7. Minnesmärke RAÄ-nummer Odensjö 30:1
Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-26

Vägmärken

Efter vägarna genom socknen finns ett antal väghållningsstenar, milstolpar och minnesmärken. Vill du se flygfoto?
1. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 4:1
Placering: Vid vägens östra sida norr om Hästhult före väg 546. Position: WGS 84 N 56° 49.699', E 13° 33.815' (56.82832, 13.56359) RT-90 X 6302407 Y 1363157 SWEREF99TM N 6299195 E 412343
2. Prästastenen RAÄ-nummer Odensjö 5:1
Placering: Vid vägens västra sida och åkerkanten norr om Hästhult. Position: WGS 84 N 56° 49.542', E 13° 33.863' (56.82570, 13.56438) RT-90 X 6302114 Y 1363196 SWEREF99TM N 6298901 E 412386 Till min sidan om "Prästastenen". Länk till Riksantikvarieämbetet.
3. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 12:1
Placering: Vid vägen öster Vekadal och vägens sydöstra sida. Position: WGS 84 N 56° 48.667', E 13° 34.111' (56.81112, 13.56851) RT-90 X 6300482 Y 1363395 SWEREF99TM N 6297275 E 412604
4. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 14:1
Placering: Där gamla vägen möter nya vägen norr om Skrinhults vägskäl. Position: WGS 84 N 56° 50.711', E 13° 35.456' (56.84518, 13.59094) RT-90 X 6304229 Y 1364887
5. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 24:1
Placering: Vid väg 546 östra sida i Odensjö by.
Position:
WGS 84 N 56° 51.739', E 13° 36.533' (56.86231, 13.60889)
RT-90 X 6306101 Y 1366043
6. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 28:1
Borttagen Placering: Vid gamla vägens västra sida mellan Byholma och Hylte. Position: WGS 84 N 56° 47.534', E 13° 33.422' (56.79223, 13.55704) RT-90 X 6298402 Y 1362625
Placering: Vid väg 549 söder om Åsen och vid vägens västra sida.
Position:
WGS 84 N 56° 48.925', E 13° 31.556' (56.81541, 13.52593)
RT-90 X 6301046 Y 1360811
8. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 78:1
Placering: Södra sidan av gamla vägen mellan Loshult och Yttra Röshult.
Position:
WGS 84 N 56° 50.113', E 13° 31.857' (56.83521, 13.53096)
RT-90 X 6303240 Y 1361191
9. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 81:1
Placering: Har varit norra sidan av gamla vägen mellan Loshult och Yttra Röshult.
Position:
WGS 84 N 56° 50.032', E 13° 32.126' (56.83386, 13.53543)
RT-90 X 6303080 Y 1361459
Borttagen
10. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 87:1
Placering: Ca 2 meter väster gamla vägen norr om Skrinhults vägskäl.
Position:
WGS 84 N 56° 50.639', E 13° 35.393' (56.84399, 13.58988)
RT-90 X 6304099 Y 1364818
12. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 91:1
11. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 90:1
Ej funnen. Position: WGS 84 N 56° 49.916', E 13° 33.957' (56.83193, 13.56595) RT-90 X 6302804 Y 1363314 Länk till Riksaantikvarieämbetet
Placering: 2 meter NV om vägen och söder om Loftsgårds vägskäl.
Placering: Där gamla vägen möter nya vägen norr om Skrinhults vägskäl.
Position:
WGS 84 N 56° 50.715', E 13° 35.451' (56.84525, 13.59085)
RT-90 X 6304237 Y 1364882
13. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 92:1
Placering: Där gamla vägen möter nya vägen norr om Skrinhults vägskäl.
Position:
WGS 84 N 56° 50.750', E 13° 35.483' (56.84583, 13.59139)
RT-90 X 6304301 Y 1364917
14. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 98:1
Placering: Vid väg 546 västra sida mellan Åsen och Odensjö.
Position:
WGS 84 N 56° 50.353', E 13° 34.527' (56.83922, 13.57545)
RT-90 X 6303597 Y 1363921
15. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 173:1
Placering: Stenen är flyttad till gårdstomt i Björkenäs.
Position:
WGS 84 N 56° 51.104', E 13° 37.372' (56.851733, 13.6228647)
RT-90 X 6304896 Y 1366858
16. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 174:1
Placering: Väster om gamla vägen och söder om Kortebokurvan mellan Vret och Önne.
Position:
WGS 84 N 56° 53.117', E 13° 34.172' (56.88529, 13.56953)
RT-90 X 6308737 Y 1363727
Stenen saknas 2012
17. Väghållningssten Vret västergård
Placering: Väster om gamla vägen vid utfarten från Vret mot Önne.
