Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-10-07
GPS-koordinat: WGS-84   N 56° 50' 28,60" E 13° 30' 28,10" (56.84128, 13.50781)   RT-90       X 6303962 Y 1359801   Skylt vid torpiventering:      Fastighetsbeteckning:       Stengårdsnäs 1:1 Vill du se flygfoto?

Stengårdsnäs backstuga