Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-10-07
GPS-koordinat: WGS-84   N 56° 53' 20,40" E 13° 37' 0,17" (56.889000,13.616714)   RT-90       X 6309057 Y 1366616   Skylt vid torpiventering:    39 uppsatt 1982-05-31.   Fastighetsbeteckning:       Löckna 1:18. Vill du se flygfoto?

Hallalund