Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-26

Minnessten över J A Andersson

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50,903', E 13° 29,224' (56.84839, 13.48706) RT-90 X 6304796 Y 1358561 SWEREF99TM N 6301530 E 407723 Skylt vid torpinventering:   Fastighetsbeteckning: Ånäs 1:8 Vill du se flygfoto?    
Johan August Andersson från Ånäs förolyckades här på gamla vägen mellan Strömma och Skälhult, en väg som numera bara används av skogs- maskiner. Han var äldsta sonen till Anders Nilsson och Johanna Maria Persdotter i Ånäs. Fadern hade avlidit 1887, så Johan August och brodern Noak drev förutom gården även sågverk som med säkerhet hade funnits i Ånäs sedan 1785. Enligt släktingars berättelse skulle oxarna ha kommit i sken och Johan August fått ett timmerlass över sig. Syskonen reste en gravsten på olycksplatsen som ännu finns kvar, på södra sidan av den gamla vägen.
Foto 2007
Arbetet 1890-06-04.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-26

Minnessten över J A Andersson

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50,903', E 13° 29,224' (56.84839, 13.48706) RT-90 X 6304796 Y 1358561 SWEREF99TM N 6301530 E 407723 Skylt vid torpinventering:   Fastighetsbeteckning: Ånäs 1:8 Vill du se flygfoto?    
Johan August Andersson från Ånäs förolyckades här på gamla vägen mellan Strömma och Skälhult, en väg som numera bara används av skogsmaskiner. Han var äldsta sonen till Anders Nilsson och Johanna Maria Persdotter i Ånäs. Fadern hade avlidit 1887, så Johan August och brodern Noak drev förutom gården även sågverk som med säkerhet hade funnits i Ånäs sedan 1785. Enligt släktingars berättelse skulle oxarna ha kommit i sken och Johan August fått ett timmerlass över sig. Syskonen reste en gravsten på olycksplatsen som ännu finns kvar, på södra sidan av den gamla vägen.
Foto 2007
Arbetet 1890-06-04.