Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-07-27

Bouppteckningar sorterade efter efternamn

Efternamn: Förnamn: Ort: År: Sunnerbo häradsrätt: Arkiv Digital Riksarkivet Andersdotter Britta Vret Östergård 1785 FII:8 s.561 FII:8 b.371 Andersdotter Anna Skrinhult 1776 FII:6 s.329 FII:6 b.213 Andersdotter Karin Gårdshult 1810 FII:22 s.113 FII:22 b.70 Andersson Abbdull Olof Borgholm Torseryd 1851 FII:43 s.1319 FII:43 b.696 Andersson Jöns Hult 1787 FII:9 s.307 FII:9 b.200 Andersson Måns Moanäs 1811 FII:23 s.125 FII:23 b.88 Andersson Nils Hylte 1778 FII:6 s.1181 FII:6 b.793 Andersson Gudmund Ryd 1772 FII:5 s.284 FII:5 b.177 Andersson Nils Prästgården 1766 FII:3 s.599 FII:3 b.430 Andersson Sven Moanäs 1809 FII:21 s.644 FII:21 b.378 Andersson Annerstedt Jon Loshult 1790 FII:9 s.351 FII:9 b.230 Arvidsdotter Ingeborg Löckna 1786 FII:8 s.903 FII:8 b.579 Arvidsdotter Anna Loshult 1784 FII:8 s.67 FII:8 b.67 Arvidsdotter Kerstin Gällestorp 1809 FII:21 s.654 FII:21 b.383 Bengtsdotter Kerstin Loshult 1782 FII:7 s.303 FII:7 b.208 Bengtsson Hellman Nils Vret Västergård 1788 FII:9 s.293 FII:9 b.190 Björkman Per Loshult 1768 FII:4 s.443 FII:4 b.353 Borg Johannes Björkenäs soldattorp 1810 FII:21 s.522 FII:21 b.307 Brorsson Johan Karsagård 1810 FII:21 s.1304 FII:21 b.759 Brorsson Nils Bohult 1812 FII:23 s.991 FII:23 b.645 Dolk Johannes Röshult Övra Arvidstorp 1810 FII:22 s.173 FII:22 b.104 Ebbesdotter Marta Karsagård 1785 FII:8 s.275 FII:8 b.187 Eriksdotter Maria Hästhult 1766 FII:1 s.15 FII:1 s.101 Eriksdotter Elin Loshults soldattorp 1805 FII:1 s.76 FII:1 b.442 Eriksdotter Kerstin Annerstad sn Viggåsa 1765 FII:3 s.397 FII:3 b.286 Eriksson Kant Sven Löckna 1811 FII:23 s.133 FII:23 b.93 Flankör Jonas Odensjö soldattorp 1809 FII:20 s.2928 FII:20 b.1085 Gudmundsdotter Ingrid Röshult Övra 1812 FII:23 s.1009 FII:23 b.656 Gudmundsdotter Kerstin Gårdshult 1767 FII:4 s.233 FII:4 b.191 Gudm undsson Nils Åsen 1782 FII:7 s.407 FII:7 b.279 Gunnarsdotter Maria Skrinhult 1812 FII:23 s.1005 FII:23 b.653 Göransdotter Leijonflycht Maria Loftsgård 1786 FII:8 s.1157 FII:8 b.737 Göransson Sven Moanäs 1810 FII:22 s.199 FII:22 b.117 Håkansson Nils Vrå sn Össjöhult 1765 FII:3 s.333 FII:3 b.235 Håkansson Jöns Blekinge 1768 FII:4 s.505 FII:4 b.391 Johannesdotter Anna Karsagård 1763 FII:2 s.311 FII:2 b.245 Johansdotter Anna Torarp Västergård 1768 FII:4 s.709 FII:4 b.525 Johansson Gunnar Skrinhult 1778 FII:6 s.1015 FII:6 b.681 Johansson Peter Vret Västergård 1811 FII:22 s.181 FII:22 b.108 Johansson Sakarias Löckna 1776 FII:6 s.529 FII:6 b.352 Johansson Johan Gällestorp 1779 FII:6 s.985 FII:6 b.659 Jonsdotter Lena Åsen 1777 FII:6 s.541 FII:6 b.362 Jönsdotter Ingeborg Hyltan 1765 FII:3 s.459 FII:3 b.326 Jönsson Lars Loshult 1784 FII:7 s.951 FII:7 b.644 Jönsson Lars Lidhult sn 