Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-10-07
GPS-koordinat: WGS-84   N 56° 48' 13,87" E 13° 33' 59,47" (56.803853,13.566519)   RT-90       X 6299677 Y 1363247   Skylt vid torpiventering:      Fastighetsbeteckning:       Hylte 1:4 Vill du se flygfoto?

Blomslund

Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1862.