Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-05-11

Odensjö Hembygdsförenings Torpinventering

Odensjö Hembygdsförening arrangerade torpvandringar åren 1980 - 1984. I samband med vandringarna markerade man de gamla boplat- serna med numrerade kopparskyltar placerade på ekstolpar. Isak Persson hade forskat fram var de utmärkta numrerade boplatserna var placerade och även en del uppgifter om människorna som levt där. Utöver dessa uppgifter har jag gått igenom kyrkböcker och lantmäterihandlingar för att ytterligare berika och säkerställa data. Jag har dess-utom lagt till ytterligare ej numrerade platser som kan vara intressanta för hembygdsintresserade. Ny teknik gör det nu möjligt att hitta skyltarna med hjälp av GPS. Om du har Google Earth version 4.3 eller högre installerad på din dator får du en mycket god överblick över socknens historiska platser genom att klicka på denna länk och hämta odensjotorp.kmz fil som då hämtas till din dator. Klicka på filnamnet som visas i nederkanten av webbläsaren (uppdaterad 2023-05-12). Vill du installera Google Earth kostnadsfritt klickar du här för att gå till deras hemsida. Har du mobil så hämta appen. Nr Namn Position WGS 84 RT-90 X, Y Anmärkning 1 Björkenäs Sg, soldattorp 81 56.849833 13.616064 6304698, 1366436 Avviker från torpinventeringen 2 Björkenäs Sg, Röör 56.848528 13.598639 6304586, 1365368 3 Björkenäs Ng, Granhult 56.852861 13.586222 6305094, 1364627 4 Björkenäs Ng, Sälleberg 56.851250 13.591222 6304904, 1364926 5 Björkenäs Sg, Hjortaberg 56.847667 13.584889 6304518, 1364527 6 Hult, Sörebäck 56.835167 13.605528 6303086, 1365741 Johannes Svenssons 7 Hult, Bökholmen vid Bökesjö 56.851610 13.565240 6304996, 1363343 Kallades Stampudden 8 Hyltan, Almatorpet, backstuga 56.863430 13.579350 6306284, 1364246 9 Odensjö Prästgård, Aspelund 56.876556 13.575250 6307753, 1364043 10 Odensjö Prästgård, Gröndal 56.880389 13.557222 6308216, 1362959 11 Västra Vret, Bokelund 56.887972 13.558128 6309057, 1363041 12 Västra Vret, Furelund 56.886217 13.556056 6308867, 1362909 Ungefärlig position 13 Västra Vret, Stenshult 56.889750 13.558306 6309255, 1363059 14 Röshult Övregård, Svenshult 56.8798889 13.564861 6308145, 1363422 15 Skrinhult, soldattorp nr 80 56.836060 13.593030 6303210, 1364982 Soldattorp -1865 16 Skrinhult, torp 56.836060 13.593030 6303210, 1364982 17 Skrinhult, Långhult 56.843950 13.573350 6304127, 1363810 18 Skrinhult, Orratorpet 56.843520 13.565417 6304095, 1363324 19 Loftsgård, torpet Lyckelid 56.834028 13.570694 6303028, 1363611 Avviker från torpinventeringen 20 Loftsgård, Nybygget Gastamötet 21 Åsen, backstugan Enebacken 56.809778 13.528528 6300413, 1360948 22 Åsen, Svedjan 56.808972 13.536194 6300308, 1361413 23 Björkön, Fälleshult 56.875278 13.505000 6307752, 1359757 24 Björkön, Perstorp 56.877278 13.510167 6307964, 1360079 25 Björkön, Fällestorp 26 Bohult, Fällan (Bullerbo) 56.868278 13.531694 6306919, 1361358 27 Torarp Vg soldattorp nr 72 56.829250 13.605639 6302426, 1365726 28 Gällestorp, Lövhultet 56.822081 13.593750 6301668, 1364960 29 Gårdshult, Soldattorp 