Karlshult

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53.431' E 13° 33.737' (56.89052, 13.56228)
RT-90 X 6309334 Y 1363304
 
Skylt vid torpiventering:  
 
Gård: Vret Västergård 2:17

Vill du se flygfoto?


År 1885 flyttar Carl Svensson född 1856 i Kyrkhult (K), till Önne och Stenslund under Vret Västergård, där Carl arbetade på sågen. Familjen hade under flera är bott på olika platser, men de var hela tiden folkbokförda hos svärföräldrarna på Ovestorp i Gårdsby (G). Hustrun Johanna Maria Karlsdotter var född 1857 i Uråsa (G) och de gifte sig 1877. De får följande barn:
Johan August f. 1878 i Gårdsby, d. 1880 i Bolmen, Angelstad. Sven August f. 1880 i Angelstad, där Carl troligen arbetade vid Bolmens sågverk.
Carl Oskar f. 1882 i Gårdsby.
Hanna Karolina f. 1884 i Odensjö och troligen på Stenslund även om föräldrarna ännu var skrivna i Gårdsby.

Vilket år Karlshult är färdigbyggt och familjen flyttar dit är för mig okänt, men i husförhörslängden AI:10 som påbörjades 1894 anges Karlshult som bostad. Vid nedanstående barns födsel är Vret Västergård angiven som födelseplats och Carl var sågare och senare sågmästare vid sågen i Önne.
Hjalmar f. 1886.
Ida Amanda f.1889.
Adolf f.1891.
Otto f. 1894 d.1896.
Elna Ottilia f. 1897.
Ester Maria f. 1900.

Enligt nedansående köpebrev daterat 30 december 1927 säljer Aron och Carolina Gudmundsson jordområdet benämnt Karlshult till Carl och Maria för 200 kronor. Stamfastigheten var Vret Västergård 2:8 och Karlshult fick beteckningen 2:17. Byggnaden omnämns inte i köpebrevet och ägdes därför troligen redan av familjen.
Karl avlider 1945 och Maria 1951 och Karlshults senare ägarförhållanden har jag ingen kunskap om.

karlshult1 (111K)

karlshult2 (29K)
Del av kartan från avsöndringen.

Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2012-05-09.