Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30

Lyckelid

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 2,50" E 13° 34' 14,50" (56.834028,13.570694) RT-90 X 6303028 Y 1363611 Skylt vid torpiventering: 19 Fastighetsbeteckning: Loftsgård 1:2 (2019) Vill du se flygfoto?
Vid storskifte och laga skifte är Lyckelid utmärkt på båda kartorna. Söder om torpet och på västra sidan av häradsvägen finns en gammal torpplan inritad vid laga skifte, men inte namngiven. Vid torpinventering i Odensjö är denna plats angiven som Lyckelid och skylten finns under en tät gran på position N 56° 49' 59.20" E 13° 33' 58.60" (56.833111,13.566278).
Del av skifteskartan vid storskifte fastställt 1819.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-06-30
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 2,50" E 13° 34' 14,50" (56.834028,13.570694) RT-90 X 6303028 Y 1363611 Skylt vid torpiventering: 19 Fastighetsbeteckning: Loftsgård 1:2 (2019) Vill du se flygfoto?

Lyckelid

Vid storskifte och laga skifte är Lyckelid utmärkt på båda kartorna. Söder om torpet och på västra sidan av häradsvägen finns en gammal torpplan inritad vid laga skifte, men inte namngiven. Vid torpinventering i Odensjö är denna plats angiven som Lyckelid och skylten finns under en tät gran på position N 56° 49' 59.20" E 13° 33' 58.60" (56.833111,13.566278).
Del av skifteskartan vid storskifte fastställt 1819.