Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-04-25

Sockenkarta

Om du har Google Earth version 4.3 eller högre installerad på din dator får du en mycket god överblick över socknens historiska platser genom att klicka på denna länk och hämta odensjotorp.kmz fil som då hämtas till din dator. Klicka på filnamnet som visas i nederkanten av webbläsaren (uppdaterad 2021-04-25). Här kan du se socknen på häradskartan från 1685. Vill du installer Google Earth kostnadsfritt på dator du här för att gå till deras hemsida. Har du mobil så hämta appen. Har du GPS som kan importera GPX filer kan du hämta odensjotorp_gpx.zip här.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2021-04-25

Sockenkarta

Om du har Google Earth version 4.3 eller högre installerad på din dator får du en mycket god överblick över socknens historiska platser genom att klicka på denna länk och hämta odensjotorp.kmz fil som då hämtas till din dator. Klicka på fil- namnet som visas i nederkanten av webbläsaren (uppdaterad 2021-04-25). Här kan du se socknen på häradskartan från 1685. Vill du installer Google Earth kostnadsfritt på dator du här för att gå till deras hem- sida. Har du mobil så hämta appen. Har du GPS som kan importera GPX filer kan du hämta odensjotorp_gpx.zip här.