Bökholmen (Stampudden)

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 5,80" E 13° 33' 54,90" (56.851611,13.565240)
  RT-90 X 6304996 Y 1363343
   
Skylt vid torpiventering: 7
   
Gård: Hult 1:7      

Vill du se flygfoto?


Torpet kallades både Bökholmen och Stampudden vilket framgår nedan.

År 1827 flyttar Johan Persson f.1791 och hans hustru Maria Jönsdotter f.1793-11-14 (i Unnaryd) från Björkedal till Bökholmen. Johan avlider här 1837-08-22 och Maria avlider 1860-11-29 i Hult enligt dödboken. Om prästen här avser Bökholmen vet jag inte.

De har följande barn:
Anders f.1820-03-20 på Björkedal Loshult.
Per f.1822-04-05 på Björkedal Loshult d.1839-12-26 på Bökholmen.
Johannes f.1825-09-01 på Björkedal Loshult.
Lars f.1828-09-30 d.1828-09-30 på Bökholmen.
Magnus f.1830-09-09 på Bökholmen. Han bor senare på Källekull under Björkenäs.
Kristina f.1833-09-16 d.1834-03-05 på Bökholmen.
Lars f.1834-12-16 på Stampudden d.1851 i Trönninge.

Lars hade lämnat hemmet och begett sig till Eldsberga i Halland, men var fortfarande skriven i Odensjö. År 1851 är han dräng hos Hans Bengtsson i Kistinge och Trönninge församling. Hans har tydligen låtit honom arbeta hos Sven Persson i samma by. I husförhörslängden är noterat "avhänt sig livet genom hängning kl 6 f.m. 1851-05-22 hos Sven Persson".
Vid den här tiden gick alla självmord till Häradsrätten för beslut om begravning skulle ske i vigd jord eller inte. Pastorsämbetet i Trönninge erhöll beslutet den 30 juni och "den 3 augusti blev han ärligen i tysthet begraven".


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2011-07-20.