Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-07-03

Pipare Björkön

År 1686 var Bäck Axelsgård i Kånna sn boställe, vilket senare ändrades till Björkön i Odensjö socken. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 52' 55.00" E 13° 31' 7.00" (56.882100, 13.518800). RT-90 X 6308479 Y 1360626 Vill du läsa om piparboställets arrendatorer?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Per Nilsson 1688 Rymde. Mattis Gummesson 1688 1696 Transporterad till Livkompaniet. Carits Persson 1696 1709 Död i mars 1709. Sohne Månsson 1709 1716 Fånge i Wismar 1716. Petter Jönsson 1697 1717 1721 Till 2:e trumslagare. Blev indraget efter förordning år 1721. Vid laga skifte delades Björkön i 1:2 och 1:3 varav det senare var pipareboställe. Johan Jonsson var arrendator 1849 av de ca 97 ha.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-07-03

Pipare Björkön

År 1686 var Bäck Axelsgård i Kånna sn boställe, vilket senare ändrades till Björkön i Odensjö socken. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 52' 55.00" E 13° 31' 7.00" (56.882100, 13.518800). RT-90 X 6308479 Y 1360626 Vill du läsa om piparboställets arrendatorer?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Per Nilsson 1688 Rymde. Mattis Gummesson 1688 1696 Transporterad till Livkompaniet. Carits Persson 1696 1709 Död i mars 1709. Sohne Månsson 1709 1716 Fånge i Wismar 1716. Petter Jönsson 1697 1717 1721 Till 2:e trumslagare. Blev indraget efter förordning år 1721. Vid laga skifte delades Björkön i 1:2 och 1:3 varav det senare var pipareboställe. Johan Jonsson var arrendator 1849 av de ca 97 ha.