1771 FII:5 s.168 FII:5 b.110 Jönsson Jonas Loshult 1782 FII:7 s.373 FII:7 b.257 Jönsson Jacob Moanäs 1770 FII:5 s.216 FII:5 b.138 Jönsson Anders Gårdshult 1783 FII:7 s.771 FII:7 b.527 Jönsson Elias Stengårdsnäs 1762 FII:2 s.161 FII:2 b.135 Jönsson Anders Björkön 1785 FII:8 s.675 FII:8 b.449 Knutsdotter Kerstin Loshult 1774 FII:5 s.806 FII:5 b.502 Knutsdotter Johanna Torseryd 1784 FII:8 s.747 FII:8 b.491 Knutsson Jöns Stengårdsnäs 1770 FII:5 s.402 FII:5 b.248 Kristofersson Sven Bosagård 1809 FII:20 s.2796 FII:20 b.1014 Larsdotter Ingeborg Lidhult sn 1776 FII:6 s.433 FII:6 b.286 Larsdotter Ingegerd Moanäs 1762 FII:2 s.91 FII:2 b.74 Larsson Göran Moanäs 1776 FII:6 s.49 FII:6 b.39 Larsson Jöns Vrå sn Emmeboda 1783 FII:7 s.561 FII:7 b.376 Larsson Anders Loshult 1786 FII:8 s.771 FII:8 b.504 Lönberg Johan Löckna 1776 FII:6 s.533 FII:6 b.356 Mattiasdotter Maria Vret västergård 1785 FII:8 s.321 FII:8 b.215 Mattiasson Anders Röshult Övra 1766 FII:3 s.509 FII:3 b.364 Mattiasson Sakarias Vret 1779 FII:6 s.1149 FII:6 b.771 Månsson Måns Skrinhult 1773 FII:5 s.648 FII:5 b.406 Månsson Erik Loshult 1761 FII:2 s.51 FII:2 b.43 Månsson Erik Loshult 1810 FII:22 s.193 FII:22 b.114 Månsson Svissare Nils Röshult Övra soldattorp 1790 FII:10 s.31 FII:10 b.24 Månsson Per Röshult Övra 1795 FII:12 s.1707 FII:12 b.1207 Nilsdotter Karin Vrå sn Håkanshult 1779 FII:6 s.1208 FII:6 b.816 Nilsdotter Maria Bohult 1828 FII:31 s.600 FII:31 b.646 Nilsdotter Ingeborg Röshult Övra 1774 FII:5 s.936 FII:5 b.600 Nilsdotter Anna Bohult 1785 FII:8 s.351 FII:8 b.236 Nilsson Sven Hästhult 1777 FII:6 s.405 FII:6 b.266 Nilsson Sven Loshult 1784 FII:8 s.67 FII:8 b.45 Nilsson Per Bohult 1810 FII:22 s.737 FII:22 b.425 Nilsson Säv Bengt Bosagård 1810 FII:21 s.840 FII:21 b.490 Persdotter Bengta Sonhult 1785 FII:8 s.491 FII:8 b.326 Persdotter Ingeborg Loshult 1782 FII:7 s.351 FII:7 b.239 Persdotter Ingegerd Hult 1787 FII:8 s.1329 FII:8 b.838 Persdotter Maria Ånäs 1786 FII:8 s.1039 FII:8 b.669 Persdotter Elin Gällestorp 1784 FII:8 s.185 FII:8 b.123 Persdotter Marta Vrå sn Emmeboda 1810 FII:21 s.1256 FII:21 b.732 Persson Lars Torarp Östergård 1766 FII:1 s.12a FII:1 b.73 Persson Mårten Gällestorp 1791 FII:10 s.823 FII:10 b.619 Persson Nils Röshult Övra Klöverna 1809 FII:21 s.658 FII:21 b.385 Persson Anders Loshult 1782 FII:7 s.303 FII:7 b.208 Persson Hans Björkön 1785 FII:8 s.85 FII:8 b.55 Persson Jöns Hyltan 1810 FII:22 s.185 FII:22 b.110 Persson Nils Röshult Övra 1844 FII:40 s.289 FII:40 b.151 Persson Sven Bosagård 1784 FII:8 s.179 FII:8 b.119 Pålsdotter Britta Torseryd 1811 FII:22 s.771 FII:22 b.443 Sakariasdotter Marta Bosagård 1784 FII:8 s.179 FII:8 b.119 Sakariasson Sven Bosagård 1774 FII:5 s.808 FII:5 b.506 Samuelsson Jöns Moanäs Gransboda torp 1809 FII:21 s.868 FII:21 b.504 Stensdotter