Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-18

Ryds sågverk

År 1896 sålde Johan Andersson gården Ryd till herrarna Manske & Heisenbyttel i Hannover. Samma år började man att bygga ett av södra Sveriges solidaste sågverk, som var taxeringsvärderat till 60.000:- kr och kostat nästan 100.000 kr att anlägga. Byggmästare var P F Svensson i Tofthult Lidhult. Till att leda uppbyggnad och all verksamhet i Sverige anställdes disponent Knut Björkman. Han var född i Visnum (S) i Värmland 1847 och var tydligen en mycket driftig man, som installerade och anlade allt den senaste tekniken hade att erbjuda. Till sin hjälp hade han som sågmästare Lars Olsson som gått den långa vägen och tidigare varit anställd på ett flertal sågverk i Norrland och Småland. Ett järnvägsspår 1,7 km långt från sågen till Byholma station anlades till en kostnad av 15.000 kr. Oxar användes som dragare eftersom inte banvallen hade tillräcklig bärighet för att lok skulle kunna användas. Anläggningen hade ett eget el-verk, som försåg sågverk, maskinrum samt brädgård med elektriskt ljus, samt telefonlinje mellan såg och station och Björkmans bostad. Bostaden hade köpts av garvare Oseen för 2 000 kr och flyttats från Lidhult. Bolaget ägde även stora skogsdomäner i trakten bl.a. Stenhöga i Vrå (G) och Tiraholm i S.Unnaryd (N). För att bogsera timmer över sjön Bolmen hade man även en ångbåt. På hösten 1901 fick man troligen ekonomiska problem, och försökte ombilda bolaget med svenska ägare. Det var Knut Björkman senior och junior, C Siebke i Skeen, kapten J H Höök och stadsfogden G Bissmark i Halmstad. Styrelsen skulle ha sitt säte i Halmstad. År 1906 köptes bolaget av A. E. Nilsson i Halmstad enligt nedanstående tidningsnotis. Sågverksdriften blev inte så långvarig och 1909 köpte släktingar till Johan Andersson tillbaka gården.
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48.162' E 13° 35.190' (56.8027, 13.5865) RT-90 X 6299504 Y 1364465 SWEREF99TM X 6296315 Y 413682
Källor: Smålandsposten 1896-10-12, 1896-12-23, 1901-10-12
Halländingen 1906-03-16.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson

Ryds sågverk

År 1896 sålde Johan Andersson gården Ryd till herrarna Manske & Heisenbyttel i Hannover. Samma år började man att bygga ett av södra Sveriges solidaste sågverk, som var taxeringsvärderat till 60.000:- kr och kostat nästan 100.000 kr att anlägga. Byggmästare var P F Svensson i Tofthult Lidhult. Till att leda uppbyggnad och all verksamhet i Sverige anställdes disponent Knut Björkman. Han var född i Visnum (S) i Värmland 1847 och var tydligen en mycket driftig man, som installerade och anlade allt den senaste tekniken hade att erbjuda. Till sin hjälp hade han som sågmästare Lars Olsson som gått den långa vägen och tidigare varit anställd på ett flertal sågverk i Norrland och Småland. Ett järnvägsspår 1,7 km långt från sågen till Byholma station anlades till en kostnad av 15.000 kr. Oxar användes som dragare eftersom inte banval- len hade tillräcklig bärighet för att lok skulle kunna användas. Anläggningen hade ett eget el-verk, som försåg sågverk, maskinrum samt brädgård med elektriskt ljus, samt telefonlinje mellan såg och station och Björkmans bostad. Bostaden hade köpts av garvare Oseen för 2 000 kr och flyttats från Lidhult. Bolaget ägde även stora skogsdomäner i trakten bl.a. Stenhöga i Vrå (G) och Tiraholm i S.Unnaryd (N). För att bogsera timmer över sjön Bolmen hade man även en ångbåt. På hösten 1901 fick man troligen ekonomiska problem, och försökte ombilda bolaget med svenska ägare. Det var Knut Björkman senior och junior, C Siebke i Skeen, kapten J H Höök och stadsfogden G Bissmark i Halmstad. Styrelsen skulle ha sitt säte i Halmstad. År 1906 köptes bolaget av A. E. Nilsson i Halmstad enligt nedanstående tid- ningsnotis. Sågverksdriften blev inte så långvarig och 1909 köpte släktingar till Johan Andersson tillbaka gården.
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48.162' E 13° 35.190' (56.8027, 13.5865) RT-90 X 6299504 Y 1364465 SWEREF99TM X 6296315 Y 413682
Källor: Smålandsposten 1896-10-12, 1896-12-23, 1901-10-12
Copyrigt © Rolf Carlsson 2020-04-18
Halländingen 1906-03-16.