56.824972 13.577556 6302006, 1363997 30 Torarp Ög, Ryd, Blomslund 56.806944 13.576806 6300001, 1363886 Kallades även Skogsholm 31 Moanäs soldattorp nr 71, Rås 56.866167 13.530444 6306686, 1361274 32 Moanäs, Granelund 56.864806 13.524500 6306548, 1360906 33 Moanäs, Backstuga 56.852556 13.504750 6305224, 1359657 34 Ånäs soldattorp nr 70, Sångåsen 56.845806 13.510917 6304458, 1360007 35 Odensjö, Gransbo 56.878806 13.607139 6307940, 1365995 36 Odensjö Bosagård, Bols 56.875111 13.596972 6307549, 1365362 37 Odensjö, Backstuga (Oda Johanna) 56.875222 13.595556 6307565, 1365277 38 Odensjö, skolhustomt 56.867573 13.599543 6305836, 1366292 39 Löckna, Hallalund 56.889000 13.616714 6309057, 1366616 40 Löckna, soldattorp nr 78 Hallalund 56.889944 13.619194 6309146, 1366776 41 Sonhult, Stenhöga torp Johannesberg 56.791444 13.494481 6298442, 1358800 42 Västra Vret, soldattorp nr 77 56.879764 13.589757 6308081, 1364939 43 Östra Vret, Lockamoss 56.893572 13.614822 6309570, 1366517 Ungefärlig position 44 Östra Vret, Knösabo 56.886806 13.613139 6308820, 1366390 45 Björkenäs Norregård, Fällorna 56.855611 13.580111 6305412, 1364264 46 Skrinhult, soldattorp nr 80 56.853972 13.550611 6305290, 1362460 Soldattorp efter 1865 47 Blekinge torp 56.830080 13.514910 6302701, 1360193 48 Röshult Yttra, soldattorp nr 74 56.830280 13.516000 6302721, 1360260 49 Röshult Yttra, Fogelsång 56.838806 13.521389 6303659, 1360620 50 Röshult Yttra, Lustan 56.833833 13.527750 6303093, 1360990 51 Loshult, soldattorp nr 75 56.823881 13.538111 6301964, 1361585 52 Loshults killa 56.830240 13.554100 6302640, 1362585 53 Hästhult, "Prästastenen" 56.825700 13.564380 6302114, 1363196 54 Hästhult, Ekliden 56.820306 13.562028 6301518, 1363032

Ej utmärkta boställen m.m.

Björkenäs Ng, Killekull/Källekull 56.854833 13.603278 6306794, 1364541 Björkenäs Sg, Björkekull 56.848780 13.580583 6304650, 1364268 Björkenäs Sg, Björkelund 56.845617 13.581294 6304297, 1364300 Ståles Björkenäs Sg, Björkhagen 56.848417 13.579167 6304613, 1364180 Oddas Björkenäs Sg, Lönelund 56.851752 13.572886 6304997, 1363810 Björkenäs Sg, Pilsbo 56.854139 13.578069 6305252, 1364134 Björkön, Dalshäll 56.871667 13.494669 6307372, 1359114 Björkön, Näset 56.883833 13.532889 6308648, 1361488 Björköns Piparboställe 56.882190 13.518590 6308495, 1360611 Björköns Trumslagarboställe 56.881390 13.516340 6308410, 1361471 Bohult, Lindsholmen/Planen 56.868694 13.519278 6306990, 1360602 Gällestorp, Kvarn 56.819560 13.586830 6301385, 1364544 Hult, Lenebacke 56.856570 13.562110 6305555, 1363170 Hylte, Banvaktstugan 56.794330 13.558000 6298630, 1362696 Hylte, Blomslund 56.803853 13.566519 6299677, 1363247 Ungefärlig position Hylte, Dungen 56.805889 13.569083 6299899, 1363411 Hästhults såg 56.815464 13.570721 6300961, 1363546 Loshult, Björkedal 56.849572 13.542575 6304815, 1361948 Idag Högaholm Loshult, Leos 56.850889 13.537389 6304972, 1361641 Loshult, Unnens station 56.836060 13.545300 6303297, 1362080 Minnessten JA Andersson 56.848390 13.487060 6304796, 1358561 Moanäs, Gransbo 56.867361 13.509750 6306862, 1360017 Idag Saxnäs