Kerstin Torpa sn Norrtorpa 1772 FII:5 s.610 FII:5 b.384 Svensdotter Katarina Vrå sn Emmeboda 1820 FII:27 s.892 FII:27 b.497 Svensdotter Elin Hästhult 1786 FII:8 s.731 FII:8 b.482 Svensdotter Britta Karsagård 1765 FII:3 s.181 FII:3 b.129 Svensdotter Kerstin Bohult 1786 FII:8 s.1179 FII:8 b.749 Svensdotter Kerstin Hult 1766 FII:3 s.515 FII:3 b.367 Svensdotter Anna Löckna 1775 FII:5 s.1128 FII:5 b.723 Svensson Olof Lidhult sn 1769 FII:4 s.831 FII:4 b.603 Svensson Kristofer Bosagård 1775 FII:5 s.1056 FII:5 b.681 Svensson Lars Björkenäs 1787 FII:9 s.299 FII:9 b.194 Svensson Liten Bengt Loshult 1810 FII:22 s.181 FII:22 b.181 Thelin Anna Katarina Annerstad sn Skeen 1773 FII:5 s.750 FII:5 b.467 Torsson Sven Röshult Övra 1788 FII:9 s.457 FII:9 b.299
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-07-03

Bouppteckningar sorterade efter efternamn

Efternamn: Förnamn: Ort: År: Volym: Andersdotter Britta Vret Östergård 1785 FII:8 s.561 Andersdotter Anna Skrinhult 1776 FII:6 s.329 Andersdotter Karin Gårdshult 1810 FII:22 s.113 Andersson Jöns Hult 1787 FII:9 s.307 Andersson Måns Moanäs 1811 FII:23 s.125 Andersson Nils Hylte 1778 FII:6 s.1181 Andersson Gudmund Ryd 1772 FII:5 s.284 Andersson Nils Prästgården 1766 FII:3 s.599 Andersson Sven Moanäs 1809 FII:21 s.644 Andersson-Annerstedt Jon Loshult 1790 FII:9 s.351 Arvidsdotter Ingeborg Löckna 1786 FII:8 s.903 Arvidsdotter Anna Loshult 1784 FII:8 s.67 Arvidsdotter Kerstin Gällestorp 1809 FII:21 s.654 Bengtsdotter Kerstin Loshult 1782 FII:7 s.305 Bengtsson Hellman Nils Vret Västergård 1788 FII:9 s.293 Björkman Per Loshult 1768 FII:4 s.443 Borg Johannes Björkenäs soldatt. 1810 FII:21 s.522 Brorsson Johan Karsagård 1810 FII:21 s.1304 Brorsson Nils Bohult 1812 FII:23 s.991 Dolk Johannes Röshult Arvidstorp 1810 FII:22 s.173 Ebbesdotter Marta Karsagård 1785 FII:8 s.275 Eriksdotter Maria Hästhult 1766 FII:1 s.15 Eriksdotter Elin Loshults soldatt. 1805 FII:1 s.76 Eriksdotter Kerstin Annerstad Viggåsa 1765 FII:3 s.401 Eriksson Kant Sven Löckna 1811 FII:23 s.133 Flankör Jonas Odensjö soldatt. 1809 FII:20 s.2928 Gudmundsdotter Ingrid Röshult Övra 1812 FII:23 s.1009 Gudmundsdotter Kerstin Gårdshult 1767 FII:4 s.233 Gudm undsson Nils Åsen 1782 FII:7 s.407 Gunnarsdotter Maria Skrinhult 1812 FII:23 s.1005 Göransdotter Leijonflycht Maria Loftsgård 1786 FII:8 s.1157 Göransson Sven Moanäs 1810 FII:22 s.199 Håkansson Nils Vrå sn Össjöhult 1765 FII:3 s.333 Håkansson Jöns Blekinge 1768 FII:4 s.505 Johannesdotter Anna Karsagård 1763 FII:2 s.311 Johansdotter Anna Torarp Västergård 1768 FII:4 s.709 Johansson Gunnar Skrinhult 1778 FII:6 s.1015 Johansson Peter Vret Västergård 1811 FII:22 s.180 Johansson Sakarias Löckna 1776 FII:6 s.529 Johansson Johan Gällestorp 1779 FII:6 s.985 Jonsdotter Lena Åsen 1777 FII:6 s.541 Jönsdotter