Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Björköns Piparboställe

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 55.90" E 13° 31' 6.90" (56.882194, 13.518586) RT-90 X 6308495 Y 1360611 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkön 1:10 (2019) Vill du se flygfoto?
Sista piparen som bodde på detta boställe var Peter Jönsson som flyttade omkring 1722 eftersom tjänsten drogs in efter förordning 1721. Eftersom piparna varit på fälttåg har det funnits arrendatorer långt tidigare. Redan 1704 lever Jöns Andersson i Björkön när han gifter sig 1708 med Ingegerd Germundsdotter och de bosätter sig här. Deras ättlingar är sedan arrendatorer under lång tid. De får följande barn: Jöns f. 1710-07-14 - d. 1779-12-12 i Gårdshult. Anna f. 1711-03-22 - d. 1786-10-12 i Björkenäs. Karin f. 1713-04-14 död samma år. Karin f. 1714-04-04 - d. 1797-06-06 i Torarp. Anders f. 1717-10-27 - d. 17851029 i Björkön. Erik f. 1719-05-31. Erik f. 1720-05-26 - d. 1787-07-14 i Yås S.Unnaryd. Lars f. 1724-05-12. Jöns avlider här 1741-01-28 och hans hustru Ingegerd 1755-02-11. Sonen Anders Jönsson gifter sig med Anna Andersdotter f. 1723 och de fortsätter att arrendera gården. De får följande barn: Erik (enbart känd från mantalsländ). Jöns f.1744-05-04 - d. 1787-06-12 i Hult. Ingegerd f. 1746-04-16 död samma år. Ingegerd f. 1747-05-09. Per f. 1750-01-04 - d. 1831-02-04 i Torarp västergård. Jonas f. 1752-12-19. Gudmund f. 1756-04-09 - d. 1830-01-26 i Loftsgård. Anders f. 1764-10-16 - d. 1812-12-25 i Björkön. Anders Andersson ovan gifter sig 1789-06-01 med Maria Persdotter f. 1767-03-08 i Röshult och de bosätter sig på gården i Björkön. De får följande barn: Anders f.1790-04-19 - d. 1832-07-06 i Björkön. Jöns f.1791-11-14 - d. 1792-02-25 Gudmund f.1793-01-21 - d. 1793-05-05. Anna f. 1794-04-18 - d. 1795.06-28. Anna f. 1796-04-12 - d. 1892-01-24 i Öjaböke. Per f. 1798-09-26 - d. 1868-02-22 i Åsen. Ingegerd f. 1801-07-25 - d. 1810-10-12. Gudmund f. 1803-09-28 - d. 1806-12-13. Jonas f. 1806-07-22 - d. 1806-11-19. Kerstin f. 1807-11-27 - d. 1810-10-04. Anders dör här av lungsot 1812-12-25 och Maria lever kvar som änka till 1844-08-05 då även hon avlider. Sonen Anders Andersson övertar arrendet efter fadern, vilket han innehar 1814-11-17 då även trummslagarbostället fått en arrendator och lantmätaren gjorde uppmätning av den öppna åkerjorden. Anders gifter sig 1820-06-25 med Maria Jonasdotter som var född i Annerstad (G). De får följande barn: Anna Katarina f. 1826-11-23 - d. 1882-08-13 i Bosagård. Sanna f. 1828-12-30 - d. 1902-05-10 i Björkön. Anders f. 1831-02-15 - d. 1914-11-18 i Björkenäs norregård. Anders avlider redan 1832-07-06 av gikt och änkan Maria gifter om sig 1833-12-21 Johan Jönsson f.1808-05-10 på Bolmsö. Han hade varit dräng på gården 1831-1832 och hade flyttat till Saxnäs. De får följande barn: Andreas f.1834-09-24 - d. 1873-08-01 i Sunnerskog S.Unnaryd. Johanna f. 1837-01-09 - d. 1887-05-26 i Hästhult. Johannes f. 1839-06-29 - d. 1861-12-30 i Björkön. Karl f. 1843-01-26 - d. 1845-09-10. Christina f. 1846-11-19 Vid laga skifte mellan hemmanen Saxnäs, Virkesnäs Moanäs, Bohult och Björkön 1842 - 1846 var Johan sjuk och företräddes av Anders Strand i Yås. Vid detta skifte hamnade L.Hult under Björkön efter att tidigare ha tillhört