Lyckelid

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 50' 2,50" E 13° 34' 14,50" (56.834028,13.570694)
  RT-90 X 6303028 Y 1363611
 
Skylt vid torpiventering: 19
 
Gård Loftsgård 1:2

Vill du se flygfoto?


Vid storskifte och laga skifte är Lyckelid utmärkt på båda kartorna. Söder om torpet och på västra sidan av häradsvägen finns en gammal torpplan inritad vid laga skifte, men inte namngiven.
Vid torpinventering i Odensjö är denna plats angiven som Lyckelid och skylten finns under en tät gran på
position N 56° 49' 59.20" E 13° 33' 58.60" (56.833111,13.566278).lyckelid.jpg (36507 bytes)
Del av skifteskartan vid storskifte fastställt 1819.Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2009-12-12.