Gällestorps kvarn

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 49,173' E 13° 35,210' (56.81956, 13.58683)
RT-90 X 6301385 Y 1364544
 
Skylt vid torpiventering:  
 
Gård: Gällestorp

Vill du se flygfoto?


Kvarnen är mycket gammal och omnämns i domboken 3 juni 1720 § 15, där du kan läsa följande.
Uppå åboen Mårten Nilsson i Gällestorp från Odensjö socken anhållan är av rätten noga undersökt, om den lilla skvaltkvarnen till bemälte fjärdings hemman, som vid Kongl kvarnkommissionen och skattlagd till kronan för 1 ska tulls avgift, och i sanning av nämndens och menige tingsallmoges bevittnande befunnit, att emedan bäcken som kvarnen stadt uti är så liten att omöjligen någon kvarn kan däruti brukas, så är den samma redan 4 år sedan alldeles öde bliven och aldrig kan till nytta uppbyggas igen.

Denna gamla tullkvarn är även beskriven på nedanstående adress.
Inventering av sågar och kvarnar i Kronobergs län 1999.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2015-04-07.

Valid HTML 4.01 Transitional