Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-12-31

Oda Johannas (Björkelund)

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 52' 30,80" E 13° 35' 44,00" (56.875222,13.595556)   RT-90 X 6307565 Y 1365277   Skylt vid torpiventering: 37   Fastighetsbeteckning: Bosagård 2:13 (nya kartan Karsagård 1:30) Vill du se flygfoto?
I församlingsböckerna 1900 - 1932 kallades backstugan för Björkelund. Här bodde Oda-Johanna fram till 1920, då hon flyttade till ålder- domshemmet Strandhem under Präsgården.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1830.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-12-31
GPS-koordinat: WGS-84   N 56° 52' 30,80" E 13° 35' 44,00" (56.875222,13.595556)   RT-90       X 6307565 Y 1365277   Skylt vid torpiventering:    37   Fastighetsbeteckning:       Bosagård 2:13 (nya kartan Karsagård 1:30) Vill du se flygfoto?

Oda Johannas (Björkelund)

I församlingsböckerna 1900 - 1932 kallades backstugan för Björkelund. Här bodde Oda-Johanna fram till 1920, då hon flyttade till ålderdomshemmet Strandhem under Präsgården.
Del av skifteskartan vid laga skifte fastställt 1830.