Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-10-07

Gällestorps kvarn

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49,173' E 13° 35,210' (56.81956, 13.58683)   RT-90 X 6301385 Y 1364544   Skylt vid torpiventering:   Fastighetsbeteckning: Gällestorp Vill du se flygfoto?
Kvarnen är mycket gammal och omnämns i domboken 3 juni 1720 § 15, där du kan läsa följande. Uppå åboen Mårten Nilsson i Gällestorp från Odensjö socken anhållan är av rätten noga undersökt, om den lilla skvaltkvarnen till bemälte fjärdings hemman, som vid Kongl kvarnkommissionen och skattlagd till kronan för 1 ska tulls avgift, och i sanning av nämndens och menige tingsallmoges bevittnande befunnit, att emedan bäcken som kvarnen stadt uti är så liten att omöjligen någon kvarn kan däruti brukas, så är den samma redan 4 år sedan alldeles öde bliven och aldrig kan till nytta uppbyggas igen. Denna gamla tullkvarn är även beskriven på nedanstående adress. Inventering av sågar och kvarnar i Kronobergs län 1999.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-10-07
GPS-koordinat: WGS-84   N 56° 49,173' E 13° 35,210' (56.81956, 13.58683)   RT-90       X 6301385 Y 1364544   Skylt vid torpiventering:      Fastighetsbeteckning:       Gällestorp Vill du se flygfoto?

Gällestorps kvarn

Kvarnen är mycket gammal och omnämns i domboken 3 juni 1720 § 15, där du kan läsa följande. Uppå åboen Mårten Nilsson i Gällestorp från Odensjö socken anhållan är av rätten noga undersökt, om den lilla skvaltkvarnen till bemälte fjärdings hemman, som vid Kongl kvarnkommissionen och skattlagd till kronan för 1 ska tulls avgift, och i san- ning av nämndens och menige tingsallmoges bevittnande befunnit, att emedan bäcken som kvarnen stadt uti är så liten att omöjligen någon kvarn kan däruti bru- kas, så är den samma redan 4 år sedan alldeles öde bliven och aldrig kan till nytta uppbyggas igen. Denna gamla tullkvarn är även beskriven på nedanstående adress. Inventering av sågar och kvarnar i Kronobergs län 1999.