Oda Johannas (Björkelund)

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 30,80" E 13° 35' 44,00" (56.875222,13.595556)
  RT-90 X 6307565 Y 1365277
 
Skylt vid torpiventering: 37
 
Gård: Bosagård 2:13
(nya kartan Karsagård 1:30)

Vill du se flygfoto?


I församlingsböckerna 1900 - 1932 kallades backstugan för Björkelund. Här bodde Oda-Johanna fram till 1920, då hon flyttade till ålderdomshemmet Strandhem under Präsgården.

bolls.jpg (37808 bytes)
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1830.Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2010-09-20.