Moanäs, Samuelsdal 56.869750 13.509250 6307129, 1359995 Idag Saxnäs Månsaplan 56.850250 13.492600 6304992, 1358907 Odensjö Bg, Hylterna 56.876083 13.598972 6307654, 1365488 Odensjö Bg, Skogslund 56.869686 13.597915 6306944, 1365401 Odensjö Kg, soldat. nr 76 Nytorp 56.860340 13.604850 6305890, 1365790 Odensjö Pg, Blomsholm 56.881047 13.551250 6308301, 1362597 Odensjö Pg, Mörkakärr 56.864610 13.589960 6306394, 1364897 Ungefärlig position. Odensjö Pg, Åskärr 56.877917 13.583477 6307889, 1364550 Ungefärlig position. Odensjö kvarn 56.868125 13.616103 6306734, 1366504 Odensjö Grönaslätt / Medelbergs 56.865607 13.618755 6306449, 1366657 Tidigare Grimshult i Annerstad. Ryd, Blomslund eller Bloms Marias 56.804528 13.569083 6299747, 1363406 Röshult Ög, Klöverna 56.878889 13.561944 6308040, 1363241 Röshult Ög, soldat. nr 79 Fagerlid 56.868130 13.583910 6306798, 1364541 Stengårdsnäs backstuga 56.841280 13.507810 6303962, 1359801 Torseryd soldat. nr 73, Lövdala 56.801556 13.500083 6299555, 1359180 Soldattorp efter 1853. Vret Vg, Borgs 56.881800 13.550850 6309465, 1362863 Vret Vg, Enudden 56.887194 13.547611 6308994, 1362392 Vret Vg, Gustavslund 56.884010 13.556250 6308621, 1362913 Vret Vg, Karlshult 56.890520 13.562280 6309334, 1363304 Vret Vg, Lindsborg 56.889870 13.565020 6309256, 1363469 Vret Vg, Topparna/Erlandstorp 56.880660 13.573810 6308213, 1363971 Vret Vg, Rydslund 56.877377 13.587735 6307820, 1364808 Vret Vg Näbbelund/Kortabo 56.886092 13.568400 6308829, 1363661 Ånäs, Lindsberg 56.840370 13.506420 6303864, 1359713 Åsen, Björkdala 56.819172 13.534064 6301449, 1361325 Åsen, Åsens station 56.819200 13.536251 6301446, 1361455
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-05-11

Odensjö Hembygdsförenings Torpinventering

Odensjö Hembygdsförening arrangerade torpvandringar åren 1980 - 1984. I sam- band med vandringarna markerade man de gamla boplatserna med numrerade kopparskyltar placerade på ekstolpar. Isak Persson hade forskat fram var de utmärkta numrerade boplatserna var pla- cerade och även en del uppgifter om människorna som levt där. Utöver dessa uppgifter har jag gått igenom kyrkböcker och lantmäterihandlingar för att ytterl- igare berika och säkerställa data. Jag har dess-utom lagt till ytterligare ej numrerade platser som kan vara intressanta för hembygdsintresserade. Ny teknik gör det nu möjligt att hitta skyltarna med hjälp av GPS. Vill du installera Google Earth kostnadsfritt klickar du här för att gå till deras hem- sida. Har du mobil så hämta appen. Nr Namn Position WGS 84 RT-90 X, Y Anmärkning 1 Björkenäs Sg, soldattorp 81 56.849833 13.616064 6304698, 1366436 Avviker från torpinventeringen 2 Björkenäs Sg, Röör 56.848528 13.598639 6304586, 1365368 3 Björkenäs Ng, Granhult 56.852861 13.586222 6305094, 1364627 4 Björkenäs Ng, Sälleberg 56.851250 13.591222 6304904, 1364926 5 Björkenäs Sg, Hjortaberg 56.847667 13.584889 6304518, 1364527 6 Hult, Sörebäck 56.835167 13.605528 6303086, 1365741 Johannes Svenssons 7 Hult, Bökholmen vid Bökesjö 56.851610 13.565240 6304996, 1363343 Kallades Stampudden 8 Hyltan, Almatorpet, backstuga 