Killekull (Källekull)

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 17,40" E 13° 36' 11,80" (56.854833,13.603278)
RT-90 X 6306794 Y 13644541
 
Skylt vid torpiventering:  
 
Gård: Björkenäs norregård 1:2

Vill du se flygfoto?
kaellekull.jpg (34464 bytes)
Del av kartan från Laga skifte 1914.

År 1819 levde soldaten Johannes Jönsson Odin f.1772-02-27 i Torarp östergård med sin hustru Ingelöv Nilsdotter på Källekull.

De hade följande barn:
Jonas f.1807-06-21 och d.1810-09-27 i Bosagård.
Jonas f.1810-10-01 i Odensjö backstuga.
Nils f.1815-10-16 i Björkenäs backstuga d.1819-02-28 på Källekull.
Samuel f.1819-04-20 på Källekull.
Carl f.1822-06-16 på Källekull (se tidningsnotis).

9047Daglig_allehanda_18340118 (165K)
Ur Dagligt Allehanda 1834-01-18.

År 1851 inflyttar soldaten nr 81 Sven Andersson Björk f.1829 i Unnaryd och hans nyblivna hustru Kristina Persdotter f.1823 i Lidhult från Karsagård där första dottern Anna Katarina var född 1850-10-08.

På Källekull föds följande barn:
Sanna Maria f.1852-12-22 d.1867-08-23.
Johan Alfred f.1855-03-02.
Per Noak f.1858-09-18.
August f.1862-11-04 d.1863-03-02.
Johannes f.1864-02-04 d.1937.
Susanna f.1870-10-05.

Familjen flyttar 1871 från Källekull till Bohult i Odensjö.

Katarina Gudmundsdotter f.1838-09-29 i Torseryd inflyttar 1864 från Prästgården och bor kvar till 1878-11-26 då hon flyttar till Karsagård.

År 1879 lever torparen och kyrkvärden Magnus Johansson f.1830-09-09 på Bökholmen under Hult, och hans hustru Johanna Maria Persdotter f.1828 i Lidhult, på Källekull. Johanna Maria var syster till Kristina Persdotter (se ovan).

De hade följande barn:
Anna Lena f.1855-10-24 i Björkenäs.
Karolina f.1858-12-12 i Gårdshult.
Salomon f.1861-02-21 i Vrå
Matilda f.1864-09-20 på Johannedal Björkenäs.
Susanna Maria f.1867-08-23 på Johannedal Björkenäs.
Johan Alfred f.1871-05-07 på Johannedal Björkenäs.

Magnus och Johanna Maria bor kvar och Magnus avlider här 1916-10-28 och Johanna Maria 1918-10-09. Hon var troligen den sista som bodde på torpet.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2017-02-28.