Ingeborg Hyltan 1765 FII:3 s.459 Jönsson Lars Loshult 1784 FII:7 s.851 Jönsson Lars Lidhult sn 1771 FII:5 s.168 Jönsson Jonas Loshult 1782 FII:7 s.373 Jönsson Jacob Moanäs 1770 FII:5 s.216 Jönsson Anders Gårdshult 1783 FII:7 s.771 Jönsson Elias Stengårdsnäs 1762 FII:2 s.161 Jönsson Anders Björkön 1785 FII:8 s.675 Knutsdotter Kerstin Loshult 1774 FII:5 s.806 Knutsdotter Johanna Torseryd 1784 FII:8 s.747 Knutsson Jöns Stengårdsnäs 1770 FII:5 s.402 Kristofersson Sven Bosagård 1809 FII:20 s.2796 Larsdotter Ingeborg Lidhult sn 1776 FII:6 s.433 Larsdotter Ingegerd Moanäs 1762 FII:2 s.91 Larsson Göran Moanäs 1776 FII:6 s.49 Larsson Jöns Vrå sn Emmeboda 1783 FII:7 s.561 Larsson Anders Loshult 1786 FII:8 s.771 Lönberg Johan Löckna 1776 FII:6 s.533 Mattiasdotter Maria Vret västergård 1785 FII:8 s.321 Mattiasson Anders Röshult Övra 1766 FII:3 s.509 Mattiasson Sakarias Vret 1779 FII:6 s.1149 Månsson Måns Skrinhult 1773 FII:5 s.648 Månsson Erik Loshult 1761 FII:2 s.51 Månsson Erik Loshult 1810 FII:22 s.193 Månsson Svissare Nils Röshult Ö. soldatt. 1790 FII:9 s.31 Månsson Per Röshult Övra 1795 FII:12 s.1707 Nilsdotter Karin Vrå Håkanshult 1779 FII:6 s.1208 Nilsdotter Maria Bohult 1828 FII:31 s.600 Nilsdotter Ingeborg Röshult Övra 1774 FII:5 s.936 Nilsdotter Anna Bohult 1785 FII:8 s.351 Nilsson Sven Hästhult 1777 FII:6 s.405 Nilsson Sven Loshult 1784 FII:8 s.67 Nilsson Per Bohult 1810 FII:22 s.737 Nilsson Säv Bengt Bosagård 1810 FII:21 s.840 Persdotter Bengta Sonhult 1785 FII:8 s.491 Persdotter Ingeborg Loshult 1782 FII:7 s.351 Persdotter Ingegerd Hult 1787 FII:8 s.1329 Persdotter Maria Ånäs 1786 FII:8 s.1041 Persdotter Elin Gällestorp 1784 FII:8 s.185 Persdotter Marta Vrå sn Emmeboda 1810 FII:21 s.1256 Persson Mårten Gällestorp 1791 FII:10 s.823 Persson Nils Röshult Klöverna 1809 FII:21 s.658 Persson Anders Loshult 1782 FII:7 s.305 Persson Hans Björkön 1785 FII:8 s.85 Persson Jöns Hyltan 1810 FII:22 s.185 Persson Nils Röshult Övra 1844 FII:40 s.289 Persson Sven Bosagård 1784 FII:8 s.179 Pålsdotter Britta Torseryd 1811 FII:22 s.771 Sakariasdotter Marta Bosagård 1784 FII:8 s.179 Sakariasson Sven Bosagård 1774 FII:5 s.808 Samuelsson Jöns Moanäs Gransboda 1809 FII:21 s.868 Stensdotter Kerstin Torpa Norrtorpa 1772 FII:5 s.610 Svensdotter Katarina Vrå Emmeboda 1820 FII:27 s.892 Svensdotter Elin Hästhult 1786 FII:8 s.731 Svensdotter Britta Karsagård 1765 FII:3 s.181 Svensdotter Kerstin Bohult 1786 FII:8 s.1179 Svensdotter Kerstin Hult 1766 FII:3 s.515 Svensdotter Anna Löckna 1775 FII:5 s.1128 Svensson Olof Lidhult sn 1769 FII:4 s.831 Svensson Kristofer Bosagård 1775 FII:5 s.1056 Svensson Lars Björkenäs 1787 FII:9 s.299 Svensson Liten Bengt Loshult 1810 FII:22 s.181 Thelin Anna Katarina Annerstad Skeen 1773 FII:5 s.750 Torsson Sven Röshult Övra 1788 FII:9 s.457