56.863430 13.579350 6306284, 1364246 9 Odensjö Prästgård, Aspelund 56.876556 13.575250 6307753, 1364043 10 Odensjö Prästgård, Gröndal 56.880389 13.557222 6308216, 1362959 11 Västra Vret, Bokelund 56.887972 13.558128 6309057, 1363041 12 Västra Vret, Furelund 56.886217 13.556056 6308867, 1362909 Ungefärlig position 13 Västra Vret, Stenshult 56.889750 13.558306 6309255, 1363059 14 Röshult Övregård, Svenshult 56.8798889 13.564861 6308145, 1363422 15 Skrinhult, soldattorp nr 80 56.836060 13.593030 6303210, 1364982 Soldattorp -1865 16 Skrinhult, torp 56.836060 13.593030 6303210, 1364982 17 Skrinhult, Långhult 56.843950 13.573350 6304127, 1363810 18 Skrinhult, Orratorpet 56.843520 13.565417 6304095, 1363324 19 Loftsgård, torpet Lyckelid 56.834028 13.570694 6303028, 1363611 Avviker från torpinventeringen 20 Loftsgård, Nybygget Gastamötet 21 Åsen, backstugan Enebacken 56.809778 13.528528 6300413, 1360948 22 Åsen, Svedjan 56.808972 13.536194 6300308, 1361413 23 Björkön, Fälleshult 56.875278 13.505000 6307752, 1359757 24 Björkön, Perstorp 56.877278 13.510167 6307964, 1360079 25 Björkön, Fällestorp 26 Bohult, Fällan (Bullerbo) 56.868278 13.531694 6306919, 1361358 27 Torarp Vg soldattorp nr 72 56.829250 13.605639 6302426, 1365726 28 Gällestorp, Lövhultet 56.822081 13.593750 6301668, 1364960 29 Gårdshult, Soldattorp 56.824972 13.577556 6302006, 1363997 30 Torarp Ög, Ryd, Blomslund 56.806944 13.576806 6300001, 1363886 Kallades även Skogsholm 31 Moanäs soldattorp nr 71, Rås 56.866167 13.530444 6306686, 1361274 32 Moanäs, Granelund 56.864806 13.524500 6306548, 1360906 33 Moanäs, Backstuga 56.852556 13.504750 6305224, 1359657 34 Ånäs soldattorp nr 70, Sångåsen 56.845806 13.510917 6304458, 1360007 35 Odensjö, Gransbo 56.878806 13.607139 6307940, 1365995 36 Odensjö Bosagård, Bols 56.875111 13.596972 6307549, 1365362 37 Odensjö, Backstuga (Oda Johanna) 56.875222 13.595556 6307565, 1365277 38 Odensjö, skolhustomt 56.860000 13.613111 6305836, 1366292 39 Löckna, Hallalund 56.889000 13.616714 6309057, 1366616 40 Löckna, soldattorp nr 78 Hallalund 56.889944 13.619194 6309146, 1366776 41 Sonhult, Stenhöga torp Johannesberg 56.791444 13.494481 6298442, 1358800 42 Västra Vret, soldattorp nr 77 56.879764 13.589757 6308081, 1364939 43 Östra Vret, Lockamoss 56.893572 13.614822 6309570, 1366517 Ungefärlig position 44 Östra Vret, Knösabo 56.886806 13.613139 6308820, 1366390 45 Björkenäs Norregård, Fällorna 56.855611 13.580111 6305412, 1364264 46 Skrinhult, soldattorp nr 80 56.853972 13.550611 6305290, 1362460 Soldattorp efter 1865 47 Blekinge torp 56.830080 13.514910 6302701, 1360193 48 Röshult Yttra, soldattorp nr 74 56.830280 13.516000 6302721, 1360260 49 Röshult Yttra, Fogelsång 56.838806 13.521389 6303659, 1360620 50 Röshult Yttra, Lustan 56.833833 13.527750 6303093, 1360990 51 Loshult, soldattorp nr 75 56.823881 13.538111 6301964, 1361585 52 Loshults killa 56.830240 13.554100 6302640, 1362585 53 Hästhult, "Prästastenen" 56.825700 13.564380 6302114, 1363196 54 Hästhult, Ekliden 56.820306 13.562028 6301518, 1363032

Ej utmärkta boställen m.m.

