Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Åsens Station

GPS-koordinat: WGS-84 N 56°49'09.1" E 13°32'10.5" (56.819200, 13.536251) RT-90 X 6301446 Y 1361455 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Åsen 1:24 (2019) Vill du se flygfoto?
Del av latmäterikartan från 1889.
Första stationsföreståndaren vid Åsens station var Sven Johan Brandt som inflyttade från Värnamo 1889. Han var född i Värnamo 1859 och var gift med Elise född Johannesdotter 1859, även hon född i Värnamo. De hade följande barn: Beda Otilia 1882-1953. Karl Oskar* 1883-1962. Emil Adrian* 1885-1910. Efter Elises död 1909 gifter Sven Johan om sig 1911, med änkan Kristina Ström 1865-1933. Hon hade med sig sonen från Stockholm i första äktenskapet Karl Johan Reinhold Bergqvist 1898-1968. Brandt och hans hustru Kristina lämnade stationen 1922 då de flyttade till Ljungby. Nästa stationsföreståndare blev Gustaf* Rikard Krook 1886-1951, som kom ifrån Piksborg i Annerstad med hustrun Helga 1890-1979 och deras fyra barn. År 1929 lämnade familjen Åsen och flyttade till Byholma. Samma år kom den första kvinnliga och tillika sista platsvakten i Åsen Lilly Eliasson 1899-1997. Hon hade gift sig 1922 med banvakten Alfred Eliasson 1892-1987 och i båda släkterna fanns tidigare järnvägsanställda. Lilly var född i Holsljunga i Svenljunga kommun och Alfred var född i Rydala Odensjö. De fick tre söner och Lilly innehade tjänsten ända till avvecklingen av stationen 1957, då makarna flyttade till Torseryd.
Stationen 1912 med stationsmästaren Sven Johan Brandt. Vill du åka med tåget klicka på bilden.
Vill du läsa om Unnens station klicka här. År 1914 var lingonskörden ovanligt riklig i bygden, vilket resulterade i ovanligt stora mängder transporterades från Åsens station enligt nedan- stående tidningsnotis.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56°49'09.1" E 13°32'10.5" (56.819200, 13.536251) RT-90 X 6301446 Y 1361455 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Åsen 1:24 (2019) Vill du se flygfoto?

Åsens Station

Del av latmäterikartan från 1889.
Första stationsföreståndaren vid Åsens station var Sven Johan Brandt som inflytt- ade från Värnamo 1889. Han var född i Värnamo 1859 och var gift med Elise född Johannesdotter 1859, även hon född i Värnamo. De hade följande barn: Beda Otilia 1882-1953. Karl Oskar* 1883-1962. Emil Adrian* 1885-1910. Efter Elises död 1909 gifter Sven Johan om sig 1911, med änkan Kristina Ström 1865-1933. Hon hade med sig sonen från Stockholm i första äktenskapet Karl Johan Reinhold Bergqvist 1898-1968. Brandt och hans hustru Kristina lämnade sta- tionen 1922 då de flyttade till Ljungby. Nästa stationsföreståndare blev Gustaf* Rikard Krook 1886-1951, som kom ifrån Piksborg i Annerstad med hustrun Helga 1890-1979 och deras fyra barn. År 1929 lämnade familjen Åsen och flyttade till Byholma. Samma år kom den första kvinnliga och tillika sista platsvakten i Åsen Lilly Eliasson 1899-1997. Hon hade gift sig 1922 med banvakten Alfred Eliasson 1892-1987 och i båda släk- terna fanns tidigare järnvägsanställda. Lilly var född i Holsljunga i Svenljunga kommun och Alfred var född i Rydala Odensjö. De fick tre söner och Lilly innehade tjänsten ända till avvecklingen av stationen 1957, då makarna flyttade till Torseryd.
Stationen 1912 med stationsmästaren Sven Johan Brandt. Vill du åka med tåget klicka på bilden.
Vill du läsa om Unnens station klicka här. År 1914 var lingonskörden ovanligt riklig i bygden, vilket resulterade i ovanligt stora mängder transporterades från Åsens station enligt nedanstående tidningsnotis.