Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-08-06

Lyckelid

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 2,50" E 13° 34' 14,50" (56.834028,13.570694) RT-90 X 6303028 Y 1363611 Skylt vid torpiventering: 19 Fastighetsbeteckning: Loftsgård 1:2 (2019) Vill du se flygfoto?
När Husförhörslängder började föras i Odensjö 1788 har prosten Magnus Wieslander gjort en förteckning över de dåvarande prästgårdstor- pen. Första torpet saknade namn vid den här tiden, men torpare var Samuel född 1720 med hustrun Anna och nyfödda dottern Annika född 17880906. Därefter följer torpen i Hagen med avskedade soldaten Gustav Mårtensson Ågrens familj och även en av döttrarnas familj. Sista torpet som är angivet är Lyckelid. Där bodde 1788-1789 ryttaren nr 48 vid Romborna rote Sunnerbo kompani Jacob Jönsson Romberg och hustrun Martha Larsdotter. Första gången Lyckelid omnämns är i vigselboken, när änkemannen Jöns Jönsson i Gårdshult gifter sig med pigan Ingeborg Jonsdotter i Lyckelid den 2 april 1768. I mantalslängden är första noteringen 1774 då pigan Kerstin ensam är upptagen i längden. Samma år föddes nattmannen Jonas Dunner och Annika Andersdotters dotter Britta Maria på detta torp. Nattmannen kallades även rackare och arbetsupp- gifterna kunde vara att vara bödeln behjälplig vid avrättningar eller att flå döda hästar eller annan boskap. Yrket hade ett av samhällets lägsta status vid den här tiden. Faddrar vid dopet var Olander från Lyckelid, som var avskedade korpralen Anders Olander som varit med i både Finska och Pommerska kriget vid Jönköpings regemente. Hustrun Britta Svensdotter på Lyckelid var hans hustru och troligen mormor till det nyfödda barnet. Kerstin som omnämns i mantalslängden var troligen syster till Annika Andersdotter. Vid storskifte för Odensjö Skogelag 1818-1819 kom Lyckelid att överföras från Prästgårdens ägor till Loftsgårds ägor. Söder om torpet och på västra sidan av häradsvägen finns en gammal torpplan inritad vid laga skifte, men inte namngiven. Vid torpinventering i Odensjö är denna plats angiven som Lyckelid men är troligen en backstuga kallad Gastamötet position N 56° 49' 59.20" E 13° 33' 58.60" (56.833111,13.566278).
Del av skifteskartan vid storskifte fastställt 1819.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-08-06
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 2,50" E 13° 34' 14,50" (56.834028,13.570694) RT-90 X 6303028 Y 1363611 Skylt vid torpiventering: 19 Fastighetsbeteckning: Loftsgård 1:2 (2019) Vill du se flygfoto?

Lyckelid

När Husförhörslängder började föras i Odensjö 1788 har prosten Magnus Wieslander gjort en förteckning över de dåvarande prästgårdstorpen. Första torpet saknade namn vid den här tiden, men torpare var Samuel född 1720 med hustrun Anna och nyfödda dottern Annika född 17880906. Därefter följer torpen i Hagen med avskedade soldaten Gustav Mårtensson Ågrens familj och även en av döttrarnas familj. Sista torpet som är angivet är Lyckelid. Där bodde 1788-1789 ryttaren nr 48 vid Romborna rote Sunnerbo kompani Jacob Jönsson Romberg och hustrun Martha Larsdotter. Första gången Lyckelid omnämns är i vigselboken, när änkemannen Jöns Jönsson i Gårdshult gifter sig med pigan Ingeborg Jonsdotter i Lyckelid den 2 april 1768. I mantalslängden är första noteringen 1774 då pigan Kerstin ensam är upptagen i längden. Samma år föddes nattmannen Jonas Dunner och Annika Andersdotters dotter Britta Maria på detta torp. Nattmannen kallades även rackare och arbetsupp- gifterna kunde vara att vara bödeln behjälplig vid avrättningar eller att flå döda hästar eller annan boskap. Yrket hade ett av samhällets lägsta status vid den här tiden. Faddrar vid dopet var Olander från Lyckelid, som var avskedade korpralen Anders Olander som varit med i både Finska och Pommerska kriget vid Jönköpings rege- mente. Hustrun Britta Svensdotter på Lyckelid var hans hustru och troligen mormor till det nyfödda barnet. Kerstin som omnämns i mantalslängden var troligen syster till Annika Andersdotter. Vid storskifte för Odensjö Skogelag 1818-1819 kom Lyckelid att överföras från Präst- gårdens ägor till Loftsgårds ägor. Söder om torpet och på västra sidan av häradsvägen finns en gammal torpplan inritad vid laga skifte, men inte namngiven. Vid torpinventering i Odensjö är denna plats angiven som Lyckelid men är troligen en backstuga kallad Gastamötet position N 56° 49' 59.20" E 13° 33' 58.60" (56.833111,13.566278).
Del av skifteskartan vid storskifte fastställt 1819.