Westfaliska freden undertecknades. 1650 3 Petrus (Arvidi) Lannerus blev kyrkoherde. 1654 1 Karl X Gustav blev kung. 1655 1 Sverige i krig mot Ryssland och Danmark. 1658 1 Freden i Roskilde 26 feb där bl.a Skåne och Halland blev svenskt. 1660 1 Karl XI blir kung. 1662 3 Prästgården härjades av eld. 1666 3 Daniel (Olai) Anxelius blev kyrkoherde. 1674 1 Krig med Danmark och Brandenburg-Preussen. 1676 1 Slaget vid Halmstad 17 aug. Slaget vid Lund 4 dec. 2 Danskarna krävde brandskatt i Sunnerbo. Kungens fältkassa om ca 50000 daler silvermynt stals. 1677 1 Slaget vid Landskrona 14 juli. 1678 2 Möte med allmogen i Sunnerbo före avtåg till Skåne. 1679 1 Freden i Lund 27 sept. 1680 1 Karl XI:s reduktion. 1681 2 Skeens pappersbruk anlades. 1682 1 Indelningsverket infördes. 1684 2 Rannsakning av deltagare vid stölden av kungens fältkassa 1676. Missväxt i Sunnerbo. 1685 2 Sunnerbo häradskarta färdigställdes. 1686 1 Ny kyrkolag antogs med bl.a. bestämmelser om kyrkobokföring. 3 Per Gudmundsson i Bohult blev straffad för att ha anlagt Björköns sågkvarn utan tillstånd. 1689 3 Johannes Austrenius blev kyrkoherde. 1693 3 Kyrkoherden vållade stor skogsbrand. 1697 1 Karl XII blev kung. 3 Första kartan över Odensjö prästgård blev färdig. 1700 1 Krig med Danmark Sachsen-Polen och Ryssland. 1701 1 Polska fälttåget inleddes med slaget vid Düna. 3 Suno Thelin blev kyrkoherde och började föra kyrkböcker. 1704 2 Soldaten Per Åbjörnsson Sax dödades av korpralen Zachris Elgman i Skälhult Lidhult. 1709 2 Kronobergs regemente blir ryska krigsfångar efter slaget vid Poltava. 1710 1 Slaget vid Helsingborg 28 februari. 3 Domprost Anders Goeding tog sin tillflyckt till Odensjö mot den härjande pesten 1710-11. 1711 2 Allmogen plundrades vid truppernas marsch från Västergötland till sydkustens hamnar. 1714 3 Nitton barn begravda på tre månader. 1716 3 Odensjösoldater fångar i Wismar och sålda till Venedig. 1719 1 Freden på Fredriksborg. Ulrika Eleonora blev drottning. 1720 1 Fredrik I blir kung. Förbud för löst folk att bära silke och flor. 1721 1 Freden i Nystad. 1722 3 Allmogen i Odensjö inlämnade besvär till landshövdingen. 1723 3 Zachris Persson i Bohult klagade på sin mönsterskrivare. Salomon Ekman till landshövdingen som rapporterade till Stockholm. 1726 1 Konventikelplakatet infördes. 2 Soldaten Gustaf Ryberg dömd till halshuggning och stegling för mordet på Anders Hindriksson i Hörda Berga efter övertalning av Anders hustru Anna och svärmor Kerstin Jonsdotter vilka båda dömdes till bränning på bål. 1727 2 Efter 2 års svår missväxt saknades säd, så man bakade bröd på mald torkad halm och ollon enligt domboken. 1731 3 Sven Granbeck blev kyrkoherde. 1733 3 Anders Matsson och Ingegerd Svensdotter i Övra Röshult döms till döden för lägesmål, men benådades senare. 1734 1 Ny lag ersatte landskapslagarna. Bouppteckningar blev obligatoriska men tillämpades dåligt. 1741 2 Märta Ljungberg avled och gjorde stora donationer till Ljungby. 