Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Namnet Odensjö skrevs 1389 Odhinsredha socken och 1418 Odhensryd där ryd betyder röjning. Socknen är belägen vid sjön Bolmens sydvästra strand, och var till och med 1942 moderförsamling i Odensjös pastorat. Från och med 1943 annexförsamling i Lidhults pastorat. I Nationalencyklopedin kan man läsa följande: Församling i Växjö stift Ljungby kommun Småland (Kronobergs län); 324 inv. (1993). Odensjö består av mossrik och glesbebyggd skogsbygd s.v. om Bolmen. De ca 100 fornlämningarna inkluderar en hällkista från stenåldern och tre järnåldersgravfält. Kyrkan av sten härrör troligen från senmedeltiden. Den eldhärjades 1815 och återuppbyggdes 1818 då bl.a. det lilla trätornet över västgaveln tillkom. Det smalare rakslutna koret tillbyggdes 1927. Ett senmedeltida krucifix har bevarats. Kyrkans koordinat X = 6305923 Y = 1366395 (Enligt RT90). Vill du läsa mer om kyrkan klicka på denna länk.
Följ gärna med Anna Salomonsson och Gunnar Persson på kyrkogårdsvandring i Odensjö. Ett program av Ola Hemström (Sveriges Radio). Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-18
Vill du titta in i kyrkan klicka på kyrkporten.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Vill du titta in i kyrkan klicka på kyrkporten.
Namnet Odensjö skrevs 1389 Odhinsredha socken och 1418 Odhensryd där ryd betyder röjning. Socknen är belägen vid sjön Bolmens sydvästra strand, och var till och med 1942 moderförsamling i Odensjös pastorat. Från och med 1943 annexförsamling i Lidhults pastorat. I Nationalencyklopedin kan man läsa följande: Församling i Växjö stift Ljungby kommun Småland (Kronobergs län); 324 inv. (1993). Odensjö består av mossrik och glesbebyggd skogsbygd s.v. om Bolmen. De ca 100 fornlämningarna inkluderar en hällkista från stenåldern och tre järnåldersgravfält. Kyrkan av sten härrör troligen från senmedeltiden. Den eldhärjades 1815 och återuppbyggdes 1818 då bl.a. det lilla trätornet över västgaveln till- kom. Det smalare rakslutna koret tillbyggdes 1927. Ett senmedeltida krucifix har bevarats. Kyrkans koordinat X = 6305923 Y = 1366395 (Enligt RT90). Vill du läsa mer om kyrkan klicka på denna länk. Följ gärna med Anna Salomonsson och Gunnar Persson på kyrkogårds- vandring i Odensjö. Ett program av Ola Hemström (Sveriges Radio).
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-18