Position:
WGS 84 N 56° 53.012', E 13° 34.625' (56.88353, 13.57709)
RT-90 X 6308526 Y 1364181 Vill du läsa texten på stenen?
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text: No 1104 Wret W 957 3/8 ALN
18. Väghållningssten Hult
Placering: Vid väg 546 västra sida mellan Åsen och Odensjö.
Position:
WGS 84 N 56° 51.098', E 13° 36.269' (56.85163, 13.60448)
RT-90 X 6304921 Y 1365736
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text:
No 2329
HULT
219 06 Mt
19. Väghållningssten Loftsgård
Vid väg 546 västra sida mellan Åsen och Odensjö.
Position:
WGS 84 N 56° 50.897', E 13° 35.756' (56.84829, 13.59593)
RT-90 X 6304566 Y 1365203
No 2337
LOFTSGÅRD
7/72 HEMMAN
(vänstepil)
ÅR 1918
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text:
20. Väghållningssten Åsen
Vid väg 546 östra sida mellan Åsen och Odensjö.
Position:
WGS 84 N 56° 49.973', E 13° 34.034' (56.83289, 13.56723)
RT-90 X 6302908 Y 1363396
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text:
No 1028
Åsen
21. Minnessten J A Andersson
Placering: Söder om gamla vägen mellan Skälhult och Moanäs.
Position:
WGS 84 N 56° 50,903', E 13° 29,224' (56.84839, 13.48706)
RT-90 X 6304796 Y 1358561 Till min sida om “Minnesstenen”. Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet.
22. Minnessten vägombyggnad av väg 544 “Landshövdingestenen”
Placering: Öster om väg 544 söder Hyltans vägskäl.
Position:
WGS 84 N 56° 51.542', E 13° 33.525' (56.85903, 13.55875)
RT-90 X 6305835 Y 1362974
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet. Vill du lyssna på podden om stenen?
23. Väghållningssten vid Rydslund
Placering: Söder om gamla vägen mellan Vret och Odensjö.
Position:
WGS 84 N 56° 52.637', E 13° 35.217' (56.877287, 13.586955)
RT-90 X 6307811 Y 1364760
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-27

Vägmärken

Efter vägarna genom socknen finns ett antal väghållningsstenar, milstolpar och minnesmärken. Vill du se flygfoto?
1. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 4:1
Placering: Vid vägens östra sida norr om Hästhult före väg 546. Position: WGS 84 N 56° 49.699', E 13° 33.815' (56.82832, 13.56359) RT-90 X 6302407 Y 1363157
2. Prästastenen RAÄ-nummer Odensjö 5:1
Placering: Vid vägens västra sida och åkerkanten norr om Hästhult. Position: WGS 84 N 56° 49.542', E 13° 33.863' (56.82570, 13.56438) RT-90 X 6302114 Y 1363196 Till min sidan om "Prästastenen". Länk till Riksantikvarieämbetet.
3. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 12:1
Placering: Vid vägen öster Vekadal och vägens sydöstra sida. Position: WGS 84 N 56° 48.667', E 13° 34.111' (56.81112, 13.56851) RT-90 X 6300482 Y 1363395 Vill du läsa texten på stolpen? Länk till Riksantikvarieämbetet
4. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 14:1
Placering: Där gamla vägen möter nya vägen norr om Skrinhults vägskäl. Position: WGS 84 N 56° 50.711', E 13° 35.456' (56.84518, 13.59094) RT-90 X 6304229 Y 1364887
5. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 24:1
Placering: Vid väg 546 östra sida i Odensjö by.
Position:
WGS 84 N 56° 51.739', E 13° 36.533' (56.86231, 13.60889)
RT-90 X 6306101 Y 1366043
6. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 28:1
Borttagen Placering: Vid gamla vägens västra sida mellan Byholma och Hylte. Position: WGS 84 N 56° 47.534', E 13° 33.422' (56.79223, 13.55704) RT-90 X 6298402 Y 1362625
7. Minnesmärke RAÄ-nummer Odensjö 30:1
Placering: Vid väg 549 söder om Åsen och vid vägens västra sida.
Position:
WGS 84 N 56° 48.925', E 13° 31.556' (56.81541, 13.52593)
RT-90 X 6301046 Y 1360811
8. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 78:1
Placering: Södra sidan av gamla vägen mellan Loshult och Yttra Röshult.
Position:
WGS 84 N 56° 50.113', E 13° 31.857' (56.83521, 13.53096)
RT-90 X 6303240 Y 1361191
9. Milstolpe RAÄ-nummer Odensjö 81:1
Placering: Har varit norra sidan av gamla vägen mellan Loshult och Yttra Röshult.
