Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-03-08
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48' 16,30" E 13° 34' 8,70" (56.804528,13.569083) RT-90 X 6299747 Y 1363406 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Ryd 1:2 Vill du se flygfoto?

Blomslund (Bloms Marias)

Del av kartan från ägostyckning i Ryd 1910.