Historia från Odensjö Rolf Carlsson

Odensjö Kyrka

Kyrkan smyckad för bröllop juli 2001
Golvklockan till höger från 1700-talet. Det smalare rakslutna koret tillbygdes 1927.
Copyrigt © Rolf Carls- son 2019-07-03