Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-08-01
GPS-koordinat: WGS-84   N 56° 48' 35,20" E 13° 31' 42,70" (56.809778,13.528528)   RT-90       X 6300413 Y 1360948   Skylt vid torpiventering:    21   Fastighetsbeteckning:       Åsen 1:27 Vill du se flygfoto?

Enebacken