Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-10-07

Blomslund / Skogsholm

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48' 25,00" E 13° 34' 36,50" (56.806944,13.576806)   RT-90 X 6300001 Y 1363886   Skylt vid torpiventering: 30   Fastighetsbeteckning: Torarp Östergård 2:8 Vill du se flygfoto?
Vid laga skifte i Torarp fastställt 1840 bestod området där torpet senare kom att ligga av gemensam skogsmark. Namnet Skogsholm i Torarp förekommer första gången i husförhörslängden 1851 - 1856 och då under Västergård. Där bor Samuel Johannesson f. 1819 på Källekull och hans hustru Kerstin Jönsdotter f. 1813 i Unnaryd. De blir senare ägare av en gård om 1/16 mtl som tillkom genom hemmansklyvning fastställd 1868 vilken fick fastighetsbeteckning Torarp 3:7 och namnet Skogsholm försvinner under Västergård. År 1854 flyttar Anders Larsson f. 1810 till Torarp östergård till sin yngre bror Magnus som dräng. I husförhörslängden 1866 - 1870 är dräng över- struket och namnet Skogsholm har tillkommit. Anders tycks därmed vara den förste som lever på detta torp. År 1886 avlider Anders av svaghet 76 år gammal här på Skogsholm och redan samma år inflyttar en ny familj. Det är Johan August Petersson f. 1855 i Skäckarp, hustrun Albertina Karlsdotter f. 1863 i Unnaryd. De var nygifta och hade några månader bott hos Johans föräldrar på Rydala under Torarp mellangård. Här på Skogsholm föds sonen Karl August Pejson 1886 och de återvänder redan 1887 till Rydala. Samma år inflyttar Karl Johan Nilsson f. 1858 i Lenhovda och som gift sig 1883 med Karolina Andersdotter f. 1855 i Torarp västergård. Deras första barn Johan Adolf avled redan efter ett par veckor 1884, och dotter Anna Linnea f. 1885 hade avlidit i januari 1887 före flytten till Skogsholm. Här föds Frans Adolf 1887 och Anna Elisabet 1890, före familjens flyttning 1892 till Sälleberg under Björkenäs. Johan August Petersson och Albertina som tidigare bott på torpet återvänder nu 1892 med sonen och dotter Karin Elisabet som fötts på Rydala 1890. Familjen bor på Skogsholm till december 1894 då de flyttar till Jälluntofta numera i Hallands län. Nästa invånare kommer att bo här betydligt längre än tidigare familjer. Det är "Bloms Trina" eller Anna Katarina Jacobsdotter som hon egentligen hette. Hon var född på Blomslund under Hylte där morfar Nils Blom bodde år 1854. Hennes föräldrar var Jakob Andersson f. 1831 i Hallarp och modern Maria Nilsdotter eller “Bloms Maria” som hon kallades i dagligt tal var född på Blomslund under Hylte 1830. De flyttade till Ryd 1861 till ett torp som också fick namnet Blomslund vilket har givit upphov till förväxlingar. Var detta torp under Ryd har legat kan man inte få fram av de lantmäterihandlingar som finns eftersom tomtplanerna inte är namngivna i protokollen utan bara angivits som tomtplan. Möjligen kan det vara det torp som låg vid rågången mot Hylte där Hyltes Blomslund låg på andra sidan rågången. När Anna Katarina flyttade hit 1895 bodde hon hos modern och fött 5 utomäktenskapliga barn Svante Ferdinand f. 1880, Frans Vilhelm f. 1884, Emma Kristina f. 1887 d. 1890, Anders Johan f. 1892 och nyfödda Emma Karolina som var f. 1895. Anna Katarina var som sin mor Maria väverska, och anlitades ofta av invånare i Annerstad enligt boken "Annerstad Förr och Nu" sidan 239. Hur länge hon bodde kvar på torpet är för mig okänt, men hon firade här sin 80 års dag 1934 då hon blev fotograferad framför stugan. Vid sin död 1939 vistades Anna Katarina hos sonen Frans Vilhelm i Amnehärad (R) [Gullspång], där hon också begravdes. År 1912 avlider sågaren Sven Gustaf Andersson på Skogsholm. Han var född i Gällaryd (F) 1843. Det märkliga med honom var att han inte var skriven i någon församling. Han flyttade till Skogaryd Södergård i Annerstad 1877 men i alla husförhörslängder är angivet att han bor i Odensjö. År 1895 utfärdas en flyttattest i Annerstad, men Sven blev inte inskriven i Odensjö församling vilket är mycket ovanligt. Att vara skriven i en församling och vara verksam i grannförsamlingen hade han tidigare tillämpat, då han var skriven i Berga (G) men arbetade Rydaholm (F). Alla Anna Katarinas barn fick familjenamnet Svensson, så denna Sven var säkerligen far till barnen. Vid hemmansklyvning av littera Cb under östergård kom torpet Skogsholm byggnader att tillfalla Tekla Karlsson född Pettersson, som var gift med Alfred Karlsson. I skifteshandlingen bilaga E kan man läsa följande. Att boningshuset var 8,5 meter långt, 4,1 meter brett och 1,7 meter högt och bestod av timmer, brädfordrat, ribbat och rödfärgat, under tak av bräder och torv med sticktak över. Inrett till 2 rum, kök och förstuga försett med 5 fönster, 2 ytterdörrar och fyra inre dörrar. Tapetsering, målning, ett murverk med två öppna spisar och bakugn; inunder källare. I försvarligt skick, brunnen god. Boningshuset värderades till 275 kronor och brunnen till 25 kr vilket Tekla Karlsson skulle lösa. Fastighetsbeteckning blev Torarp 2:8.
Del av kartan från hemmansklyvning fastställt 1928.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-10-07
GPS-koordinat: WGS-84   N 56° 48' 25,00" E 13° 34' 36,50" (56.806944,13.576806)   RT-90       X 6300001 Y 1363886   Skylt vid torpiventering:    30   Fastighetsbeteckning:       Torarp Östergård 2:8 Vill du se flygfoto?