Björkenäs Ng, Killekull/Källekull 56.854833 13.603278 6306794, 1364541 Björkenäs Sg, Björkekull 56.848780 13.580583 6304650, 1364268 Björkenäs Sg, Björkelund 56.845617 13.581294 6304297, 1364300 Ståles Björkenäs Sg, Björkhagen 56.848417 13.579167 6304613, 1364180 Oddas Björkenäs Sg, Lönelund 56.851752 13.572886 6304997, 1363810 Björkenäs Sg, Pilsbo 56.854139 13.578069 6305252, 1364134 Björkön, Dalshäll 56.871667 13.494669 6307372, 1359114 Björkön, Näset 56.883833 13.532889 6308648, 1361488 Björköns Piparboställe 56.882190 13.518590 6308495, 1360611 Björköns Trumslagarboställe 56.881390 13.516340 6308410, 1361471 Bohult, Lindsholmen/Planen 56.868694 13.519278 6306990, 1360602 Gällestorp, Kvarn 56.819560 13.586830 6301385, 1364544 Hult, Lenebacke 56.856570 13.562110 6305555, 1363170 Hylte, Banvaktstugan 56.794330 13.558000 6298630, 1362696 Hylte, Blomslund 56.803853 13.566519 6299677, 1363247 Ungefärlig position Hylte, Dungen 56.805889 13.569083 6299899, 1363411 Hästhults såg 56.815464 13.570721 6300961, 1363546 Loshult, Björkedal 56.849572 13.542575 6304815, 1361948 Idag Högaholm Loshult, Leos 56.850889 13.537389 6304972, 1361641 Loshult, Unnens station 56.836060 13.545300 6303297, 1362080 Minnessten JA Andersson 56.848390 13.487060 6304796, 1358561 Moanäs, Gransbo 56.867361 13.509750 6306862, 1360017 Idag Saxnäs Moanäs, Samuelsdal 56.869750 13.509250 6307129, 1359995 Idag Saxnäs Månsaplan 56.850250 13.492600 6304992, 1358907 Odensjö Bg, Hylterna 56.876083 13.598972 6307654, 1365488 Odensjö Bg, Skogslund 56.869686 13.597915 6306944, 1365401 Odensjö Kg, soldat. nr 76 Nytorp 56.860340 13.604850 6305890, 1365790 Odensjö Pg, Blomsholm 56.881047 13.551250 6308301, 1362597 Odensjö Pg, Mörkakärr 56.864610 13.589960 6306394, 1364897 Ungefärlig position. Odensjö Pg, Åskärr 56.877917 13.583477 6307889, 1364550 Ungefärlig position. Odensjö kvarn 56.868125 13.616103 6306734, 1366504 Odensjö Grönaslätt / Medelbergs 56.865607 13.618755 6306449, 1366657 Tidigare Grimshult i Annerstad. Ryd, Blomslund eller Bloms Marias 56.804528 13.569083 6299747, 1363406 Röshult Ög, Klöverna 56.878889 13.561944 6308040, 1363241 Röshult Ög, soldat. nr 79 Fagerlid 56.868130 13.583910 6306798, 1364541 Stengårdsnäs backstuga 56.841280 13.507810 6303962, 1359801 Torseryd soldat. nr 73, Lövdala 56.801556 13.500083 6299555, 1359180 Soldattorp efter 1853. Vret Vg, Borgs 56.881800 13.550850 6309465, 1362863 Vret Vg, Enudden 56.887194 13.547611 6308994, 1362392 Vret Vg, Gustavslund 56.884010 13.556250 6308621, 1362913 Vret Vg, Karlshult 56.890520 13.562280 6309334, 1363304 Vret Vg, Lindsborg 56.889870 13.565020 6309256, 1363469 Vret Vg. Topparna/Erlandstorp 56.880660 13.573810 6308213, 1363971 Vret västergård, Rydslund 56.877377 13.587735 6307820, 1364808 Vret Vg Näbbelund/Kortabo 56.886092 13.568400 6308829, 1363661 Ånäs, Lindsberg 56.840370 13.506420 6303864, 1359713 Åsen, Björkdala 56.819172 13.534064 6301449, 1361325 Åsen, Åsens station 56.819200 13.536251 6301446, 1361455
Om du har Google Earth version 4.3 eller högre installerad på din dator får du en mycket god överblick över socknens historiska platser genom att klicka på denna länk och hämta odensjotorp.kmz fil som då hämtas till din dator. Klicka på fil- namnet som visas i nederkanten av webbläsaren (uppdaterad 2023-05-12).