Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-19

Bohults mönsterskrivarboställe

Erik Silverhielm bortbytte gården till kronan mot 1684 års ränta. Redan 1686 var Bohult boställe för mönsterskrivare Bengdt Staaff, enligt rullan. Troligen flyttade han inte till Bohult utan bodde kvar Nöttja socken, där han avled 1692. Den första mönsterskrivare, som med säkerhet bott på bostället var Salomon Ekman som omtalas i kyrkböckerna 1719 - 1723. Möjligen påverkade en rättsprocess med Zachris Persson, som var en av brukarna av bostället, att han flyttade till Traryd någon gång mellan 1723 - 1728. Efterträdare som mönsterskrivare var Abraham Lemchen som även han bodde i Bohult, där ett av barnen föddes.
Del av kartan från laga skifte av utmarken 1846.
Bohult har haft två gårdar, vilka är markerade på kartorna från laga skifte av utmarken 1846 och Topografiska kartan från 1871. Någon karta över inägorna förekommer inte tidigare än 1893, då Bohult hade upphört att vara militärboställe och överförts till Domänstyrelsen. Länsstyrelsen gav då lantmätaren Victor Sandberg i uppdrag att göra en uppmätning och beskrivning av inägorna, vilken bara visar en av gårdarna samt torpen Bullerbo (Fällan) och Planen (Lindsholmen).
Kartan från 1893.
Kvarvarande gården. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.824' E 13° 32.226' (56.880400, 13.537100). RT-90 X 6308253 Y 1361729. SWEREF99TM X 6305026 Y 410851
Gården som saknas på ovanstående karta har haft ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.512' E 13° 31.890' (56.875195, 13.531505). RT-90 X 6307690 Y 1361372. SWEREF99TM X 6304454 Y 410498 Vill du se flygfoto?
Gården från nordväst år 2007.
Gården från sydväst år 2007.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson

Bohults mönsterskrivarboställe

Erik Silverhielm bortbytte gården till kronan mot 1684 års ränta. Redan 1686 var Bohult boställe för mönsterskrivare Bengdt Staaff, enligt rul- lan. Troligen flyttade han inte till Bohult utan bodde kvar Nöttja socken, där han avled 1692. Den första mönsterskrivare, som med säkerhet bott på bostället var Salomon Ekman som omtalas i kyrkböckerna 1719 - 1723. Möjligen påverkade en rätts- process med Zachris Persson, som var en av brukarna av bostället, att han flyttade till Traryd någon gång mellan 1723 - 1728. Efterträdare som mönsterskrivare var Abraham Lemchen som även han bodde i Bohult, där ett av barnen föddes.
Del av kartan från laga skifte av utmarken 1846.
Bohult har haft två gårdar, vilka är markerade på kartorna från laga skifte av utmarken 1846 och Topografiska kartan från 1871. Någon karta över inägorna förekommer inte tidigare än 1893, då Bohult hade upphört att vara mil- itärboställe och överförts till Domänstyrelsen. Länsstyrelsen gav då lant- mätaren Victor Sandberg i uppdrag att göra en uppmätning och beskrivning av inägorna, vilken bara visar en av gårdarna samt torpen Bullerbo (Fällan) och Planen (Lindsholmen).
Kartan från 1893.
Kvarvarande gården. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.824' E 13° 32.226' (56.880400, 13.537100). RT-90 X 6308253 Y 1361729. SWEREF99TM X 6305026 Y 410851
Gården som saknas på ovanstående karta har haft ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.512' E 13° 31.890' (56.875195, 13.531505). RT-90 X 6307690 Y 1361372. SWEREF99TM X 6304454 Y 410498 Vill du se flygfoto?
Gården från nordväst år 2007.
Gården från nordväst år 2007.
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-19