Blomslund / Skogsholm

Vid laga skifte i Torarp fastställt 1840 bestod området där torpet senare kom att ligga av gemensam skogsmark. Namnet Skogsholm i Torarp förekommer första gången i husförhörslängden 1851 - 1856 och då under Västergård. Där bor Samuel Johannesson f. 1819 på Källekull och hans hustru Kerstin Jönsdotter f. 1813 i Unnaryd. De blir senare ägare av en gård om 1/16 mtl som tillkom genom hem- mansklyvning fastställd 1868 vilken fick fastighetsbeteckning Torarp 3:7 och namnet Skogsholm försvinner under Västergård. År 1854 flyttar Anders Larsson f. 1810 till Torarp östergård till sin yngre bror Mag- nus som dräng. I husförhörslängden 1866 - 1870 är dräng överstruket och namnet Skogsholm har tillkommit. Anders tycks därmed vara den förste som lever på detta torp. År 1886 avlider Anders av svaghet 76 år gammal här på Skogsholm och redan samma år inflyttar en ny familj. Det är Johan August Petersson f. 1855 i Skäckarp, hustrun Albertina Karlsdotter f. 1863 i Unnaryd. De var nygifta och hade några månader bott hos Johans föräldrar på Rydala under Torarp mellangård. Här på Skogsholm föds sonen Karl August Pejson 1886 och de återvänder redan 1887 till Rydala. Samma år inflyttar Karl Johan Nilsson f. 1858 i Lenhovda och som gift sig 1883 med Karolina Andersdotter f. 1855 i Torarp västergård. Deras första barn Johan Adolf avled redan efter ett par veckor 1884, och dotter Anna Linnea f. 1885 hade avlidit i januari 1887 före flytten till Skogsholm. Här föds Frans Adolf 1887 och Anna Elisabet 1890, före familjens flyttning 1892 till Sälleberg under Björkenäs. Johan August Petersson och Albertina som tidigare bott på torpet återvänder nu 1892 med sonen och dotter Karin Elisabet som fötts på Rydala 1890. Familjen bor på Skogsholm till december 1894 då de flyttar till Jälluntofta numera i Hallands län. Nästa invånare kommer att bo här betydligt längre än tidigare familjer. Det är "Bloms Trina" eller Anna Katarina Jacobsdotter som hon egentligen hette. Hon var född på Blomslund under Hylte där morfar Nils Blom bodde år 1854. Hennes föräldrar var Jakob Andersson f. 1831 i Hallarp och modern Maria Nilsdotter eller Bloms Maria” som hon kallades i dagligt tal var född på Blomslund under Hylte 1830. De flyttade till Ryd 1861 till ett torp som också fick namnet Blomslund vilket har givit upphov till förväxlingar. Var detta torp under Ryd har legat kan man inte få fram av de lantmäterihandlingar som finns eftersom tomtplanerna inte är namngivna i protokollen utan bara angivits som tomtplan. Möjligen kan det vara det torp som låg vid rågången mot Hylte där Hyltes Blomslund låg på andra sidan rågången. När Anna Katarina flyttade hit 1895 bodde hon hos modern och fött 5 utomäk- tenskapliga barn Svante Ferdinand f. 1880, Frans Vilhelm f. 1884, Emma Kristina f. 1887 d. 1890, Anders Johan f. 1892 och nyfödda Emma Karolina som var f. 1895. Anna Katarina var som sin mor Maria väverska, och anlitades ofta av invånare i Annerstad enligt boken "Annerstad Förr och Nu" sidan 239. Hur länge hon bodde kvar på torpet är för mig okänt, men hon firade här sin 80 års dag 1934 då hon blev fotograferad framför stugan. Vid sin död 1939 vistades Anna Katarina hos sonen Frans Vilhelm i Amnehärad (R) [Gullspång], där hon också begravdes. År 1912 avlider sågaren Sven Gustaf Andersson på Skogsholm. Han var född i Gäl- laryd (F) 1843. Det märkliga med honom var att han inte var skriven i någon församling. Han flyttade till Skogaryd Södergård i Annerstad 1877 men i alla hus- förhörslängder är angivet att han bor i Odensjö. År 1895 utfärdas en flyttattest i Annerstad, men Sven blev inte inskriven i Odensjö församling vilket är mycket ovan- ligt. Att vara skriven i en församling och vara verksam i grannförsamlingen hade han tidigare tillämpat, då han var skriven i Berga (G) men arbetade Rydaholm (F). Alla Anna Katarinas barn fick familjenamnet Svensson, så denna Sven var säkerligen far till barnen. Vid hemmansklyvning av littera Cb under östergård kom torpet Skogsholm bygg- nader att tillfalla Tekla Karlsson född Pettersson, som var gift med Alfred Karlsson. I skifteshandlingen bilaga E kan man läsa följande. Att boningshuset var 8,5 meter långt, 4,1 meter brett och 1,7 meter högt och bestod av timmer, brädfordrat, ribbat och rödfärgat, under tak av bräder och torv med sticktak över. Inrett till 2 rum, kök och förstuga försett med 5 fönster, 2 ytterdörrar och fyra inre dörrar. Tapetsering, målning, ett murverk med två öppna spisar och bakugn; inunder källare. I försvarligt skick, brunnen god. Boningshuset värderades till 275 kronor och brunnen till 25 kr vilket Tekla Karlsson skulle lösa. Fastighets- beteckning blev Torarp 2:8.
Del av kartan från hemmansklyvning fastställt 1928.