1742 3 Sven Strömvall blev kyrkoherde. 1748 1 Domkapitlen började utdöma skilsmässor. 1751 1 Adolf Fredrik blev kung. 1752 1 Sjömanshus infördes och registrering av sjömän. 1753 1 Gregoriansk tideräkning infördes. 3 Nicolaus Montelius blev kyrkoherde. 1754 2 Sunnerbo tingshus brann under vintertinget. 1757 1 Inträdde i Pommerska kriget. 1762 1 Freden i Hamburg. 1763 1 Varje socken skulle föda sina fattiga. 1766 1 Tryckfrihetsförordning infördes. 1769 2 Bengt Henrik Rosendahl från Lidhult avrättades i Ljungby. 1770 3 Magnus Wieslander blev kyrkoherde. 1771 1 Gustav III blev kung. 1772 1 Gustav III:s statskupp 19 augusti och ny regeringsform. 1777 1 Gustav III erkände nya staten USA som första statschef i världen. 3 Boktryckaren Johannes Lönberg avled i Löckna. 1778 1 Barnamordsplaketet infördes och mödrar till oäkta barn kunde välja att vara anonyma ända till 1917. 1785 3 28 invånare avled av rödsot. 1788 1 Förklarade Ryssland krig. 1789 1 Högsta domstolen infördes. Bönder fick rätt att jaga älg m.m. på egen mark. 1790 2 Allmogen klagade över den stora missväxten. 1792 1 Gustav IV Adolf blev kung. 1794 3 Anders Huggare blev slagen vid Långaryds marknad så att han avlider. 1808 1 Ryssland och Danmark förklarar Sverige krig. 1809 1 Karl XIII blir kung och Sverige får ny regeringsform. Sista kriget på svensk mark. Freden i Fredrikshamn. Karl August blev svensk kronprins. 2 Jonas Jaensson i Annerstad mördades. 1810 1 Karl Johan blev vald till kronprins. Freden i Paris och Sverige förklarar krig med Storbritanien. 2 Växjöbladet grundades. 3 19 invånare avled av rödsot under två månader. 1811 1 Bondeuppror i Klågerup med 30 döda och 20 dödsdömda. Värnplikt infördes. 3 Måns Andersson blev av sina gårdsmän ihjälslagen på vägen mellan Strömma och Moanäs. 1812 1 Freden i Örebro med Storbritanien. 1813 1 Sverige deltog i slaget vid Leipzig. 1814 1 Sverige slöt fred med Danmark i Kiel. Efter stridigheter i Norge slöts fred 14 augusti i Moss. 1815 3 Prästgård och kyrka brinner 14 september. 1816 1 Smittkoppsvaxinering blir obligatorisk. 1818 1 Karl XIV Johan blev kung. 3 Storskifte utfördes av Peter Oseen. 1820 1 Hovrätten över Skåne och Blekinge inrättades. 3 Petrus Nicolaus Wieslander blev kyrkoherde. Volontären Elias Lilja avrättades för hustrumord och begravdes i Odensjö. 1823 2 Ljungby fick sin första provinsialläkare. 1825 3 Sven Andersson i Ryd stämmer kronolänsman Carl Fredrik Eggertz inför tinget. 1826 3 Soldaten Johannes Trogen i Loshult blev ihjälslagen med en påk. 1827 2 Emilie Flygare-Carlén bosatte sig i Orberg i Kånna. 1828 1 Sveriges första nykterhetsförening bildades i Smålands Rydaholm. 2 Växjö sparbank bildades. Ljungby blev köping. 1832 1 Göta kanal öppnades för trafik. 3 Professor E.M. Fries gifte sig med Kristina Wieslander. 1834 3 Nils Wieslander blev kyrkoherde. 1838 3 Johan Rydeman blev kyrkoherde. 1842 1 Folkskola organiserades. 