Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-12-31
GPS-koordinat: WGS-84   N 56° 48.928', E 13° 34.243' (56.815464, 13.570721)   RT-90       X 6300961 Y 1363546   Skylt vid torpiventering:      Fastighetsbeteckning:       Hästhult Vill du se flygfoto?

Hästhultsågen

Denna gamla sågen är beskriven på nedanstående adress.