Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2024-07-22

Skatteköp i Odensjö

År 1701 gav Karl XII order genom ett brev från huvudkvarteret i Lais Livland, där han uppehöll sig efter slaget vid Narva. Rådet fick i uppdrag att söka sälja skatterättigheten på vissa Kronogårdar till det pris som gick att erhålla. Flera gårdar i socknen kom att utnyttja möjligheten att köpa skatterätten av kronan, en möjlighet som endast förekommit några få gånger tid- igare i historien. Nils Larsson i Ånäs köpebrev finns bevarat (se nedanstående bilder). För flera var köpet ett stort ekonomiskt risktagande. När Gabriel Wikman avled var sterbhusdelägarna instämda till tinget för uppbörd till kronan som inte redovisats. Skulderna översteg tillgångarna efter försäljning av gårdar och rusthåll. Anders Svensson i Moanäs hade varit tvungen att låna 40 daler silvermynt av Sven Collin. Dessa skulle varit betalda vid jultid 1714 vilket inte skedde. Säkerhet för lånet, gav Collin rätt att sätta sonen Lars Andersson till soldat för en vakant rote. Även om han var ende sonen och skulle ta över gården. Collin gick därför till tinget 10 juni 1715 för att få ut sin fordran. Anders och Lars bad om anstånd till den 24 augusti vilket Collin och rätten godkände.
Gård: Hemmansstorlek : Köpeskilling daler silvermynt: Köpare: Torarp Mellangård ½ 80 åbon Per Svensson Ånäs 3/8 35 åbon Nils Larsson Ånäs 3/8 35 åbon Jöns Knutsson Moanäs ½ 100 åbon Anders Svensson Björkenäs Norregård 5/8 75 befallningsmannen Gabriel Wikman Hult 5/8 60 kyrkoherden Suno Thelin Skrinhult 3/16 35 åbon Nils Svensson Skrinhult 3/16 35 åbon Bengt Larsson Björkenäs Södergård 3/16 75 befallningsmannen Gabriel Wikman
Klicka på någon av bilderna för att öppna den i nytt fönster.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2024-07-22

Skatteköp i Odensjö

År 1701 gav Karl XII order genom ett brev från huvudkvarteret i Lais Livland, där han uppehöll sig efter slaget vid Narva. Rådet fick i uppdrag att söka sälja skatter- ättigheten på vissa Kronogårdar till det pris som gick att erhålla. Flera gårdar i socknen kom att utnyttja möjligheten att köpa skatterätten av kronan, en möjlighet som endast förekommit några få gånger tidigare i historien. Nils Larsson i Ånäs köpebrev finns bevarat (se nedanstående bilder). För flera var köpet ett stort ekonomiskt risktagande. När Gabriel Wikman avled var sterbhusdelägarna instämda till tinget för uppbörd till kronan som inte redovisats. Skulderna översteg tillgångarna efter försäljning av gårdar och rusthåll. Anders Svensson i Moanäs hade varit tvungen att låna 40 daler silvermynt av Sven Collin. Dessa skulle varit betalda vid jultid 1714 vilket inte skedde. Säkerhet för lånet, gav Collin rätt att sätta sonen Lars Andersson till soldat för en vakant rote. Även om han var ende sonen och skulle ta över gården. Collin gick därför till tinget 10 juni 1715 för att få ut sin fordran. Anders och Lars bad om anstånd till den 24 augusti vilket Collin och rätten godkände.
Gård: Torarp Mellangård Hemmansstorlek : ½ Köpeskilling daler silvermynt: 80 Köpare: åbon Per Svensson Gård: Ånäs Hemmansstorlek : 3/8 Köpeskilling daler silvermynt: 35 Köpare: åbon Nils Larsson Gård: Ånäs Hemmansstorlek : 3/8 Köpeskilling daler silvermynt: 35 Köpare: åbon Jöns Knutsson Gård: Moanäs Hemmansstorlek : ½ Köpeskilling daler silvermynt: 100 Köpare: åbon Anders Svensson Gård: Björkenäs Norregård Hemmansstorlek : 5/8 Köpeskilling daler silvermynt: 75 Köpare: befallningsmannen Gabriel Wikman Gård: Hult Hemmansstorlek : 5/8 Köpeskilling daler silvermynt: 60 Köpare: kyrkoherden Suno Thelin Gård: Skrinhult Hemmansstorlek : 3/16 Köpeskilling daler silvermynt: 35 Köpare: åbon Nils Svensson Gård: Skrinhult Hemmansstorlek : 3/16 Köpeskilling daler silvermynt: 35 Köpare: åbon Bengt Larsson Gård: Björkenäs Södergård Hemmansstorlek : 3/16 Köpeskilling daler silvermynt: 75 Köpare: befallningsmannen Gabriel Wikman
Klicka på någon av bilderna för att öppna den i nytt fönster.