Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2024-07-22

Nyhetssidan

Här visas de senast nytillkomna sidorna och uppdateringar av redan befintliga sidor för http://odensjohistoria.se.
1. 2024-07-22 Uppdatering av sidan om Skatteköp. 2. 2024-06-06 Uppdatering av alla ansedlar och några nya. 3. 2023-12-17 Uppdatering av sidan med Kronologisk översikt. 4. 2023-10-31 Uppdatering av sidan om Odensjö Skolhustomt. 5. 2023-06-01 Uppdatering av sidan med Kronologisk översikt. 6. 2023-05-22 Uppdatering av sidan om Månsaplan. 7. 2023-05-12 Uppdatering av sidan om Näset. 8. 2023-05-12 Uppdatering av sidan om Torpinventering. 9. 2023-04-08 Uppdatering av sidan om Lönelund. 10. 2023-04-04 Uppdatering av sidan om Karlsdal 11. 2022-08-06 Uppdatering av sidan om Lyckelid. 12. 2022-03-22 Uppdatering av sidan med länkar där mitt föredrag om kvarteret Svalan tillkommit. 13. 2022-03-19 Uppdatering av sidan med länkar till Riksarkivets Lagfartsböcker. 14. 2022-01-14 Uppdatering av sidan med Kronologisk översikt. 15. 2021-12-22 Uppdatering av sidan med länkar till Riksarkivets Lagfartsböcker. 16. 2021-11-26 Ny sida med länkar till Riksarkivets Lagfartsböcker. 17. 2021-09-24 Uppdatering av sidan med Kronologisk översikt. 18. 2021-04-25 Ny sida om Lönelund. 19. 2021-04-10 Uppdatering av sidan med Kronologisk översikt. 20. 2021-01-10 Ny sida om Övra Röshult. 21. 2020-12-04 Uppdatering av sidan om Grönaslätt / Medelbergstugan.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson

Nyhetssidan

Copyrigt © Rolf Carlsson 2024-06-06
Här visas de senast nytillkomna sidorna och uppdateringar av redan befintliga sidor för http://odensjohistoria.se.
1. 2024-07-22 Uppdatering av sidan om Skatteköp. 2. 2024-06-06 Uppdatering av alla ansedlar och några nya. 3. 2023-12-17 Uppdatering av sidan med Kronologisk översikt. 4. 2023-10-31 Uppdatering av sidan om Odensjö Skolhustomt. 5. 2023-06-01 Uppdatering av sidan med Kronologisk översikt. 6. 2023-05-22 Uppdatering av sidan om Månsaplan. 7. 2023-05-12 Uppdatering av sidan om Näset. 8. 2023-05-12 Uppdatering av sidan om Torpinventering. 9. 2022-08-06 Uppdatering av sidan om Lyckelid. 10. 2022-07-22 Uppdateringav sidan om Lönelund. 11. 2023-04-04 Uppdatering av sidan om Karlsdal 12. 2022-03-22 Uppdatering av sidan med länkar där mitt föredrag om kvarteret Svalan tillkommit. 13. 2022-03-19 Uppdatering av sidan med länkar till Riksarkivets Lagfartsböcker. 14. 2022-01-14 Uppdatering av sidan med Kronologisk översikt. 15. 2021-12-22 Uppdatering av sidan med länkar till Riksarkivets Lagfartsböcker. 16. 2021-11-26 Ny sida med länkar till Riksarkivets Lagfartsböcker. 17. 2021-09-24 Uppdatering av sidan med Kronologisk översikt. 18. 2021-04-25 Ny sida om Lönelund 19. 2021-04-10 Uppdatering av sidan med Kronologisk översikt. 20. 2021-01-10 Ny sida om Övra Röshult. 21. 2020-12-04 Uppdatering av sidan om Grönaslätt / Medelbergstugan.