Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Min hobby sedan många år är släktforskning samt hembygdsforskning om Odensjö socken i Kronobergs län. En bygd, där Erik XIV:s oäkta dotter Virginia levde som gift på sin sätesgård Björkenäs med sin man ståthållaren på Kronoberg Håkan Knutsson Hand. I socknen finns därför ett stort antal Vasa ättlingar. Alla personer födda och vigda 1701 - 1899 är registrerade i registerprogrammet DISREG. Med hjälp av släkt- forskningsprogrammet DISGEN är de ordnade i släktrelationer. Under 2018 uppdaterades hemsidan till en RWD (Responsiv webbdesign) sida, till ett mobilvänligt format. Vill du snabbt komma till senaste nyhetssidorna och uppdateringarna klicka här.
Rolf Carlsson Första Villagatan 16 504 53 Borås
Medalj 2012
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-12-22
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Min hobby sedan många år är släktforskning samt hembygs- forskning om Odensjö socken i Kronobergs län. En bygd, där Erik XIV:s oäkta dotter Virginia levde som gift på sin sätesgård Björkenäs med sin man ståthållaren på Kronoberg Håkan Knutsson Hand. I socknen finns därför ett stort antal Vasa ättlingar. Alla personer födda och vigda 1701 - 1899 är registrerade i register- programmet DISREG. Med hjälp av släktforskningsprogrammet DISGEN är de ordnade i släktrelationer. Under 2018 uppdaterades hemsidan till en RWD (Responsiv webbdesign) sida, till ett mobilvänligt format. Vill du snabbt komma till senaste nyhetssidorna och uppda- teringarna klicka här.
Rolf Carlsson Första Villagatan 16 504 53 Borås
Medalj 2012
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-12-22