1843 2 Folkskoleseminarium grundades Växjö. 1844 1 Oskar I blev kung. 1845 1 Lika arvsrätt för män och kvinnor på landet. Kusingiften blev tillåtna. 2 Jönköpings tändsticksfabrik grundades. 1846 1 Barnarbete under 12 år förbjöds. 1847 1 Fattigvårdsförordningen infördes, där varje församling blir ansvarig för sina fattiga. 3 Bystämmoprotokoll började föras i Loshults byalag. 1850 2 Sänkning av Bolmen med 90 cm färdigställdes. 1851 2 Skeens pappersbruk lades ned. 1854 3 Peter Svensson i Ringargården död i Vrå misshandel. 1855 2 Bröduppror i Jönköping. 1858 1 Husaga av vuxna avskaffades. Ogifta kvinnor fick möjlighet att bli myndiga vid 25 års ålder. 1859 1 Karl XV blev kung. 1860 1 Pass avskaffades vid inrikes resa. 1862 1 Kyrka och kommun delades. 2 Nils Peter Jönsson mördad på vägen mellan Årshult och Ramnaryd 22 januari. 1863 1 Ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 års ålder. Bördsrätten upphävdes. 2 Sunnerbo härads sparbank bildades. 3 Odensjö kommun bildades. 1864 1 Näringsfrihet infördes, och lägesmål ej längre straffbart. 1865 1 Obefintligshetsbok infördes. 2 Kurser för småskollärare ordnades på olika platser i Kronobergs län. 1866 2 Smålandsposten grundades. 1868 3 14 barn avled av scharlakansfeber. 1869 2 Sjukhuset i Ljungby togs i bruk. Den ovanligt raka vägen Bolmstad- Vislanda blev färdigställd. 3 Odensjö ber om nödhjälp. 1871 2 Delary sulfatfabrik grundades. 1872 1 Oskar II blir kung. 3 Johan Lorentz Wieckelgren blev kyrkoherde. 1873 1 Kronor och ören infördes. 1874 3 Odensjö fick poststation. 1875 1 Bönder fick rätt att fälla ekar på egen mark. 2 Ågårds sågverk startade i Ljungby. 1878 1 Meter och decimal system infördes. 2 Vislanda-Bolmens järnväg invigdes och ångbåten Oscar börjar trafikera Bolmen. 3 3 okt. kl 16 ankom S/S Oscar för första gången till Odensjö brygga. 1879 1 Nationell standardtid infördes. Första godtemplarlogen Klippan bildades i Göteborg. 3 Poststationen ersattes av lantbrevbärare. 1881 1 Skydd mot visst barnarbete infördes. 1882 1 Första vattenkraftverket i Sverige byggdes vid Rydals spinneri i Viskan. 1883 3 Peder Hansen innebränd i Sonhult. 1884 1 Kvinnor blev myndiga vid 21 års åder. 1888 1 Husförhör blev inte obligatoriska. 2 Lidhults ångsåg byggdes. 1889 1 Arbetarskyddsbestämmelser infördes. Metriska systemet infördes 1 januari. 2 Halmstad-Bolmens järnväg började trafikeras. 1890 1 Första 1 maj tåget hölls på 22 platser med 150 000 deltagare. 3 10 barn avled av scharlakansfeber från okt 89- april 90. J A Andersson förolyckades. 992 invånare 31/12. 1892 3 Lars Anders Rydin blev kyrkoherde. 1893 3 Sidospåret Åsen-Unnen togs i bruk, och ångbåten Vega började trafikera sjön Unnen. 15 april brann Karlsdals mangårdsbyggnad. 1894 2 Halmstad-Bolmens järnväg invigdes av kungen. 3 Löjtnant Möller besökte Åsen och betalade 20 000 kr för inköpta torvmossar. 1895 3 Halmstad-Nässjö järnväg köpte torvmossar för att starta torvströfabrik. 