Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-10-07
GPS-koordinat: WGS-84   N 56° 49.805', E 13° 30.895' (56.83008, 13.51491)   RT-90       X 6302701 Y 1360193   Skylt vid torpiventering:    47   Fastighetsbeteckning:       Blekinge 1:2 Vill du se flygfoto?

Blekinge torp