Virkesnäs. År 1848-1849 utförs ett laga skifte av in och utmark i Björkön. Hemmanet delades i A trumslagarebostället, B Piparebostället och C Lilla Hult. Gårdarna var så belägna att ingen gård behövde flyttas och vid detta skifte blev Perstorp ett torp under piparebostället. Christina bor kvar hos föräldrarna och gifter sig 1869-12-29 med Johannes Andersson född 1847-12-03 i Breared (N). Johannes övertar arren- det och de får följande barn: Ida Augusta f. 1870-11-16. Anna Justina f.1872-12-06 d. 1955-03-10 i Breared. Julia f. 1875-02-23 d.1933-01-17 i Angelstad. Blenda Maria f. 1877-01-28 Ester Alfrida f. 1879-05-17 d. 1956-12-20 i Halmstad. Hulda Elina f. 1881-02-21 d. 1882-06-25. Hulda Elisabet f. 1883-11-19. Förre arrendatorn Johan Jönsson avlider 1874-06-14 och hans hustru Maria 1885-11-08. År 1886 flyttar dottern Christina och hennes familj från piparbostället till Breared. Ny arrendator blir Anders Persson f. 1852-12-09 i Bohult Odensjö som genom sin mor Sanna Andersdotter f. 1828 här på gården, hade kop- pling till piparbostället. Anders var gift 1881-11-05 med Matilda Nilsdotter f. 1859-01-18 i Hyltan. De hade följande barn: Per Algot f. 1882-07-21 i Moanäs. Nils Manfred f. 1896-01-28 d. 1896-05-17. Ny arrendator inflyttar 1923. Det är Oskar Linus Eliasson f.1872-05-28, som varit hemmansägare i Yås Södra Unnaryd. Han var gift 1904 med Alma Josefina Johannesson f.1879-12-25. De hade följande barn: Astrid Nanny Maria f.1909-01-04 Agda Ingeborg f.1913-09-20 Magnus Verner f.1915-11-11 Signe Margareta 1918-05-05 Nils Otto f.1921-04-03 Sven Oskar f.1923-05-02 Alla barnen var födda i Yås och familjen återvänder till Södra Unnaryd år 1941.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 55.90" E 13° 31' 6.90" (56.882194, 13.518586) RT-90 X 6308495 Y 1360611 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Björkön 1:10 (2019) Vill du se flygfoto?

Björköns Piparboställe

Sista piparen som bodde på detta boställe var Peter Jönsson som flyttade omkring 1722 eftersom tjänsten drogs in efter förordning 1721. Eftersom piparna varit på fälttåg har det funnits arrendatorer långt tidigare. Redan 1704 lever Jöns Andersson i Björkön när han gifter sig 1708 med Ingegerd Ger- mundsdotter och de bosätter sig här. Deras ättlingar är sedan arrendatorer under lång tid. De får följande barn: Jöns f. 1710-07-14 - d. 1779-12-12 i Gårdshult. Anna f. 1711-03-22 - d. 1786-10-12 i Björkenäs. Karin f. 1713-04-14 död samma år. Karin f. 1714-04-04 - d. 1797-06-06 i Torarp. Anders f. 1717-10-27 - d. 17851029 i Björkön. Erik f. 1719-05-31. Erik f. 1720-05-26 - d. 1787-07-14 i Yås S.Unnaryd. Lars f. 1724-05-12. Jöns avlider här 1741-01-28 och hans hustru Ingegerd 1755-02-11. Sonen Anders Jönsson gifter sig med Anna Andersdotter f. 1723 och de fortsätter att arrendera gården. De får följande barn: Erik (enbart känd från mantalsländ). Jöns f.1744-05-04 - d. 1787-06-12 i Hult. Ingegerd f. 1746-04-16 död samma år. Ingegerd f. 1747-05-09. Per f. 1750-01-04 - d. 1831-02-04 i Torarp västergård. Jonas f. 1752-12-19. Gudmund f. 1756-04-09 - d. 1830-01-26 i Loftsgård. Anders f. 1764-10-16 - d. 1812-12-25 i Björkön. Anders Andersson ovan gifter sig 1789-06-01 med Maria Persdotter f. 1767-03-08 i Röshult och de bosätter sig på gården i Björkön. De får följande