1896 3 Håkan Nordström blev kyrkoherde. Ryds sågverk började byggas. 1897 3 Dr C.A. Swensson beskrev en resa genom Odensjö. 1899 2 Stavsjö torvfabrik bildades. Skåne-Smålands järnväg invigdes. 1900 1 Befolkningen passerade 5 miljoner, och endast 8% hade rösträtt. 1901 1 Indelningsverket avskaffades och ersattes av värnplikt. Nobelpriset började delas ut. 3 Driften vid Ryds sågverk lades tillfälligt ner. 1902 2 Nattlig orkan 25-26 dec vållade stor skada i västra Småland. Lyfttrycket som lägst 956 hPa. 3 Gravvårdar nedblåsta i stormen. 1903 1 Scania började serietillverka bilar i Sverige. Vid tävling kördes Stockholm Uppsala på 6 timmar och 8 minuter. 3 Johan Peter Persson i Hult blev invald i riksdagen (1903-1908). 1904 2 Lingonkokeri startades i Lidhult. 1905 1 Unionen mellan Sverige och Norge upplöstes. 1906 1 Gammalstavningen avskaffades. Utomäktenskapliga barn fick arvsrätt efter modern. 3 Poststationen återinrättades. Föreståndare CA Ahlgren. Johan Emil Wärneström blev kyrkoherde. 1907 1 Gustav V blev kung. 1909 1 Storstrejk utbröt och 300 000 arbetare lade ner arbetet 4 augusti. 3 Ryds sågverk avvecklades. 1910 1 Johan Alfred Andersson Ander blev den siste som avrättades i Sverige. 1914 1 Bondetåget genomfördes och kungen gick emot regeringen Staaf i försvarsfrågan. 3 Johan Algot Norbeck blev kyrkoherde. Rekordskörd av lingon plåckas i bygden. 1917 1 Första flygbolaget bildades i Landskrona. Bröduppror på 23 platser i landet. 2 Hungerdemonstationerna startade i Västervik. Vera Sandberg född i Ljungby första kvinliga ingenjören utbildad vid Chalmers. 1918 1 Svensk trupp sändes till Åland. Staten köpte Stockholms telefonnät. 27 000 dör i Spanska sjukan. Ensittarlagen infördes. 3 Nya prästgården färdig. Moanäs fick el-ström. 1920 1 Alkoholransonering med motbok infördes. 3 Missionshus byggdes i Åsen. 1921 1 Kvinnlig rösträtt infördes, och Sverige blev demokrati. Kerstin Hesselgren blev invald i första kammaren som första kvinna. 2 Tidningen Smålänningen grundades. 1922 1 Svenskarna röstade nej till spritförbud. 3 Första bilen i socknen inköptes av Oskar Johansson i Hästhult med reg. nr G500. 1923 1 Behörighetslagen infördes som gav kvinnor rätt till offentliga och statliga tjänster. 3 Maria Olofsson i Prästgården gav ut sagoboken “Kalle Skata och hans kamrater”. Odensjö Kyrkby fick telefoner. 1924 1 AB Radiotjänst bildades. 1926 2 Första elloket i ordinarie trafik mellan Stockholm-Göteborg. 3 Kyrkan byggdes om. 1928 1 Arbetsdomstol inrättades. 1929 1 Första svenska ljudfilmen “Säg det i toner” hade premiär. 1931 1 Fem demonstranter dödades och fem skadades i Ådalen. 3 Axel Edvin Nilsson blev poststationsföreståndare till 1951. Tallklinten invigdes. Telefonstationen i Åsen öppnades hos Forsberg. 1933 3 Simon Rendell blev kyrkoherde. 1936 1 Hovrätten för Övre Norrland inrättades. 2 Ljungby blev stad. 1938 1 1910 års s.k. preventivlag upphävdes, och det blev tillåtet att sälja preventivmedel. 