Position:
WGS 84 N 56° 50.032', E 13° 32.126' (56.83386, 13.53543)
RT-90 X 6303080 Y 1361459
Borttagen
10. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 87:1
Ej funnen. Position: WGS 84 N 56° 49.916', E 13° 33.957' (56.83193, 13.56595) RT-90 X 6302804 Y 1363314 Länk till Riksaantikvarieämbetet
Placering: 2 meter NV om vägen och söder om Loftsgårds vägskäl.
11. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 90:1
Placering: Ca 2 meter väster gamla vägen norr om Skrinhults vägskäl.
Position:
WGS 84 N 56° 50.639', E 13° 35.393' (56.84399, 13.58988)
RT-90 X 6304099 Y 1364818
12. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 91:1
Placering: Där gamla vägen möter nya vägen norr om Skrinhults vägskäl.
Position:
WGS 84 N 56° 50.715', E 13° 35.451' (56.84525, 13.59085)
RT-90 X 6304237 Y 1364882
13. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 92:1
Placering: Där gamla vägen möter nya vägen norr om Skrinhults vägskäl.
Position:
WGS 84 N 56° 50.750', E 13° 35.483' (56.84583, 13.59139)
RT-90 X 6304301 Y 1364917
14. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 98:1
Placering: Vid väg 546 västra sida mellan Åsen och Odensjö.
Position:
WGS 84 N 56° 50.353', E 13° 34.527' (56.83922, 13.57545)
RT-90 X 6303597 Y 1363921
15. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 173:1
Placering: Stenen är flyttad till gårdstomt i Björkenäs.
Position:
WGS 84 N 56° 51.104', E 13° 37.372' (56.851733, 13.6228647) RT-90 X 6304896 Y 1366858
16. Väghållningssten RAÄ-nummer Odensjö 174:1
Placering: Väster om gamla vägen och söder om Kortebokurvan mellan Vret och Önne.
Position:
WGS 84 N 56° 53.117', E 13° 34.172' (56.88529, 13.56953)
RT-90 X 6308737 Y 1363727
Stenen saknas 2012
17. Väghållningssten Vret västergård
Placering: Väster om gamla vägen vid utfarten från Vret mot Önne.
Position:
WGS 84 N 56° 53.012', E 13° 34.625' (56.88353, 13.57709)
RT-90 X 6308526 Y 1364181 Vill du läsa texten på stenen?
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text: No 1104 Wret W 957 3/8 ALN
18. Väghållningssten Hult
Placering: Vid väg 546 västra sida mellan Åsen och Odensjö.
Position:
WGS 84 N 56° 51.098', E 13° 36.269' (56.85163, 13.60448)
RT-90 X 6304921 Y 1365736
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text:
No 2329
HULT
219 06 Mt
19. Väghållningssten Loftsgård
Vid väg 546 västra sida mellan Åsen och Odensjö.
Position:
WGS 84 N 56° 50.897', E 13° 35.756' (56.84829, 13.59593)
RT-90 X 6304566 Y 1365203
No 2337
LOFTSGÅRD
7/72 HEMMAN
vänstepil)
ÅR 1918
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text:
20. Väghållningssten Åsen
Vid väg 546 östra sida mellan Åsen och Odensjö.
Position:
WGS 84 N 56° 49.973', E 13° 34.034' (56.83289, 13.56723)
RT-90 X 6302908 Y 1363396
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet och har följande text:
No 1028
Åsen
21. Minnessten J A Andersson
Placering: Söder om gamla vägen mellan Skälhult och Moanäs.
Position:
WGS 84 N 56° 50,903', E 13° 29,224' (56.84839, 13.48706)
RT-90 X 6304796 Y 1358561 Till min sida om “Minnesstenen”. Stenen är ej registrerad hos Riksantikvar- ieämbetet.
22. Minnessten vägombyggnad av väg 544 “Landshövdingestenen”
Placering: Öster om väg 544 söder Hyltans vägskäl.
Position:
WGS 84 N 56° 51.542', E 13° 33.525' (56.85903, 13.55875) RT-90 X 6305835 Y 1362974
23. Väghållningssten vid Rydslund
Placering: Söder om gamla vägen mellan Vret och Odensjö.
Position:
WGS 84 N 56° 52.637', E 13° 35.217' (56.877287, 13.586955)
RT-90 X 6307811 Y 1364760
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet.
Stenen är ej registrerad hos Riksantikvarieämbetet. Vill du lyssna på podden om stenen?