barn: Anders f.1790-04-19 - d. 1832-07-06 i Björkön. Jöns f.1791-11-14 - d. 1792-02-25 Gudmund f.1793-01-21 - d. 1793-05-05. Anna f. 1794-04-18 - d. 1795.06-28. Anna f. 1796-04-12 - d. 1892-01-24 i Öjaböke. Per f. 1798-09-26 - d. 1868-02-22 i Åsen. Ingegerd f. 1801-07-25 - d. 1810-10-12. Gudmund f. 1803-09-28 - d. 1806-12-13. Jonas f. 1806-07-22 - d. 1806-11-19. Kerstin f. 1807-11-27 - d. 1810-10-04. Anders dör här av lungsot 1812-12-25 och Maria lever kvar som änka till 1844-08-05 då även hon avlider. Sonen Anders Andersson övertar arrendet efter fadern, vilket han innehar 1814-11- 17 då även trummslagarbostället fått en arrendator och lantmätaren gjorde uppmätning av den öppna åkerjorden. Anders gifter sig 1820-06-25 med Maria Jonasdotter som var född i Annerstad (G). De får följande barn: Anna Katarina f. 1826-11-23 - d. 1882-08-13 i Bosagård. Sanna f. 1828-12-30 - d. 1902-05-10 i Björkön. Anders f. 1831-02-15 - d. 1914-11-18 i Björkenäs norregård. Anders avlider redan 1832-07-06 av gikt och änkan Maria gifter om sig 1833-12-21 Johan Jönsson f.1808-05-10 på Bolmsö. Han hade varit dräng på gården 1831-1832 och hade flyttat till Saxnäs. De får följande barn: Andreas f.1834-09-24 - d. 1873-08-01 i Sunnerskog S.Unnaryd. Johanna f. 1837-01-09 - d. 1887-05-26 i Hästhult. Johannes f. 1839-06-29 - d. 1861-12-30 i Björkön. Karl f. 1843-01-26 - d. 1845-09-10. Christina f. 1846-11-19 Vid laga skifte mellan hemmanen Saxnäs, Virkesnäs Moanäs, Bohult och Björkön 1842 - 1846 var Johan sjuk och företräddes av Anders Strand i Yås. Vid detta skifte hamnade L.Hult under Björkön efter att tidigare ha tillhört Virkesnäs. År 1848-1849 utförs ett laga skifte av in och utmark i Björkön. Hemmanet delades i A trumslagarebostället, B Piparebostället och C Lilla Hult. Gårdarna var så belägna att ingen gård behövde flyttas och vid detta skifte blev Perstorp ett torp under piparebostället. Christina bor kvar hos föräldrarna och gifter sig 1869-12-29 med Johannes Andersson född 1847-12-03 i Breared (N). Johannes övertar arrendet och de får föl- jande barn: Ida Augusta f. 1870-11-16. Anna Justina f.1872-12-06 d. 1955-03-10 i Breared. Julia f. 1875-02-23 d.1933-01-17 i Angelstad. Blenda Maria f. 1877-01-28 Ester Alfrida f. 1879-05-17 d. 1956-12-20 i Halmstad. Hulda Elina f. 1881-02-21 d. 1882-06-25. Hulda Elisabet f. 1883-11-19. Förre arrendatorn Johan Jönsson avlider 1874-06-14 och hans hustru Maria 1885- 11-08. År 1886 flyttar dottern Christina och hennes familj från piparbostället till Breared. Ny arrendator blir Anders Persson f. 1852-12-09 i Bohult Odensjö som genom sin mor Sanna Andersdotter f. 1828 här på gården, hade koppling till piparbostället. Anders var gift 1881-11-05 med Matilda Nilsdotter f. 1859-01-18 i Hyltan. De hade följande barn: Per Algot f. 1882-07-21 i Moanäs. Nils Manfred f. 1896-01-28 d. 1896-05-17. Ny arrendator inflyttar 1923. Det är Oskar Linus Eliasson f.1872-05-28, som varit hemmansägare i Yås Södra Unnaryd. Han var gift 1904 med Alma Josefina Johan- nesson f.1879-12-25. De hade följande barn: Astrid Nanny Maria f.1909-01-04 Agda Ingeborg f.1913-09-20 Magnus Verner f.1915-11-11 Signe Margareta 1918-05-05 Nils Otto f.1921-04-03 Sven Oskar f.1923-05-02 Alla barnen var födda i Yås och familjen återvänder till Södra Unnaryd år 1941.