Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-08-09

Hästhultsågen

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48.928', E 13° 34.243' (56.815464, 13.570721) RT-90 X 6300961 Y 1363546 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Hästhult Vill du se flygfoto?
Kvarnen och sågen i Hästhult är en unik anläggning. Det är den enda bevarade nickesågen i Kronobergs län och endast ett fåtal lika gamla kvarnar finns i länet, exempelvis kvarnen i Gällestorp som ligger endast några kilometer bort.De är uppförda som en samfällig anläggning för de fyra gårdarna i Hästhults by. Både såg och kvarn drevs av stående vattenhjul som idag inte finns kvar. Ån var uppdelad i tre "ållor", kanaler, en för sågen, en för kvarnen och en som gick mitt emellan och som användes som ålkista. Kvarnen och sågen ligger strax intill Hästhultssko- gens naturreservat. Här kan du uppleva hur stormen Gudrun förändrade skogen. Sågen är liksom kvarnen mycket ålderdomlig. Det är svårt att säga hur gammal den är då konstruktionen fanns såväl på 1600-talet som in på 1800-talet. Den är länets enda bevarade "nickesåg", dvs en ramsåg med bara en klinga som arbetade vertikalt. Även sågen drevs av ett stående vatten- hjul. Och tidigare fanns det även en stickspånshyvel kopplad till hjulet. Under byggnaden finns ett litet "skvalthjul" - horisontellt liggande vattenhjul - som styrde släden som förde fram stocken mot sågbladet. En liten sågkammare fanns tidigare intill sågen.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-08-09
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 48.928', E 13° 34.243' (56.815464, 13.570721) RT-90 X 6300961 Y 1363546 Skylt vid torpiventering: Fastighetsbeteckning: Hästhult Vill du se flygfoto?

Hästhultsågen

Kvarnen och sågen i Hästhult är en unik anläggning. Det är den enda bevarade nickesågen i Kronobergs län och endast ett fåtal lika gamla kvarnar finns i länet, exempelvis kvarnen i Gällestorp som ligger endast några kilometer bort.De är uppförda som en samfällig anläggning för de fyra gårdarna i Hästhults by. Både såg och kvarn drevs av stående vattenhjul som idag inte finns kvar. Ån var uppde- lad i tre "ållor", kanaler, en för sågen, en för kvarnen och en som gick mitt emellan och som användes som ålkista. Kvarnen och sågen ligger strax intill Hästhultssko- gens naturreservat. Här kan du uppleva hur stormen Gudrun förändrade skogen. Sågen är liksom kvarnen mycket ålderdomlig. Det är svårt att säga hur gammal den är då konstruktionen fanns såväl på 1600-talet som in på 1800-talet. Den är länets enda bevarade "nickesåg", dvs en ramsåg med bara en klinga som arbetade vertikalt. Även sågen drevs av ett stående vattenhjul. Och tidigare fanns det även en stickspånshyvel kopplad till hjulet. Under byggnaden finns ett litet "skvalthjul" - horisontellt liggande vattenhjul - som styrde släden som förde fram stocken mot sågbladet. En liten sågkammare fanns tidigare intill sågen.