1940 1 Allmän mobilisering utfärdades 11/4. 3 Ångbåten Vega gör sin sista tur med ägaren och skepparen David Lorentzson Dyhult. 1941 1 Transitering av tyska soldater sker. 3 Driften på sidospåret till Unnen avvecklades. 1943 1 Nöjesskatt på dans infördes. 2 IKEA grundades. 3 Erik Ahlberg blev kyrkoadjunkt. 1945 1 Fattigvårdsstrecket avskaffades vid rösträtt. 1947 1 Födelseort ersattes av födelsehemort. 2 Halmstad-Bolmens järnväg till SJ 1 juli. 1948 1 Hovrätten för Nedre Norrland inrättades. 1950 1 Gustav VI Adolf blev kung. 1951 1 Religionsfrihet infördes. 1952 2 Kommunsammanslagning till Lidhults kommun. 3 Danske stadsministern Erik Eriksen har semester i Dyhult och Ekstrebladet har reportage 15 juli. 1953 1 Motorvägen Malmö-Lund invigdes. Högsta chefen Robert von Bahr med fritidshus i Dyhult. 3 Carl Olof Herrman blev kyrkoadjunkt. 1954 1 TV-premiär 29 oktober efter test från 1947. 1958 3 Intervju av Vasaättlingen Kerstin Johansson i Dyhult. 1959 1 Riksdagen godkände förslaget om ATP. 3 Gustaf Lagerquist blev kyrkoadjunkt. 1962 1 Beslut om 9-årig grundskola. 3 Sista tjänstgörande präst lämnar prästgården. 1964 3 Prosten Torsten Cederlund avlider i prästgården. 1966 3 Sista tåget vände i Åsen. Telefonen automatiserades. 1967 3 Odlanders affär i Åsen stängdes. Församlingshemmet invigdes 5 april. 1970 1 Utomäktenskapliga barn fick arvsrätt efter fadern. 1971 1 Regeringen beslutade att 37 statliga verk skulle utflytta från Stockholm. 2 Sveriges första kommersiella kärnkraftverk startade i Oskarshamn. Sunnerbo ändrades till Ljungby tingsrätt och domsaga. 3 Odensjö blev en del av Ljungby kommun. 1973 1 Karl XVI Gustav blev kung. 1980 1 Sommartid infördes. 1992 1 Styrräntan höjdes till 500% 16 september. 1993 1 Telemonopolet upphör. 3 Odensjö hade 324 invånare. 1994 3 Viggenplan landade och startade på allmän väg utan avstängning i Åsen 16/11. 1997 1 18-årsgräns för inköp av tobaksvaror. 2 Kronobergs regemente avvecklades 24 augusti. 2000 1 Kyrkan skildes från staten. 3 Utgrävning av blivande bostadsområde gav stenåldersfynd. 2005 1 Orkanen Gudrun gjorde 360 000 el-kunder strömlösa i södra Sverige. 2 Ljungby tingsrätt och domsaga avvecklades. 3 På kvällen 8/1 härjade orkanen och orsakade flera veckors strömavbrott. 2007 1 Orkanen Per 14/1 gjorde 275 000 el-kunder strömlösa i södra Sverige. 3 Orkanen orsakade veckolångt strömavbrott. 2011 1 Storm gjorde ca 85 000 el-kunder strömlösa i sydvästra Sverige 27/11. 2012 3 20/8 invigdes restaurerade Önne å. 2013 1 Utbrett fusk med mat. Hästkött såldes som nötkött. 2015 1 Riksbanken sänkte räntan till -0,1% 12/2. 2017 3 10 000 år gammal stubbe funnen i Hultaviken. 2021 1 Magdalena Andersson vald till Sveriges första kvinliga statsminister 30/11. 3 88-årige Gunnar Jönsson rikskändis i TV och tidningar efter att ha tillverkat några likkistor i Odensjö. 2023 1 Antal avlidna av Covid 19 fr. 2020 - 6 nov. 2023 19 676. 2024 1 Sverige blev medlem i NATO 7 mars.