Loshults Killa/ Källa

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49' 48,90" E 13° 33' 14,80"
RT-90 X 6302640 Y 1362585
 
Skylt vid torpiventering: Nr 52 uppsatt 1984-05-27
 
Gård: Loshult 1:30

Vill du se flygfoto?Hälsokälla dit på man på 1800-talet kom från när och fjärran och hämtade ett kristallklart vatten med hög järnhalt.
Många lade mynt i källan i tron att detta skulle förhöja effekten, och att man då skulle bli botad från sina sjukdomar och åkommor.

Enligt uppteckningar vid Folklivsarkivet i Lund kan man läsa, att källan vid midsommar kläddes med kransar och att ungdomarna samlades för att dricka av det hälsobringande vattnet.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-04-26.